Jaka Kranjc : po: Fixed Slovenian cmd usage translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Mar 5 11:04:06 CST 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: 3587b5ad2200d0b3d3c1594f4424eef88d3c2d25
URL:    http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=3587b5ad2200d0b3d3c1594f4424eef88d3c2d25

Author: Jaka Kranjc <lynxlupodian at users.sourceforge.net>
Date:   Sun Mar  4 10:12:54 2012 +0100

po: Fixed Slovenian cmd usage translation.

---

 po/sl.po |    8 +++++---
 1 files changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 41b5596..3a17d1c 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-19 17:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-04 10:11+0100\n"
 "Last-Translator: Jaka Kranjc <lynxlupodian at sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: Slovenian\n"
@@ -9652,7 +9652,7 @@ msgid ""
 "ENDLOCAL ends localization of environment changes in a batch file\n"
 "which were introduced by a preceding SETLOCAL.\n"
 msgstr ""
-"ENDLOCAL konča prevajanje okoljskih sprememb v paketni datoteki,\n"
+"ENDLOCAL konča lokaliziranje okoljskih sprememb v paketni datoteki,\n"
 "ki so bile uvedene z vnosom  SETLOCAL.\n"
 
 #: cmd.rc:232
@@ -9664,7 +9664,7 @@ msgid ""
 "file, whichever comes first), at which point the previous environment\n"
 "settings are restored.\n"
 msgstr ""
-"SETLOCAL začne prevajanje okoljskih sprememb v paketni datoteki.\n"
+"SETLOCAL začne lokaliziranje okoljskih sprememb v paketni datoteki.\n"
 "\n"
 "Spremembe okolja narejene po SETLOCAL so krajevne za paketno datoteko\n"
 "in so ohranjene do naslednjega srečanje ENDLOCAL (ali na koncu datoteke,\n"
@@ -9821,6 +9821,8 @@ msgstr ""
 "REN (RENAME)\tPreimenuje datoteko\n"
 "RD (RMDIR)\tIzbriše podmapo\n"
 "SET\t\tNastavi ali prikaže vrednost spremenljivke okolja\n"
+"SETLOCAL\tZačne lokaliziranje okoljskih sprememb v paketni datoteki\n"
+"START\t\tZažene program ali odpre dokument z ustreznim programom\n"
 "TIME\t\tNastavi ali prikaže trenutni sistemski čas\n"
 "TITLE\t\tNastavi naslov okna seje CMD\n"
 "TYPE\t\tPrikaže vsebino besedilne datoteke\n"
More information about the wine-cvs mailing list