=?UTF-8?Q?J=C3=B3zef=20Kucia=20?=: d3dx9: Add missing pixel formats.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon May 14 14:26:05 CDT 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: 42dd957c508fb33c6bd796696b547c4b1dd4c5b6
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=42dd957c508fb33c6bd796696b547c4b1dd4c5b6

Author: Józef Kucia <joseph.kucia at gmail.com>
Date:  Sun May 13 23:00:03 2012 +0200

d3dx9: Add missing pixel formats.

---

 dlls/d3dx9_36/surface.c    |  23 ++++++++++++++++++++---
 dlls/d3dx9_36/tests/surface.c |  4 ++++
 dlls/d3dx9_36/util.c     |  1 +
 3 files changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/dlls/d3dx9_36/surface.c b/dlls/d3dx9_36/surface.c
index 43b58e3..7556ead 100644
--- a/dlls/d3dx9_36/surface.c
+++ b/dlls/d3dx9_36/surface.c
@@ -104,6 +104,7 @@ static const GUID *d3dformat_to_wic_guid(D3DFORMAT format)
 #define DDS_PF_RGB 0x40
 #define DDS_PF_YUV 0x200
 #define DDS_PF_LUMINANCE 0x20000
+#define DDS_PF_BUMPDUDV 0x80000
 
 struct dds_pixel_format
 {
@@ -217,6 +218,8 @@ static D3DFORMAT dds_luminance_to_d3dformat(const struct dds_pixel_format *pixel
   }
   if (pixel_format->bpp == 16)
   {
+    if (pixel_format->rmask == 0xffff)
+      return D3DFMT_L16;
     if ((pixel_format->flags & DDS_PF_ALPHA) && pixel_format->rmask == 0x00ff && pixel_format->amask == 0xff00)
       return D3DFMT_A8L8;
   }
@@ -235,6 +238,18 @@ static D3DFORMAT dds_alpha_to_d3dformat(const struct dds_pixel_format *pixel_for
   return D3DFMT_UNKNOWN;
 }
 
+static D3DFORMAT dds_bump_to_d3dformat(const struct dds_pixel_format *pixel_format)
+{
+  if (pixel_format->bpp == 16 && pixel_format->rmask == 0x00ff && pixel_format->gmask == 0xff00)
+    return D3DFMT_V8U8;
+  if (pixel_format->bpp == 32 && pixel_format->rmask == 0x0000ffff && pixel_format->gmask == 0xffff0000)
+    return D3DFMT_V16U16;
+
+  WARN("Unknown bump pixel format (%#x, %#x, %#x, %#x, %#x)\n", pixel_format->bpp,
+    pixel_format->rmask, pixel_format->gmask, pixel_format->bmask, pixel_format->amask);
+  return D3DFMT_UNKNOWN;
+}
+
 static D3DFORMAT dds_pixel_format_to_d3dformat(const struct dds_pixel_format *pixel_format)
 {
   if (pixel_format->flags & DDS_PF_FOURCC)
@@ -245,10 +260,12 @@ static D3DFORMAT dds_pixel_format_to_d3dformat(const struct dds_pixel_format *pi
     return dds_luminance_to_d3dformat(pixel_format);
   if (pixel_format->flags & DDS_PF_ALPHA_ONLY)
     return dds_alpha_to_d3dformat(pixel_format);
+  if (pixel_format->flags & DDS_PF_BUMPDUDV)
+    return dds_bump_to_d3dformat(pixel_format);
 
-  WARN("Unknown pixel format (fourcc %#x, bpp %#x, r %#x, g %#x, b %#x, a %#x)\n",
-    pixel_format->fourcc, pixel_format->bpp, pixel_format->rmask, pixel_format->gmask,
-    pixel_format->bmask, pixel_format->amask);
+  WARN("Unknown pixel format (flags %#x, fourcc %#x, bpp %#x, r %#x, g %#x, b %#x, a %#x)\n",
+    pixel_format->flags, pixel_format->fourcc, pixel_format->bpp,
+    pixel_format->rmask, pixel_format->gmask, pixel_format->bmask, pixel_format->amask);
   return D3DFMT_UNKNOWN;
 }
 
diff --git a/dlls/d3dx9_36/tests/surface.c b/dlls/d3dx9_36/tests/surface.c
index 40308e8..3d8ad24 100644
--- a/dlls/d3dx9_36/tests/surface.c
+++ b/dlls/d3dx9_36/tests/surface.c
@@ -150,6 +150,7 @@ static HRESULT create_file(const char *filename, const unsigned char *data, cons
 #define DDS_PF_FOURCC 0x00000004
 #define DDS_PF_RGB 0x00000040
 #define DDS_PF_LUMINANCE 0x00020000
+#define DDS_PF_BUMPDUDV 0x00080000
 
 static void check_dds_pixel_format(DWORD flags, DWORD fourcc, DWORD bpp,
                  DWORD rmask, DWORD gmask, DWORD bmask, DWORD amask,
@@ -397,8 +398,11 @@ static void test_D3DXGetImageInfo(void)
   check_dds_pixel_format(DDS_PF_RGB, 0, 32, 0xff0000, 0x00ff00, 0x0000ff, 0, D3DFMT_X8R8G8B8);
   check_dds_pixel_format(DDS_PF_RGB, 0, 32, 0x0000ffff, 0xffff0000, 0, 0, D3DFMT_G16R16);
   check_dds_pixel_format(DDS_PF_LUMINANCE, 0, 8, 0xff, 0, 0, 0, D3DFMT_L8);
+  check_dds_pixel_format(DDS_PF_LUMINANCE, 0, 16, 0xffff, 0, 0, 0, D3DFMT_L16);
   check_dds_pixel_format(DDS_PF_LUMINANCE | DDS_PF_ALPHA, 0, 16, 0x00ff, 0, 0, 0xff00, D3DFMT_A8L8);
   check_dds_pixel_format(DDS_PF_LUMINANCE | DDS_PF_ALPHA, 0, 8, 0x0f, 0, 0, 0xf0, D3DFMT_A4L4);
+  check_dds_pixel_format(DDS_PF_BUMPDUDV, 0, 16, 0x00ff, 0xff00, 0, 0, D3DFMT_V8U8);
+  check_dds_pixel_format(DDS_PF_BUMPDUDV, 0, 32, 0x0000ffff, 0xffff0000, 0, 0, D3DFMT_V16U16);
 
   todo_wine {
     hr = D3DXGetImageInfoFromFileInMemory(dds_16bit, sizeof(dds_16bit) - 1, &info);
diff --git a/dlls/d3dx9_36/util.c b/dlls/d3dx9_36/util.c
index 4dbf44c..ad8a6ea 100644
--- a/dlls/d3dx9_36/util.c
+++ b/dlls/d3dx9_36/util.c
@@ -62,6 +62,7 @@ static const PixelFormatDesc formats[] =
   {D3DFMT_G16R16,   {0, 16, 16, 0}, { 0, 0, 16, 0}, 4, 1, 1, 4, FORMAT_ARGB,  NULL,     NULL   },
   {D3DFMT_A8,     {8, 0, 0, 0}, { 0, 0, 0, 0}, 1, 1, 1, 1, FORMAT_ARGB,  NULL,     NULL   },
   {D3DFMT_A8L8,    {8, 8, 0, 0}, { 8, 0, 0, 0}, 2, 1, 1, 2, FORMAT_ARGB,  la_from_rgba, la_to_rgba},
+  {D3DFMT_A4L4,    {4, 4, 0, 0}, { 4, 0, 0, 0}, 1, 1, 1, 1, FORMAT_ARGB,  la_from_rgba, la_to_rgba},
   {D3DFMT_DXT1,    {0, 0, 0, 0}, { 0, 0, 0, 0}, 1, 4, 4, 8, FORMAT_ARGB,  NULL,     NULL   },
   {D3DFMT_DXT2,    {0, 0, 0, 0}, { 0, 0, 0, 0}, 1, 4, 4, 16, FORMAT_ARGB,  NULL,     NULL   },
   {D3DFMT_DXT3,    {0, 0, 0, 0}, { 0, 0, 0, 0}, 1, 4, 4, 16, FORMAT_ARGB,  NULL,     NULL   },
More information about the wine-cvs mailing list