Dmitry Timoshkov : windowscodecs: Fix some typos in the tEXt metadata test.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri May 25 10:52:48 CDT 2012


Module: wine
Branch: master
Commit: 9cc82dd644735a95b4aa8f9eaebac377f9fdc29d
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=9cc82dd644735a95b4aa8f9eaebac377f9fdc29d

Author: Dmitry Timoshkov <dmitry at baikal.ru>
Date:  Fri May 25 19:13:24 2012 +0900

windowscodecs: Fix some typos in the tEXt metadata test.

---

 dlls/windowscodecs/tests/metadata.c |  10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/dlls/windowscodecs/tests/metadata.c b/dlls/windowscodecs/tests/metadata.c
index 4cfc53c..09e26ca 100644
--- a/dlls/windowscodecs/tests/metadata.c
+++ b/dlls/windowscodecs/tests/metadata.c
@@ -205,8 +205,8 @@ static void test_metadata_tEXt(void)
       ok(schema.vt == VT_EMPTY, "unexpected vt: %i\n", schema.vt);
       ok(id.vt == VT_LPSTR, "unexpected vt: %i\n", id.vt);
       ok(!strcmp(U(id).pszVal, "winetest"), "unexpected id: %s\n", U(id).pszVal);
-      ok(value.vt == VT_LPSTR, "unexpected vt: %i\n", id.vt);
-      ok(!strcmp(U(value).pszVal, "value"), "unexpected value: %s\n", U(id).pszVal);
+      ok(value.vt == VT_LPSTR, "unexpected vt: %i\n", value.vt);
+      ok(!strcmp(U(value).pszVal, "value"), "unexpected value: %s\n", U(value).pszVal);
 
       PropVariantClear(&schema);
       PropVariantClear(&id);
@@ -240,7 +240,7 @@ static void test_metadata_tEXt(void)
   hr = IWICMetadataReader_GetValue(reader, &schema, &id, &value);
   ok(hr == S_OK, "GetValue failed, hr=%x\n", hr);
   ok(value.vt == VT_LPSTR, "unexpected vt: %i\n", id.vt);
-  ok(!strcmp(U(value).pszVal, "value"), "unexpected value: %s\n", U(id).pszVal);
+  ok(!strcmp(U(value).pszVal, "value"), "unexpected value: %s\n", U(value).pszVal);
   PropVariantClear(&value);
 
   strcpy(U(id).pszVal, "test");
@@ -265,8 +265,8 @@ static void test_metadata_tEXt(void)
 
   hr = IWICMetadataReader_GetValueByIndex(reader, 0, NULL, NULL, &value);
   ok(hr == S_OK, "GetValueByIndex failed, hr=%x\n", hr);
-  ok(value.vt == VT_LPSTR, "unexpected vt: %i\n", id.vt);
-  ok(!strcmp(U(value).pszVal, "value"), "unexpected value: %s\n", U(id).pszVal);
+  ok(value.vt == VT_LPSTR, "unexpected vt: %i\n", value.vt);
+  ok(!strcmp(U(value).pszVal, "value"), "unexpected value: %s\n", U(value).pszVal);
   PropVariantClear(&value);
 
   hr = IWICMetadataReader_GetValueByIndex(reader, 1, NULL, NULL, NULL);
More information about the wine-cvs mailing list