Jacek Caban : mshtml: Added IHTMLLinkElement::rev property implementation.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Fri Aug 22 13:48:40 CDT 2014


Module: wine
Branch: master
Commit: 226458a4684e37d4b43a907dfe349b837cf8b585
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=226458a4684e37d4b43a907dfe349b837cf8b585

Author: Jacek Caban <jacek at codeweavers.com>
Date:  Fri Aug 22 14:48:48 2014 +0200

mshtml: Added IHTMLLinkElement::rev property implementation.

---

 dlls/mshtml/htmllink.c | 26 ++++++++++++++++++++++----
 dlls/mshtml/tests/dom.c | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 55 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/dlls/mshtml/htmllink.c b/dlls/mshtml/htmllink.c
index b5ae29a..e636872 100644
--- a/dlls/mshtml/htmllink.c
+++ b/dlls/mshtml/htmllink.c
@@ -161,15 +161,33 @@ static HRESULT WINAPI HTMLLinkElement_get_rel(IHTMLLinkElement *iface, BSTR *p)
 static HRESULT WINAPI HTMLLinkElement_put_rev(IHTMLLinkElement *iface, BSTR v)
 {
   HTMLLinkElement *This = impl_from_IHTMLLinkElement(iface);
-  FIXME("(%p)->(%s)\n", This, debugstr_w(v));
-  return E_NOTIMPL;
+  nsAString nsstr;
+  nsresult nsres;
+
+  TRACE("(%p)->(%s)\n", This, debugstr_w(v));
+
+  nsAString_InitDepend(&nsstr, v);
+  nsres = nsIDOMHTMLLinkElement_SetRev(This->nslink, &nsstr);
+  nsAString_Finish(&nsstr);
+  if(NS_FAILED(nsres)) {
+    ERR("SetRev failed: %08x\n", nsres);
+    return E_FAIL;
+  }
+
+  return S_OK;
 }
 
 static HRESULT WINAPI HTMLLinkElement_get_rev(IHTMLLinkElement *iface, BSTR *p)
 {
   HTMLLinkElement *This = impl_from_IHTMLLinkElement(iface);
-  FIXME("(%p)->(%p)\n", This, p);
-  return E_NOTIMPL;
+  nsAString nsstr;
+  nsresult nsres;
+
+  TRACE("(%p)->(%p)\n", This, p);
+
+  nsAString_Init(&nsstr, NULL);
+  nsres = nsIDOMHTMLLinkElement_GetRev(This->nslink, &nsstr);
+  return return_nsstr(nsres, &nsstr, p);
 }
 
 static HRESULT WINAPI HTMLLinkElement_put_type(IHTMLLinkElement *iface, BSTR v)
diff --git a/dlls/mshtml/tests/dom.c b/dlls/mshtml/tests/dom.c
index 577d222..160a81e 100644
--- a/dlls/mshtml/tests/dom.c
+++ b/dlls/mshtml/tests/dom.c
@@ -4064,6 +4064,37 @@ static void _link_put_rel(unsigned line, IHTMLElement *elem, const char *v)
   _test_link_rel(line, elem, v);
 }
 
+#define test_link_rev(a,b) _test_link_rev(__LINE__,a,b)
+static void _test_link_rev(unsigned line, IHTMLElement *elem, const char *v)
+{
+  IHTMLLinkElement *link = _get_link_iface(line, (IUnknown*)elem);
+  BSTR rev;
+  HRESULT hres;
+
+  hres = IHTMLLinkElement_get_rev(link, &rev);
+  ok_(__FILE__,line)(hres == S_OK, "get_rev failed: %08x\n", hres);
+  if(v)
+    ok_(__FILE__,line)(!strcmp_wa(rev, v), "rev = %s, expected %s\n", wine_dbgstr_w(rev), v);
+  else
+    ok_(__FILE__,line)(!rev, "rev = %s, expected NULL\n", wine_dbgstr_w(rev));
+
+  IHTMLLinkElement_Release(link);
+}
+
+#define link_put_rev(a,b) _link_put_rev(__LINE__,a,b)
+static void _link_put_rev(unsigned line, IHTMLElement *elem, const char *v)
+{
+  IHTMLLinkElement *link = _get_link_iface(line, (IUnknown*)elem);
+  BSTR str = a2bstr(v);
+  HRESULT hres;
+
+  hres = IHTMLLinkElement_put_rev(link, str);
+  ok_(__FILE__,line)(hres == S_OK, "put_disabled failed: %08x\n", hres);
+  SysFreeString(str);
+  IHTMLLinkElement_Release(link);
+  _test_link_rev(line, elem, v);
+}
+
 #define test_link_type(a,b) _test_link_type(__LINE__,a,b)
 static void _test_link_type(unsigned line, IHTMLElement *elem, const char *v)
 {
@@ -7562,11 +7593,13 @@ static void test_elems2(IHTMLDocument2 *doc)
   if(elem) {
     test_link_disabled(elem, VARIANT_FALSE);
     test_link_rel(elem, "stylesheet");
+    test_link_rev(elem, NULL);
     test_link_type(elem, "text/css");
     test_link_href(elem, "about:blank");
     test_link_media(elem, "all");
     link_put_disabled(elem, VARIANT_TRUE);
     link_put_rel(elem, "prev");
+    link_put_rev(elem, "next");
     link_put_type(elem, "text/plain");
     link_put_href(elem, "about:prev");
     IHTMLElement_Release(elem);
More information about the wine-cvs mailing list