=?UTF-8?Q?=C5=81ukasz=20Wojni=C5=82owicz=20?=: Update Polish download.template

Jeremy Newman jnewman at wine.codeweavers.com
Mon Dec 1 10:32:46 CST 2014


Module: website
Branch: master
Commit: 7a0e14dda32e61c8a38c57d5360600c75cf73363
URL:  http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=7a0e14dda32e61c8a38c57d5360600c75cf73363

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:  Sat Nov 29 07:58:42 2014 +0100

Update Polish download.template

---

 templates/pl/download.template | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/templates/pl/download.template b/templates/pl/download.template
index f3a4d00..bbab5db 100644
--- a/templates/pl/download.template
+++ b/templates/pl/download.template
@@ -60,7 +60,7 @@
    <img src="{$root}/images/distro/ubuntu.png" width="50" height="50" alt="Ubuntu linux" border="0"></a>
   </td>
   <td> <b><a href="{$root}/download/deb">Pobierz paczki dla Ubuntu</a></b> 
-   - binarne i źródłowe paczki .deb dla Ubuntu Precise (12.04), Quantal (12.10), i Raring (13.04)
+   - binarne i źródłowe paczki .deb dla Ubuntu Trusty (14.04 LTS)</td>
   <td><a href="mailto:scottritchie at ubuntu.com">Scott Ritchie</a></td>
  </tr>
 
@@ -120,7 +120,7 @@
 
 <h2 style="margin-bottom: 10px;"><a name="binary"></a>Aplikacje osób trzecich</h2>
 
-<p>zasami pewne modyfikacje Wine mogą sprawić,
+<p>Czasami pewne zmiany Wine mogą sprawić,
 że aplikacja będzie działać, ale z pewnych powodów zmiany te nie
 mogą być wcielone do Wine. Stworzono różne aplikacje (tzw.
 aplikacje osób trzecich), aby pomóc przezwyciężyć niedobory w
More information about the wine-cvs mailing list