=?UTF-8?Q?=C5=81ukasz=20Wojni=C5=82owicz=20?=: Polish translation for release 1.7.48

Jeremy Newman jnewman at wine.codeweavers.com
Mon Aug 3 09:17:39 CDT 2015


Module: website
Branch: master
Commit: 50b32caf59fdb3ef6bfcb8ef561bd3d9dcc9a68a
URL:    http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=50b32caf59fdb3ef6bfcb8ef561bd3d9dcc9a68a

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:   Sun Aug  2 10:34:46 2015 +0200

Polish translation for release 1.7.48

---

 news/pl/2015072801.xml | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)

diff --git a/news/pl/2015072801.xml b/news/pl/2015072801.xml
new file mode 100644
index 0000000..4bee04a
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015072801.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+<news>
+<date>Lipiec 28, 2015</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.48</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.48 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.48">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Uzupełniono implementację OpenMP.</li>
+  <li>Obsługa strumienia WE/WY w bibliotece uruchomieniowej MSVCIRT C++.</li>
+  <li>Obsługa przyciągania do pikseli w DirectWrite.</li>
+  <li>Szersza obsługa dla głównych kontekstów OpenGL.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.48.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list