=?UTF-8?Q?=C5=81ukasz=20Wojni=C5=82owicz=20?=: Polish translation for release 1.7.34

Jeremy Newman jnewman at wine.codeweavers.com
Mon Jan 12 13:52:52 CST 2015


Module: website
Branch: master
Commit: addf9a11344e4d57de98c3daf2dcd314743b8709
URL:    http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=addf9a11344e4d57de98c3daf2dcd314743b8709

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:   Sat Jan 10 09:30:53 2015 +0100

Polish translation for release 1.7.34

---

 news/pl/2015010901.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

diff --git a/news/pl/2015010901.xml b/news/pl/2015010901.xml
new file mode 100644
index 0000000..2944c64
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2015010901.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Styczeń  9, 2015</date>
+<title>Wydano Wine 1.7.34</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.7.34 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.7.34">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Obsługa dźwięku otaczającego w DirectSound.</li>
+  <li>Lepsza obsługa tekstu w DirectWrite.</li>
+  <li>Wiele poprawek w silniku HTML.</li>
+  <li>Większe wsparcie dla obiektów WBEM.</li>
+  <li>Więcej funkcji w bibliotekach uruchomieniowych C/C++.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.7.34.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list