=?UTF-8?Q?=C5=81ukasz=20Wojni=C5=82owicz=20?=: Polish translation for release 1.9.3

Jeremy Newman jnewman at wine.codeweavers.com
Tue Feb 16 10:39:12 CST 2016


Module: website
Branch: master
Commit: c58e98eb335cb130959a0f353e7e81759ad10aea
URL:    http://source.winehq.org/git/website.git/?a=commit;h=c58e98eb335cb130959a0f353e7e81759ad10aea

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:   Sat Feb 13 12:35:49 2016 +0100

Polish translation for release 1.9.3

Signed-off-by: Jeremy Newman <jnewman at codeweavers.com>

---

 news/pl/2016020501.xml | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

diff --git a/news/pl/2016020501.xml b/news/pl/2016020501.xml
new file mode 100644
index 0000000..1cf4ae5
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2016020501.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Luty  5, 2016</date>
+<title>Wydano Wine 1.9.3</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.9.3 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.9.3">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Nowa wersja silnika Gecko oparta na Firefox 44.</li>
+  <li>Wsparcie JSON w JavaScript.</li>
+  <li>Ulepszony podział wiersza w DirectWrite.</li>
+  <li>Szersze wsparcie zapisywania w Usługach Sieciowych.</li>
+  <li>Więcej instrukcji Modelu Cieniującego 4.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul>
+<p>Źródło jest <a href="//dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.3.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
More information about the wine-cvs mailing list