=?UTF-8?Q?Marcin=20Miko=C5=82ajczak=20?=: po: Updated Polish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jun 5 16:56:29 CDT 2017


Module: wine
Branch: master
Commit: 37d7c519053b0cf30334acf087db67f804892ac7
URL:    http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=37d7c519053b0cf30334acf087db67f804892ac7

Author: Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>
Date:   Sat Jun  3 20:42:16 2017 +0200

po: Updated Polish translation.

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>
Signed-off-by: Alexandre Julliard <julliard at winehq.org>

---

 po/pl.po | 53 ++++++++++++++---------------------------------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 50231bc..de2a989 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2,20 +2,20 @@
 #
 # Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
 # Adam "Saibamen" Stachowicz <saibamenppl at gmail.com>, 2015.
-# Marcin Mikołajczak <marcin123407 at vivaldi.net>, 2017.
+# Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-05 21:48+0200\n"
-"Last-Translator: Marcin Mikołajczak <marcin123407 at vivaldi.net>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-06-03 20:40+0200\n"
+"Last-Translator: Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>\n"
 "Language-Team: Polish <kde-i18n-doc at kde.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
@@ -11807,11 +11807,8 @@ msgid "&About Registry Editor"
 msgstr "Edytor rejestru - i&nformacje"
 
 #: regedit.rc:91 regedit.rc:98 regedit.rc:231
-#, fuzzy
-#| msgctxt "object state"
-#| msgid "expanded"
 msgid "Expand"
-msgstr "rozwinięty"
+msgstr "Rozwiń"
 
 #: regedit.rc:136
 msgid "Modify Binary Data..."
@@ -11914,13 +11911,10 @@ msgid "Contains commands for accessing frequently used keys"
 msgstr "Zawiera polecenia dla dostępu do często używanych klawiszy"
 
 #: regedit.rc:165
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Contains commands for displaying help and information about registry "
-#| "editor"
 msgid ""
 "Contains commands for displaying Help and information about Registry Editor"
-msgstr "Zawiera polecenia wyświetlające informacje o programie"
+msgstr ""
+"Zawiera polecenia wyświetlające pomoc i informacje dotyczące edytora rejestru"
 
 #: regedit.rc:166
 msgid "Contains commands for creating new keys or values"
@@ -12161,14 +12155,10 @@ msgid "regedit: Unable to delete the registry class '%1'.\n"
 msgstr "regedit: Nie udało się usunąć klasy rejestru '%1'.\n"
 
 #: regedit.rc:430
-#, fuzzy
-#| msgid "regedit: The line '%1' was not recognized.\n"
 msgid "regedit: The line contains invalid syntax.\n"
-msgstr "regedit: Nie rozpoznano linii '%1'.\n"
+msgstr "regedit: Wiersz zawiera nieprawidłową składnię.\n"
 
 #: regedit.rc:189
-#, fuzzy
-#| msgid "Quits the registry editor"
 msgid "Quits the Registry Editor"
 msgstr "Kończy działanie edytora rejestru"
 
@@ -12185,10 +12175,8 @@ msgid "Shows or hides the status bar"
 msgstr "Pokazuje lub ukrywa pasek stanu"
 
 #: regedit.rc:193
-#, fuzzy
-#| msgid "Change position of split between two panes"
 msgid "Changes the position of the split between two panes"
-msgstr "Zmienia pozycję podziału pomiędzy dwoma okienkami"
+msgstr "Zmienia pozycję podziału pomiędzy dwoma oknami"
 
 #: regedit.rc:194
 msgid "Refreshes the window"
@@ -12232,10 +12220,8 @@ msgid "Adds a new binary value"
 msgstr "Dodaje nową wartość binarną"
 
 #: regedit.rc:176
-#, fuzzy
-#| msgid "Adds a new binary value"
 msgid "Adds a new 32-bit value"
-msgstr "Dodaje nową wartość binarną"
+msgstr "Dodaje nową wartość 32-bitową"
 
 #: regedit.rc:179
 msgid "Imports a text file into the registry"
@@ -12250,10 +12236,8 @@ msgid "Prints all or part of the registry"
 msgstr "Drukuje całość lub część rejestru"
 
 #: regedit.rc:183
-#, fuzzy
-#| msgid "Registry Editor"
 msgid "Opens Registry Editor Help"
-msgstr "Edytor rejestru"
+msgstr "Otwiera pomoc edytora rejestru"
 
 #: regedit.rc:184
 msgid "Displays program information, version number and copyright"
@@ -12296,26 +12280,20 @@ msgid "Unable to query the registry key '%1'."
 msgstr "Nie można odnaleźć klucza rejestru '%1'."
 
 #: regedit.rc:172
-#, fuzzy
-#| msgid "Modifies the value's data"
 msgid "Modifies the value's data in binary form"
-msgstr "Umożliwia zmianę wartości danej"
+msgstr "Modyfikuje wartość rejestru w formie binarnej"
 
 #: regedit.rc:177
 msgid "Adds a new multi-string value"
 msgstr "Dodaje nową wartość ciągu rozwijalnego"
 
 #: regedit.rc:200
-#, fuzzy
-#| msgid "Exports selected branch of the registry to a text file"
 msgid "Exports the selected branch of the registry to a text file"
 msgstr "Eksportuje zaznaczoną gałąź rejestru do pliku tekstowego"
 
 #: regedit.rc:178
-#, fuzzy
-#| msgid "Adds a new string value"
 msgid "Adds a new expandable string value"
-msgstr "Dodaje nową wartość ciągu"
+msgstr "Dodaje nową rozwiniętą wartość ciągu"
 
 #: regedit.rc:213
 msgid "Confirm Key Delete"
@@ -12328,11 +12306,8 @@ msgstr ""
 "Czy na pewno chcesz usunąć klucz rejestru '%1' i wszystkie jego pochodne?"
 
 #: regedit.rc:232
-#, fuzzy
-#| msgctxt "object state"
-#| msgid "collapsed"
 msgid "Collapse"
-msgstr "zwinięty"
+msgstr "Zwiń"
 
 #: regsvr32.rc:32
 msgid ""
More information about the wine-cvs mailing list