wineboot: Add the Romanian translation.

Dimi Paun dimi at lattica.com
Wed Mar 19 21:13:06 CDT 2008


On Wed, 2008-03-19 at 23:57 +0100, Michael Stefaniuc wrote:
> +    LTEXT           "O îeșire sau oprire simulată este în curs dar
> acest proces nu răspunde.",

This should be "O ieșire" not "O îeșire", no?

-- 
Dimi Paun <dimi at lattica.com>
Lattica, Inc.
More information about the wine-devel mailing list