jscript: Add the Romanian translation. (2nd try)

Octavian Voicu octavian.voicu at gmail.com
Fri Jun 18 06:27:38 CDT 2010


On Fri, Jun 18, 2010 at 12:14 PM, Michael Stefaniuc <mstefani at redhat.de> wrote:
> +    IDS_INVALID_CALL_ARG    "Apel de procedură sau argument nevalid"
> +    IDS_SEMICOLON           "„;” presupus"
> +    IDS_LBRACKET            "„(” presupus"
> +    IDS_RBRACKET            "„)” presupus"
> +    IDS_UNTERMINATED_STR    "Constantă de șir nedeterminată"
> +    IDS_NOT_FUNC            "Funcție presupusă"
> +    IDS_NOT_NUM             "Număr presupus"
> +    IDS_OBJECT_EXPECTED     "Obiect presupus"
> +    IDS_NOT_BOOL            "Obiect boolean presupus"
> +    IDS_JSCRIPT_EXPECTED    "Obiect JScript presupus"
> +    IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Eroare de sintaxă în expresie rațională"
> +    IDS_URI_INVALID_CHAR    "URI care trebuie codificat conține caractere nevalide"
> +    IDS_ARRAY_EXPECTED      "Obiect matrice presupus"

"expresie rațională" should be translated as "expresie regulată" (I've
also seen "regulară", but never "rațională") [1]

"nevalid" sounds really odd and it's almost never used; imho "invalid"
should be used instead [2]

"presupus" sounds really confusing; something in the lines of "Se
aștepta un obiect" sounds better to me and seems more standard [3]

I really think we should try to make translations a bit standard,
especially when it comes to technical terms.

Octavian


[1] http://ro.wikipedia.org/wiki/Expresie_regulat%C4%83
[2] http://ro.wikipedia.org/wiki/Special:C%C4%83utare/Invalid
[3] http://translationproject.org/latest/coreutils/ro.poMore information about the wine-devel mailing list