[PATCH] oleaut32/tests: Show the input string when VarFormatCurrency() fails.

Francois Gouget fgouget at codeweavers.com
Fri Jul 23 06:19:12 CDT 2021


Signed-off-by: Francois Gouget <fgouget at codeweavers.com>
---
 dlls/oleaut32/tests/varformat.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/dlls/oleaut32/tests/varformat.c b/dlls/oleaut32/tests/varformat.c
index d1951b85a61..55190574ca9 100644
--- a/dlls/oleaut32/tests/varformat.c
+++ b/dlls/oleaut32/tests/varformat.c
@@ -639,14 +639,14 @@ static void test_VarFormatCurrency(void)
   V_VT(&in) = VT_BSTR;
   V_BSTR(&in) = str;
   hr = VarFormatCurrency(&in, 1, -2, -2, -2, 0, &str2);
-  ok(hr == S_OK, "Unexpected hr %#x.\n", hr);
+  ok(hr == S_OK, "Unexpected hr %#x for %s\n", hr, wine_dbgstr_w(str));
   ok(lstrcmpW(str, str2), "Expected different string.\n");
   SysFreeString(str2);
 
   V_VT(&in) = VT_BSTR | VT_BYREF;
   V_BSTRREF(&in) = &str;
   hr = VarFormatCurrency(&in, 1, -2, -2, -2, 0, &str2);
-  ok(hr == S_OK, "Unexpected hr %#x.\n", hr);
+  ok(hr == S_OK, "Unexpected hr %#x for %s\n", hr, wine_dbgstr_w(str));
   ok(lstrcmpW(str, str2), "Expected different string.\n");
 
   SysFreeString(str);
-- 
2.20.1More information about the wine-devel mailing list