More dutch translations

Hans Leidekker hans at it.vu.nl
Mon Oct 20 14:50:23 CDT 2003


Hi,

This completes dutch translation of program/* with one exception, winecfg, 
since that is so much in flux. Next are the dlls...

Changelog:
 - More resources translated to dutch.
 - Make an example consistent with it's description (wcmd).
 - Correct grammatical error (winefile).

Index: programs/start/rsrc.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/start/rsrc.rc,v
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.8 rsrc.rc
--- programs/start/rsrc.rc	27 Sep 2003 02:21:33 -0000	1.8
+++ programs/start/rsrc.rc	20 Oct 2003 19:03:01 -0000
@@ -25,6 +25,7 @@
 #include "Es.rc"
 #include "Fr.rc"
 #include "It.rc"
+#include "Nl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
 /*#include "Si.rc"*/
--- /dev/null	2002-10-04 20:48:04.000000000 +0200
+++ programs/start/Nl.rc	2003-10-18 15:38:41.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,62 @@
+/*
+ * Start (Dutch resources)
+ *
+ * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+{
+STRING_USAGE,                  "Start een programma, of open 
een document met het programma dat normaal voor bestanden met die extensie 
gebruikt wordt. \n\
+Gebruik: \n\
+start [options] programma_naam [...] \n\
+start [options] document_naam \n\
+ \n\
+Options: \n\
+/M[inimized] Start het programma geminimaliseerd. \n\
+/MAX[imized] Start het programma gemaximaliseerd. \n\
+/R[estored] Start het programma normaal (noch geminimaliseerd noch 
gemaximaliseerd). \n\
+/W[ait]   Wacht totdat het gestarte programma is beëindigd, eindig dan met 
de exit code van dat programma. \n\
+/L      Laat de gebruikerslicentie zien. \n\
+ \n\
+start.exe version 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel \n\
+Start wordt u ABSOLUUT ZONDER GARANTIE aangeboden; draai dit programma met de 
/L optie voor details. \n\
+Dit is vrije software, en u wordt uitgenodigd om het verder te verspreiden 
\n\
+onder bepaalde voorwaarden; draai 'start /L' voor details. \n\
+"
+
+STRING_LICENSE, "start.exe version 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel \n\
+This program is free software; you can redistribute it and/or \n\
+modify it under the terms of the GNU Lesser Public License \n\
+as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 \n\
+of the License, or (at your option) any later version. \n\
+ \n\
+This program is distributed in the hope that it will be useful, \n\
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of \n\
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the \n\
+GNU Lesser Public License for more details. \n\
+ \n\
+You should have received a copy of the GNU Lesser Public License \n\
+along with this program; if not, write to the Free Software \n\
+Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. 
\n\
+ \n\
+See the COPYING.LIB file for license information. \n\
+"
+
+STRING_EXECFAIL "Programma kan niet worden gestart, of er is geen programma 
verbonden met het opgegeven bestand.\nShellExecuteEx is mislukt"
+}
Index: programs/view/viewrc.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/view/viewrc.rc,v
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.9 viewrc.rc
--- programs/view/viewrc.rc	17 Sep 2003 20:08:20 -0000	1.9
+++ programs/view/viewrc.rc	20 Oct 2003 19:05:16 -0000
@@ -23,6 +23,7 @@
 #include "Es.rc"
 #include "Fr.rc"
 #include "It.rc"
+#include "Nl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
 #include "Si.rc"
--- /dev/null	2002-10-04 20:48:04.000000000 +0200
+++ programs/view/Nl.rc	2003-10-13 04:19:13.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,74 @@
+/*
+ * View (Dutch resources)
+ *
+ * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+
+/*
+ *
+ * Menu
+ *
+ */
+
+VIEW MENU
+BEGIN
+  POPUP "&Bestand"
+  BEGIN
+	MENUITEM "&Openen",    IDM_OPEN
+    MENUITEM "&Afsluiten", IDM_EXIT
+  END
+  POPUP "&Verplaatsen"
+  BEGIN
+   MENUITEM "&Schalen naar venstergrootte", IDM_SET_EXT_TO_WIN
+   MENUITEM SEPARATOR
+   MENUITEM "&Links", IDM_LEFT
+   MENUITEM "&Rechts", IDM_RIGHT
+   MENUITEM "&Omhoog", IDM_UP
+   MENUITEM "O&mlaag", IDM_DOWN
+  END
+  POPUP "&Info"
+  BEGIN
+	MENUITEM "&Hallo",  IDM_HELLO
+  END
+END
+
+
+/*
+ *
+ * Accelerator
+ *
+ */
+
+VIEW ACCELERATORS
+BEGIN
+  "Q", IDM_EXIT, VIRTKEY, CONTROL
+END
+
+
+/*
+ *
+ * String Table
+ *
+ */
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_APPNAME       "View"
+  IDS_DESCRIPTION     "Regular Metafile Viewer"
+END
Index: programs/wcmd/wcmdrc.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wcmd/wcmdrc.rc,v
retrieving revision 1.13
diff -u -r1.13 wcmdrc.rc
--- programs/wcmd/wcmdrc.rc	4 Oct 2003 04:21:19 -0000	1.13
+++ programs/wcmd/wcmdrc.rc	20 Oct 2003 19:08:45 -0000
@@ -20,6 +20,7 @@
 
 #include "En.rc"
 #include "Fr.rc"
+#include "Nl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
 #include "Si.rc"
--- /dev/null	2002-10-04 20:48:04.000000000 +0200
+++ programs/wcmd/Nl.rc	2003-10-20 18:02:25.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,230 @@
+/*
+ * Wine command prompt (Dutch resources)
+ *
+ * Copyright (C) 2003 Hans Leidekker
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+ WCMD_ATTRIB, "Uitleg bij ATTRIB\n"
+ WCMD_CALL,
+"CALL <batchbestandsnaam> wordt gebruikt binnen een batchbestand om 
opdrachten uit\n\
+een ander batchbestand aan te roepen. Als het batchbestand bestaat keert de 
controle terug\n\
+naar het bestand dat het aanriep. The CALL opdracht kan parameters meegeven 
aan de aan te\n\
+roepen procedure.\n\
+\n\
+Veranderingen m.b.t directory, omgevingsvariabelen, etc die tot stand komen 
binnen een\n\
+aangeroepen procedure worden g?rft door de aanroepende procedure.\n"
+
+ WCMD_CD,   "Uitleg bij CD\n"
+ WCMD_CHDIR, "Uitleg bij CHDIR\n"
+
+ WCMD_CLS,  "CLS schoont het scherm\n"
+
+ WCMD_COPY,  "Uitleg bij COPY\n"
+ WCMD_CTTY,  "Uitleg bij CTTY\n"
+ WCMD_DATE,  "Uitleg bij DATE\n"
+ WCMD_DEL,  "Uitleg bij DEL\n"
+ WCMD_DIR,  "Uitleg bij DIR\n"
+
+ WCMD_ECHO,
+"ECHO <tekenreeks> geeft <tekenreeks> weer op het actieve uitvoerapparaat.\n\
+\n\
+ECHO ON zorgt ervoor dat alle hierop volgende opdrachten in een batchbestand 
worden weergegeven\n\
+op het uitvoerapparaat voordat ze worden uitgevoerd.\n\
+\n\
+ECHO OFF keert het effect van een voorafgaande ECHO ON om (ECHO OFF is\n\
+de standaardinstelling). Weergave van de ECHO OFF opdracht kan worden 
voorkomen door\n\
+het te laten voorafgaan door het @-teken.\n"
+
+ WCMD_ERASE, "Uitleg bij ERASE\n"
+
+ WCMD_FOR,
+"De FOR opdracht wordt gebruikt om een opdracht uit te voeren voor ieder van 
een verzameling bestanden.\n\
+\n\
+Syntax: FOR %variabele IN (verzameling) DO opdracht\n\
+\n\
+In wcmd is het niet vereist om het %-teken in een FOR opdracht in een 
batchbestand te\n\
+verdubbelen.\n"
+
+ WCMD_GOTO,
+"De GOTO opdracht verplaatst uitvoering naar een andere opdracht binnen 
een\n\
+batchbestand.\n\
+\n\
+Het doel van een GOTO opdracht wordt aangegeven met een label. Dat label mag 
uit maximaal 255 tekens\n\
+bestaan maar er mogen geen spaties in voorkomen (dit verschilt bij andere 
besturingssystemen).\n\
+Als er twee of meer identieke labels bestaan in een batchbestand dan\n\
+wordt altijd naar de eerste gesprongen. Een poging om te springen naar een 
niet bestaand\n\
+label be?ndigt het uitvoeren van het batchbestand.\n\
+\n\
+GOTO heeft geen effect als het in een interactieve sessie wordt gebruikt.\n"
+
+ WCMD_HELP,  "Uitleg bij HELP\n"
+
+ WCMD_IF,
+"IF wordt gebruikt om een opdracht voorwaardelijk uit te voeren.\n\
+\n\
+Syntax:	IF [NOT] EXIST bestandsnaam opdracht\n\
+	IF [NOT] tekenreeks1==tekenreeks2 opdracht\n\
+	IF [NOT] ERRORLEVEL getal opdracht\n\
+\n\
+In de tweede vorm van de opdracht moeten tekenreeks1 en tekenreeks2 tussen 
dubbele\n\
+aanhalingsteken staan. De vergelijking is niet gevoelig voor het onderscheid 
tussen\n\
+hoofd- en kleine letters.\n"
+
+ WCMD_LABEL, "LABEL wordt gebruikt om een schijflabel te wijzigen. \n\
+\n\
+Syntax: LABEL [schijf:]\n\
+De opdracht vraagt u om een nieuw label in te tikken voor de opgegeven 
schijf.\n\
+U kunt het label van een schijf tonen met behulp van de VOL opdracht.\n"
+
+ WCMD_MD,   "Uitleg bij MD\n"
+ WCMD_MKDIR, "Uitleg bij MKDIR\n"
+ WCMD_MOVE,
+"MOVE verplaatst een bestand of directory naar een andere plek binnen het 
bestandssysteem.\n\
+\n\
+Als het om een directory gaat dan worden alle bestanden en directories\n\
+daaronder ook verplaatst.\n\
+\n\
+MOVE werkt niet als de oude en nieuwe locaties zich op verschillende 
DOS-schijven bevinden.\n"
+
+ WCMD_PATH,
+"PATH toon of wijzigt het zoekpad van wcmd.\n\
+\n\
+De opdracht PATH toont het huidige zoekpad (de beginwaarde wordt in\n\
+het bestand genaamd wine.conf toegekend). Om het zoekpad te wijzigen laat u 
de PATH\n\
+opdracht volgen door de nieuwe waarde.\n\
+\n\
+Het is ook mogelijk om het zoekpad te wijzigen met behulp van de PATH 
omgevingsvariabele,\n\
+bij voorbeeld:\n\
+		PATH %PATH%;c:\\temp \n"
+
+ WCMD_PAUSE,
+"PAUSE toont een bericht op het scherm: 'Toets Enter om door te gaan'\n\
+en wacht totdat de gebruiker de Enter-toets indrukt. Dit is vooral handig 
in\n\
+batchbestanden om de gebruiker in staat te stellen om de uitvoer van een 
voorafgaande opdracht\n\
+te bekijken, voordat het van het scherm schuift.\n"
+
+ WCMD_PROMPT,
+"PROMPT wijzigt de prompt van de opdrachtregel.\n\
+\n\
+De tekenreeks volgend op de PROMPT opdracht (en de spatie direct daarna)\n\
+verschijnt vooraan op de regel als wcmd wacht op invoer.\n\
+\n\
+De volgende tekenreeksen hebben een speciale betekenis:\n\
+\n\
+$$  dollar-teken       $_  nieuwe regel   $b  pijp-teken 
(|)\n\
+$d  huidige datum      $e  escape      $g  groter-dan-teken 
(>)\n\
+$l  kleiner-dan-teken (<)  $n  huidige schijf  $p  huidige 
directory\n\
+$q  is-gelijk-teken (=)   $t  huidige tijd   $v  wcmd versie\n\
+\n\
+Merk op dat het uitvoeren van de PROMPT opdracht zonder een tekenreeks de\n\
+prompt terugzet naar de standaardinstelling. Dat is de schijfaanduiding 
gevolgd door de\n\
+huidige directory en een groter-dan-teken (>).\n\
+(dat staat gelijk aan de opdracht: PROMPT $n$p$g).\n\
+\n\
+De prompt kan ook gewijzigd worden via de PROMPT omgevingsvariabele,\n\
+dus de opdracht 'SET PROMPT=tekenreeks' heeft hetzelfde effect als 'PROMPT 
tekenreeks'\n"
+
+ WCMD_REM,
+"Een opdrachtregel die begint met REM (gevold door een spatie) wordt niet\n\
+uitgevoerd, en kan daarom worden gebruikt als een commentaarregel in een 
batchbestand.\n"
+
+ WCMD_REN,  "Uitleg bij REN\n"
+ WCMD_RENAME, "Uitleg bij RENAME\n"
+ WCMD_RD,   "Uitleg bij RD\n"
+ WCMD_RMDIR, "Uitleg bij RMDIR\n"
+
+ WCMD_SET,
+"SET toont of wijzigt omgevingsvariabelen van wcmd.\n\
+\n\
+SET zonder parameters toont alle omgevingsvariabelen.\n\
+\n\
+De syntax voor het maken of wijzigen van een omgevingsvariabele is:\n\
+\n\
+   SET <variable>=<waarde>\n\
+\n\
+waarbij <variable> en <waarde> uit tekenreeksen bestaan. Er mogen geen 
spaties\n\
+voor het is-gelijk-teken staan, noch mogen er in de variabelenaam\n\
+spaties voorkomen.\n\
+\n\
+Onder Wine worden de omgevingsvariabelen van het onderliggende 
besturingssysteem\n\
+opgenomen in de Win32 omgeving. Er zullen daarom doorgaans veel meer\n\
+variabelen in voorkomen dan in een oorspronkelijke Win32 implementatie. Merk 
op dat het\n\
+niet mogelijk is om de omgevingsvariabelen van het onderliggende 
besturingssysteem te\n\
+wijzigen vanuit wcmd.\n"
+
+ WCMD_SHIFT,
+"SHIFT wordt gebruikt in een batchbestand om een parameter te verwijderen van 
het begin van\n\
+de lijst. Dus de tweede parameter wordt dan de eerste, enzovoort. Deze 
opdracht heeft geen effect\n\
+als hij wordt aangeroepen vanaf de opdrachtregel.\n"
+
+ WCMD_TIME,  "Uitleg bij TIME\n"
+
+ WCMD_TITLE, "Wijzigt de naam van het wcmd-venster, syntax: TITLE 
[tekenreeks]\n"
+
+ WCMD_TYPE,
+"TYPE <bestandsnaam> kopi?rt <bestandsnaam> naar het uitvoerapparaat.\n\
+Er wordt niet gecontroleerd of het bestand leesbare tekst bevat.\n"
+
+ WCMD_VERIFY,
+"VERIFY wordt gebruikt om de VERIFY-schakelaar aan of uit te zetten of om hem 
te testen. Geldige aanroepen zijn:\n\
+\n\
+VERIFY ON	Zet de schakelaar aan\n\
+VERIFY OFF	Zet de schakelaar uit\n\
+VERIFY		Toont ON of OFF naar gelang de stand.\n\
+\n\
+De verify-schakelaar heeft geen functie binnen Wine.\n"
+
+ WCMD_VER,
+"VER toont de versie van wcmd die u draait\n"
+
+ WCMD_VOL,  "Uitleg bij VOL\n"
+
+ WCMD_EXIT,
+"EXIT be?ndigt de lopende sessie en keert terug\n\
+naar het besturingssysteem of de schil van waaruit wcmd werd gestart.\n"
+
+ 1000, "WCMD's ingebouwde opdrachten zijn:\n\
+ATTRIB\t\tToon of wijzig DOS bestandsattributen\n\
+CALL\t\tRoep een batchbestand aan vanuit een ander bestand\n\
+CD (CHDIR)\tWijzig de huidige directory\n\
+CLS\t\tWis het scherm\n\
+COPY\t\tKopi?r een bestand\n\
+CTTY\t\tWijzig het invoer-/uitvoerapparaat\n\
+DATE\t\tToon of wijzig de systeemdatum\n\
+DEL (ERASE)\tVerwijder een bestand of een verzameling van bestanden\n\
+DIR\t\tToon de inhoud van een directory\n\
+ECHO\t\tKopi?r tekst direct naar het uitvoerapparaat\n\
+HELP\t\tToon een korte uitleg over een onderwerp\n\
+MD (MKDIR)\tMaak een directory\n\
+MOVE\t\tVerplaats een bestand, een verzameling bestanden of een directory\n\
+PATH\t\tWijzig of toon het zoekpad\n\
+PROMPT\t\tWijzig de prompt\n\
+REN (RENAME)\tHernoem een bestand\n\
+RD (RMDIR)\tVerwijder een directory\n\
+SET\t\tWijzig of toon de omgevingsvariabelen\n\
+TIME\t\tWijzig of toon de systeemtijd\n\
+TITLE\t\tWijzig de vensternaam van de WCMD-sessie\n\
+TYPE\t\tToon de inhoud van een tekstbestand\n\
+VER\t\tToon de versie van WCMD\n\
+VOL\t\tToon het label van een schijf\n\
+EXIT\t\tSluit WCMD af\n\n\
+type HELP <opdracht> voor meer informatie over bovengenoemde opdrachten\n"
+}
Index: programs/wcmd/En.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wcmd/En.rc,v
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.4 En.rc
--- programs/wcmd/En.rc	4 Oct 2003 04:21:19 -0000	1.4
+++ programs/wcmd/En.rc	20 Oct 2003 19:11:08 -0000
@@ -137,7 +137,7 @@
 Note that entering the PROMPT command without a prompt-string resets the\n\
 prompt to the default, which is the current drive letter followed by its\n\
 current directory and a greater-than (>) sign.\n\
-(like a command PROMPT $p$g).\n\
+(like a command PROMPT $n$p$g).\n\
 \n\
 The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment 
variable,\n\
 so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'\n"
Index: programs/wcmd/Fr.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wcmd/Fr.rc,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 Fr.rc
--- programs/wcmd/Fr.rc	4 Oct 2003 04:21:19 -0000	1.3
+++ programs/wcmd/Fr.rc	20 Oct 2003 19:11:16 -0000
@@ -135,7 +135,7 @@
 Notez qu'entrer la commande PROMPT sans texte d'invite remet l'invite\n\
 ?la valeur par d?aut, qui est la lettre du lecteur courant suivie de\n\
 son r?ertoire courant et d'un signe plus-grand-que (>).\n\
-(Tel que la commande PROMPT $p$g).\n\
+(Tel que la commande PROMPT $n$p$g).\n\
 \n\
 L'invite peut aussi ?re modifi? en changeant la variable d'environment 
PROMPT,\n\
 donc la commande 'SET PROMPT=texte' a le m?e effet que 'PROMPT texte'\n"
Index: programs/wcmd/Pt.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wcmd/Pt.rc,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 Pt.rc
--- programs/wcmd/Pt.rc	4 Oct 2003 04:21:19 -0000	1.3
+++ programs/wcmd/Pt.rc	20 Oct 2003 19:11:26 -0000
@@ -136,7 +136,7 @@
 \n\
 Note que digitando o comando PROMPT sem par?etros reconfigura o padr?,\n\
 que ?a letra da unidade atual seguida pelo diretrio e um sinal de maior\n\
-(equivalente a um comando PROMPT $p$g).\n\
+(equivalente a um comando PROMPT $n$p$g).\n\
 \n\
 O 'prompt' tamb? pode ser mudado alterando a vari?el PROMPT, assim,\n\
 o comando 'SET PROMPT=texto' tem o mesmo efeito que 'PROMPT texto'\n"
Index: programs/wcmd/Ru.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wcmd/Ru.rc,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 Ru.rc
--- programs/wcmd/Ru.rc	4 Oct 2003 04:21:19 -0000	1.2
+++ programs/wcmd/Ru.rc	20 Oct 2003 19:11:34 -0000
@@ -136,7 +136,7 @@
 Note that entering the PROMPT command without a prompt-string resets the\n\
 prompt to the default, which is the current drive letter followed by its\n\
 current directory and a greater-than (>) sign.\n\
-(like a command PROMPT $p$g).\n\
+(like a command PROMPT $n$p$g).\n\
 \n\
 The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment 
variable,\n\
 so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'\n"
Index: programs/wcmd/Si.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wcmd/Si.rc,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 Si.rc
--- programs/wcmd/Si.rc	4 Oct 2003 04:21:19 -0000	1.2
+++ programs/wcmd/Si.rc	20 Oct 2003 19:11:44 -0000
@@ -137,7 +137,7 @@
 Note that entering the PROMPT command without a prompt-string resets the\n\
 prompt to the default, which is the current drive letter followed by its\n\
 current directory and a greater-than (>) sign.\n\
-(like a command PROMPT $p$g).\n\
+(like a command PROMPT $n$p$g).\n\
 \n\
 The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment 
variable,\n\
 so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'\n"
Index: programs/wineconsole/wineconsole_res.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wineconsole/wineconsole_res.rc,v
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.8 wineconsole_res.rc
--- programs/wineconsole/wineconsole_res.rc	5 Sep 2003 23:15:41 -0000	1.8
+++ programs/wineconsole/wineconsole_res.rc	20 Oct 2003 19:39:29 -0000
@@ -28,6 +28,7 @@
 #include "wineconsole_Fr.rc"
 #include "wineconsole_De.rc"
 #include "wineconsole_Hu.rc"
+#include "wineconsole_Nl.rc"
 #include "wineconsole_Pt.rc"
 #include "wineconsole_Ru.rc"
 #include "wineconsole_Zh.rc"
--- /dev/null	2002-10-04 20:48:04.000000000 +0200
+++ programs/wineconsole/wineconsole_Nl.rc	2003-10-20 21:38:53.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,122 @@
+/*
+ * wineconsole (Dutch resources)
+ * 
+ * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+IDS_EDIT,		"&Bewerken"
+IDS_DEFAULT,		"&Standaardinstellingen"
+IDS_PROPERTIES,		"&Eigenschappen"
+IDS_MARK,		"&Markeren"
+IDS_COPY,		"&Kopi?en"
+IDS_PASTE,		"&Plakken"
+IDS_SELECTALL,		"&Alles selecteren"
+IDS_SCROLL,		"Sc&rollen"
+IDS_SEARCH,		"&Zoeken"
+IDS_FNT_DISPLAY,	"Elk karakter is %ld pixels breed en %ld pixels hoog"
+IDS_FNT_PREVIEW_1,	"Dit is een test"
+IDS_FNT_PREVIEW_2,	""
+IDS_DLG_TIT_DEFAULT,  "Configuratie - standaard instelllingen"
+IDS_DLG_TIT_CURRENT,  "Configuratie - huidige instellingen"
+IDS_DLG_TIT_ERROR,	"Configuratiefout"
+IDS_DLG_ERR_SBWINSIZE,	"De schermbuffer moet groter dan of gelijk zijn aan de 
vensterbuffer"
+END
+
+IDD_OPTION DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION " Optiies "
+FONT 8, "Helv"
+{
+	GROUPBOX "Cursorgrootte", -1, 10, 11, 60, 44, BS_GROUPBOX
+	AUTORADIOBUTTON "&Klein", IDC_OPT_CURSOR_SMALL, 14, 23, 44, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "&Middel", IDC_OPT_CURSOR_MEDIUM, 14, 33, 44, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "&Groot", IDC_OPT_CURSOR_LARGE, 14, 43, 44, 10, WS_TABSTOP
+
+	GROUPBOX "Controle", -1, 75, 11, 125, 44, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "Popup menu", -1, 79, 23, 40, 10
+	AUTOCHECKBOX "&Control", IDC_OPT_CONF_CTRL, 129, 23, 60, 10, WS_TABSTOP
+	AUTOCHECKBOX "S&hift", IDC_OPT_CONF_SHIFT, 129, 33, 60, 10, WS_TABSTOP
+	LTEXT "Snel bewerken", -1, 79, 43, 50, 10
+	AUTOCHECKBOX "&aan", IDC_OPT_QUICK_EDIT, 129, 43, 60, 10, WS_TABSTOP
+
+	GROUPBOX "Geschiedenis", -1, 10, 57, 190, 35, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "&Aantal te bewaren opdrachten :", -1, 14, 67, 78, 18
+	EDITTEXT IDC_OPT_HIST_SIZE, 92, 69, 31, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_OPT_HIST_SIZE_UD, "msctls_updown32", 
UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 
0, 0, 0, 0
+	AUTOCHECKBOX "&Verwijderen dubbelen", IDC_OPT_HIST_NODOUBLE, 130, 67, 50, 
18, WS_TABSTOP|BS_MULTILINE
+}
+
+IDD_FONT DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION " Lettertype "
+FONT 8, "Helv"
+{
+	LTEXT "&Lettertype", -1, 5, 5, 24, 8
+	LISTBOX IDC_FNT_LIST_FONT, 5, 18, 90, 42, LBS_SORT|WS_VSCROLL
+	LTEXT "&Kleur", -1, 100, 5, 50, 8
+	CONTROL "", IDC_FNT_COLOR_FG, "WineConColorPreview", 0L, 100, 18, 48, 16
+	CONTROL "", IDC_FNT_COLOR_BK, "WineConColorPreview", 0L, 100, 40, 48, 16
+	LTEXT "&Grootte", -1, 158, 5, 40, 8
+	LISTBOX IDC_FNT_LIST_SIZE, 158, 18, 40, 60, WS_VSCROLL
+	CONTROL "", IDC_FNT_PREVIEW, "WineConFontPreview", 0L, 5, 60, 109, 40
+	LTEXT "", IDC_FNT_FONT_INFO, 128, 76, 80, 18
+}
+
+IDD_CONFIG DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION " Configuratie "
+FONT 8, "Helv"
+{
+	GROUPBOX "Buffer zone", -1, 10, 11, 100, 42, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "&Breedte :", -1, 14, 25, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_SB_WIDTH, 68, 23, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_SB_WIDTH_UD, "msctls_updown32", 
UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 
0, 0, 0, 0
+	LTEXT "&Hoogte :", -1, 14, 39, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_SB_HEIGHT, 68, 37, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_SB_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", 
UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 
0, 0, 0, 0
+
+	GROUPBOX "Venstergrootte", -1, 10, 55, 100, 42
+	LTEXT "B&reedte :", -1, 14, 69, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_WIN_WIDTH, 68, 67, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_WIN_WIDTH_UD, "msctls_updown32", 
UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 
0, 0, 0, 0
+	LTEXT "H&oogte :", -1, 14, 83, 54, 9
+	EDITTEXT IDC_CNF_WIN_HEIGHT, 68, 81, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	CONTROL "", IDC_CNF_WIN_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", 
UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 
0, 0, 0, 0
+
+	GROUPBOX "Programma is ge?ndigd", -1, 115, 11, 80, 42, BS_GROUPBOX
+	AUTOCHECKBOX "&Console afsluiten", IDC_CNF_CLOSE_EXIT, 119, 25, 75, 20, 
WS_TABSTOP
+
+	GROUPBOX "Versie", -1, 115, 55, 80, 42
+	COMBOBOX IDC_CNF_EDITION_MODE, 119, 69, 75, 20, 
CBS_DROPDOWNLIST|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
+}
+
+IDD_SAVE_SETTINGS DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 20, 20, 140, 60
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "Console parameters"
+FONT 8, "Helv"
+{
+	GROUPBOX "", -1, 10, 10, 120, 31, BS_GROUPBOX
+	AUTORADIOBUTTON "Bewaar deze instellingen voor latere sessies", 
IDC_SAV_SAVE, 14, 15, 110, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "Wijzig alleen de huidige sessie", IDC_SAV_SESSION, 14, 27, 
110, 10, WS_TABSTOP
+
+	PUSHBUTTON "OK", IDOK, 20, 45, 35, 12
+	PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 65, 45, 35, 12
+}
Index: programs/winefile/rsrc.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winefile/rsrc.rc,v
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.8 rsrc.rc
--- programs/winefile/rsrc.rc	29 Aug 2003 22:21:43 -0000	1.8
+++ programs/winefile/rsrc.rc	20 Oct 2003 19:42:50 -0000
@@ -31,6 +31,7 @@
 #include "En.rc"
 #include "Fr.rc"
 #include "Hu.rc"
+#include "Nl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
 #include "Si.rc"
Index: programs/winefile/En.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winefile/En.rc,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 En.rc
--- programs/winefile/En.rc	30 Aug 2003 00:17:33 -0000	1.3
+++ programs/winefile/En.rc	20 Oct 2003 19:43:00 -0000
@@ -78,7 +78,7 @@
 		MENUITEM "Expand &all\tStrg+*" ,		303
 		MENUITEM "Collapse &Tree\t-" ,			304
 		MENUITEM SEPARATOR
-		MENUITEM "&Mark Childs" ,				505
+		MENUITEM "&Mark Children" ,				505
 	}
 
 	POPUP "&View" {
--- /dev/null	2002-10-04 20:48:04.000000000 +0200
+++ programs/winefile/Nl.rc	2003-10-18 17:54:45.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,163 @@
+/*
+ * WineFile (Dutch resources)
+ *
+ * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+
+/* Menu */
+
+IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
+{
+	POPUP "&Bestand" {
+		MENUITEM "&Openen\tEnter" ,        101
+		MENUITEM "&Verplaatsen...\tF7" ,     106
+		MENUITEM "&Kopiëren...\tF8" ,       107
+		MENUITEM "Naar &klembord...\tF9" ,    118
+		MENUITEM "Ver&wijderen\tDel" ,      108
+		MENUITEM "&Naam wijzigen..." ,      109
+		MENUITEM "&Eigenschappen...\tAlt+Enter" , ID_EDIT_PROPERTIES
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "&Comprimeren..." ,       119
+		MENUITEM "&Dec&omprimeren..." ,      120
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "&Starten..." ,         ID_EXECUTE
+		MENUITEM "Af&drukken..." ,        102
+		MENUITEM "Koppelen..." ,         103
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Nieuwe &map..." ,        111
+		MENUITEM "&Zoeken..." ,          104
+		MENUITEM "Bestanden &selecteren..." ,   116
+		MENUITEM SEPARATOR
+#ifndef _NO_EXTENSIONS
+		MENUITEM "A&fsluiten\tAlt+X" ,      ID_FILE_EXIT
+#else
+		MENUITEM "A&fsluiten",          ID_FILE_EXIT
+#endif
+	}
+
+	POPUP "&Disk" {
+		MENUITEM "Disk &kopiëren..." ,     201
+		MENUITEM "Disklabel maken..." ,			202
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Disk &formatteren..." ,    203
+#ifdef _WIN95
+		MENUITEM "Systeemdisk maken...", -1	/*@@ */
+#endif
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Verbinding &maken met netwerkchijf" ,   252
+		MENUITEM "Verbinding &verbreken met netwerkschijf" , 253
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Schijf &delen..." ,     254
+		MENUITEM "Delen &ongedaan maken..." , 255
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Schijf &selecteren..." ,  251
+	}
+
+	POPUP "&Mappen" {
+		MENUITEM "&Volgende niveau\t+" ,    301
+		MENUITEM "&Uitklappen\t*" ,      302
+		MENUITEM "&Alles uitklappen\tCtrl+*" , 303
+		MENUITEM "&Inklappen\t-" ,       304
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "&Markeer mappen" ,      505
+	}
+
+	POPUP "&Beeld" {
+		MENUITEM "&Hierarchie en mapinhoud" , 413
+		MENUITEM "&Alleen hierarchie" ,    411
+		MENUITEM "Alleen &mapinhoud" ,     412
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Sp&litsen" ,         414
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "&Naam" ,           ID_VIEW_NAME
+		MENUITEM "&Alle details" ,       ID_VIEW_ALL_ATTRIBUTES, CHECKED
+		MENUITEM "&Gedeeltelijke details..." , ID_VIEW_SELECTED_ATTRIBUTES
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Sorteer op &naam" ,  404
+		MENUITEM "Sorteer op &type" ,  405
+		MENUITEM "Sorteer op &grootte" , 406
+		MENUITEM "Sorteer op &datum" ,  407
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Sorteer op &..." ,   409
+	}
+
+	POPUP "&Opties" {
+		MENUITEM "&Bevestiging..." , -1
+		MENUITEM "&Lettertype..." , -1
+		MENUITEM "Gereedschappenbalk &aanpassen..." , -1
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "&Gereedschappenbalk" , ID_VIEW_TOOL_BAR, CHECKED
+		MENUITEM "&Schijvenbalk" ,    ID_VIEW_DRIVE_BAR, CHECKED
+		MENUITEM "S&tatusbalk" ,     ID_VIEW_STATUSBAR, CHECKED
+#ifndef _NO_EXTENSIONS
+		MENUITEM "&Volledig scherm\tCtrl+Shift+S" , ID_VIEW_FULLSCREEN
+#endif
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "Ge&minimaliseerd starten" , -1
+		MENUITEM "&Instellingen opslaan bij afsluiten" , 511
+	}
+
+
+	POPUP "&Beveiliging" {
+		MENUITEM "&Toegang..." , 605
+		MENUITEM "&Loggen..." ,  606
+		MENUITEM "&Eigenaar..." , 607
+	}
+
+	POPUP "&Venster" {
+		MENUITEM "Nieuw &venster" ,     ID_WINDOW_NEW
+		MENUITEM "Trapsgewijs\tCtrl+F5" ,  ID_WINDOW_CASCADE
+		MENUITEM "&Boven elkaar" ,     ID_WINDOW_TILE_HORZ
+		MENUITEM "&Naast elkaar\tCtrl+F4" , ID_WINDOW_TILE_VERT
+#ifndef _NO_EXTENSIONS
+		MENUITEM "Automatisch schikken" ,  ID_WINDOW_AUTOSORT
+#endif
+		MENUITEM "&Pictogrammen schikken" , ID_WINDOW_ARRANGE
+		MENUITEM "&Vernieuwen\tF5" ,    ID_REFRESH
+	}
+
+	POPUP "&?" {
+		MENUITEM "&Help-onderwerpen\tF1" , ID_HELP
+		MENUITEM "&Zoeken...\tF1" ,    ID_HELP
+		MENUITEM "&Instructie\tF1" ,    ID_HELP_USING
+		MENUITEM SEPARATOR
+		POPUP "Info..." {
+		 MENUITEM "Over &Wine..." ,    ID_ABOUT_WINE
+/*
+ *		 MENUITEM "&Licentie..."     ID_LICENSE
+ *		 MENUITEM "&GEEN GARANTIE"    ID_NO_WARRANTY
+ */
+		}
+	}
+}
+
+
+IDD_EXECUTE DIALOG FIXED IMPURE 15, 13, 210, 63
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Uitvoeren"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+	CONTROL 		"", 101, "Static", SS_SIMPLE|SS_NOPREFIX, 3, 6, 162, 10
+	CONTROL 		"&Opdracht:" , -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP|WS_GROUP, 3, 18, 
60, 10
+	EDITTEXT		201, 3, 29, 134, 12, ES_AUTOHSCROLL
+	CONTROL 		"Als &pictogram" , 214, "Button", BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP,3, 
45, 71, 12
+	DEFPUSHBUTTON	"OK" , 1, 158, 6, 47, 14
+	PUSHBUTTON		"Annuleren" , 2, 158, 23, 47, 14
+	PUSHBUTTON		"&Help" , 254, 158, 43, 47, 14
+}
Index: programs/winemine/rsrc.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winemine/rsrc.rc,v
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.9 rsrc.rc
--- programs/winemine/rsrc.rc	4 Oct 2003 04:21:19 -0000	1.9
+++ programs/winemine/rsrc.rc	20 Oct 2003 19:45:31 -0000
@@ -25,6 +25,7 @@
 #include "En.rc"
 #include "Es.rc"
 #include "Fr.rc"
+#include "Nl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
 #include "Si.rc"
--- /dev/null	2002-10-04 20:48:04.000000000 +0200
+++ programs/winemine/Nl.rc	2003-10-18 16:35:40.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,101 @@
+/*
+ * WineMine (Dutch resources)
+ *
+ * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE {
+   IDS_APPNAME, "WineMine"
+
+}
+
+MENU_WINEMINE MENU DISCARDABLE
+{
+  POPUP "&Opties" {
+    MENUITEM "&Nieuw spel",   IDM_NEW
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Markeer vraag", IDM_MARKQ
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Beginner",    IDM_BEGINNER
+    MENUITEM "&Gevorderde",   IDM_ADVANCED
+    MENUITEM "&Expert",     IDM_EXPERT
+    MENUITEM "Aa&ngepast spel", IDM_CUSTOM
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Afsluiten",   IDM_EXIT
+  }
+  POPUP "&Info" {
+    MENUITEM "&Snelste tijden", IDM_TIMES
+    MENUITEM "&Info",      IDM_ABOUT
+  }
+}
+
+DLG_TIMES DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 160, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK |
+  WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP
+CAPTION "Snelste tijden"
+{
+  GROUPBOX    "Snelste tijden", IDIGNORE, 10, 10, 140, 45
+  LTEXT      "Beginner",    IDIGNORE, 20, 20, 40,  8
+  LTEXT      "Gevorderde",   IDIGNORE, 20, 30, 40,  8
+  LTEXT      "Expert",     IDIGNORE, 20, 40, 40,  8
+  LTEXT      "999",      IDC_TIME1, 70, 20, 15,  8
+  LTEXT      "999",      IDC_TIME2, 70, 30, 15,  8
+  LTEXT      "999",      IDC_TIME3, 70, 40, 15,  8
+  LTEXT      "",        IDC_NAME1, 90, 20, 55,  8
+  LTEXT      "",        IDC_NAME2, 90, 30, 55,  8
+  LTEXT      "",        IDC_NAME3, 90, 40, 55,  8
+  DEFPUSHBUTTON  "OK",       IDOK, 55, 60, 50, 15
+}
+
+DLG_CONGRATS DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 160, 60
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK |
+  WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP
+CAPTION "Gefeliciteerd!"
+{
+  LTEXT      "Voer uw naam in", IDIGNORE, 10, 10, 150, 10
+  EDITTEXT               IDC_EDITNAME, 25, 20, 110, 12
+  DEFPUSHBUTTON  "OK",             IDOK, 60, 40, 40, 15
+}
+
+DLG_CUSTOM DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 100, 100
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK |
+  WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP
+CAPTION "Aangepast spel"
+{
+  LTEXT      "Rijen",  IDIGNORE,  5,  5, 30, 10
+  LTEXT      "Kolommen", IDIGNORE,  5, 35, 30, 10
+  LTEXT      "Mijnen",  IDIGNORE,  5, 65, 30, 10
+  EDITTEXT       IDC_EDITROWS,  5, 15, 20, 12, ES_NUMBER
+  EDITTEXT       IDC_EDITCOLS,  5, 45, 20, 12, ES_NUMBER
+  EDITTEXT       IDC_EDITMINES,  5, 75, 20, 12, ES_NUMBER
+  DEFPUSHBUTTON  "OK",   IDOK,   40, 30, 50, 15
+  PUSHBUTTON   "Annuleren", IDCANCEL, 40, 50, 50, 15
+}
+
+DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 160, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK |
+  WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP
+CAPTION "About"
+{
+  LTEXT                "Winemine",   IDIGNORE, 10, 10, 
50, 10
+  LTEXT     "Copyright 2000, Joshua Thielen",   IDIGNORE, 35, 25, 
115, 10
+  LTEXT         "dit programma valt onder de Wine licentie", 
IDIGNORE, 35, 35, 115, 10
+  ICON                "WINEMINE",   IDIGNORE, 10, 25, 
20, 20
+  DEFPUSHBUTTON               "OK",   IDOK,   50, 60, 
60, 15
+}
Index: programs/winhelp/rsrc.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winhelp/rsrc.rc,v
retrieving revision 1.8
diff -u -r1.8 rsrc.rc
--- programs/winhelp/rsrc.rc	23 Jun 2003 18:15:15 -0000	1.8
+++ programs/winhelp/rsrc.rc	20 Oct 2003 19:47:25 -0000
@@ -32,6 +32,7 @@
 #include "Hu.rc"
 #include "It.rc"
 #include "Ko.rc"
+#include "Nl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
 #include "Si.rc"
--- /dev/null	2002-10-04 20:48:04.000000000 +0200
+++ programs/winhelp/Nl.rc	2003-10-18 16:05:02.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,68 @@
+/*
+ * Help Viewer (Dutch resources)
+ *
+ * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+ */
+
+/* Menu */
+
+MAIN_MENU MENU LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+{
+ POPUP "&Bestand" {
+ MENUITEM "&Openen", MNID_FILE_OPEN
+ MENUITEM SEPARATOR
+ MENUITEM "Af&drukken", MNID_FILE_PRINT
+ MENUITEM "&Printerinstellingen...", MNID_FILE_SETUP
+ MENUITEM SEPARATOR
+ MENUITEM "&Afsluiten", MNID_FILE_EXIT
+ }
+ POPUP "&Bewerken" {
+  MENUITEM "&Kopiëren...", MNID_EDIT_COPYDLG
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&Annoteren...", MNID_EDIT_ANNOTATE
+ }
+ POPUP "&Favorieten" {
+  MENUITEM "&Aanmaken...", MNID_BKMK_DEFINE
+ }
+ POPUP "&Help" {
+  MENUITEM "Hulp &bij help", MNID_HELP_HELPON
+  MENUITEM "Altijd &zichtbaar", MNID_HELP_HELPTOP
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&Info...", MNID_HELP_ABOUT
+#ifdef WINELIB
+  MENUITEM "&Over WINE", MNID_HELP_WINE
+#endif
+ }
+}
+
+/* Strings */
+STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+{
+STID_WINE_HELP, 	"WINE Help"
+STID_WHERROR, 		"FOUT"
+STID_WARNING, 		"WAARSCHUWING"
+STID_INFO, 		"Informatie"
+STID_NOT_IMPLEMENTED, 	"Niet geïmplementeerd"
+STID_HLPFILE_ERROR_s, 	"Fout bij het lezen van het helpbestand `%s'"
+STID_CONTENTS, 		"&Inhoud"
+STID_SEARCH, 		"&Zoeken"
+STID_BACK, 		"&Terug"
+STID_HISTORY, 		"&Geschiedenis"
+STID_TOPICS,		"&Onderwerpen"
+STID_ALL_FILES, 	"Alle bestanden (*.*)"
+STID_HELP_FILES_HLP, 	"Helpbestanden (*.hlp)"
+}
More information about the wine-patches mailing list