Updated Norwegian Bokmål resources for winecfg

"Alexander N. Sørnes" alex at thehandofagony.com
Sat Dec 17 14:03:17 CST 2005


Updated Norwegian Bokmål resources for winecfg.


Regards,

Alexander N. Sørnes
-------------- next part --------------
Index: programs/winecfg/No.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winecfg/No.rc,v
retrieving revision 1.7
diff -u -p -r1.7 No.rc
--- programs/winecfg/No.rc	17 Dec 2005 11:41:36 -0000	1.7
+++ programs/winecfg/No.rc	17 Dec 2005 18:51:28 -0000
@@ -21,12 +21,12 @@
 */
 
 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
-                                        
+
 IDR_WINECFG MENU DISCARDABLE
 BEGIN
   POPUP ""
   BEGIN
-    MENUITEM "Configure", IDC_AUDIO_CONFIGURE
+    MENUITEM "Oppsett", IDC_AUDIO_CONFIGURE
   END
 END
 
@@ -67,12 +67,12 @@ BEGIN
 
   CONTROL	  "Tillat DirectX-programmer å hindre musen fra å forlate vinduet",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,35,230,8
   CONTROL	  "Aktiver dobbelt hurtigminne for skrivebordet",IDC_DOUBLE_BUFFER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,45,230,8
-  
+
   LTEXT      "Du kan velge å emulere et Windows-skrivebord, der alle vinduene er bundet i en virtuell skjerm, eller du kan få vinduene til å oppføre seg som andre programmer på skrivebordet.",
           IDC_STATIC,15,73,228,28
   LTEXT      "Skrivebordsstrrelse:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,115,44,8,WS_DISABLED
   LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,115,8,8,WS_DISABLED
-  CONTROL     "Virtuelt skrivebord",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
+  CONTROL     "Emuler et virtuelt skrivebord",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,100,230,10
 		  
   EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,115,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
@@ -132,12 +132,12 @@ BEGIN
   LTEXT      "&Sti:",IDC_STATIC,15,123,20,9  
   EDITTEXT    IDC_EDIT_PATH,41,120,160,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
   PUSHBUTTON   "&Bla . . .",IDC_BUTTON_BROWSE_PATH,206,120,40,13
-  
+
   LTEXT      "&Type:",IDC_STATIC_TYPE,15,138,21,10
   COMBOBOX    IDC_COMBO_TYPE,41,135,77,60,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  
+
   LTEXT      "Volumnavn og serienummer",IDC_LABELSERIAL_STATIC,15,155,95,10
-  
+
   PUSHBUTTON   "Avan&sert visning",IDC_BUTTON_SHOW_HIDE_ADVANCED,186,136,60,13
   CONTROL     "&Finn automatisk fra enhet:",IDC_RADIO_AUTODETECT,"Button",
           BS_AUTORADIOBUTTON,15,166,93,10
@@ -158,12 +158,12 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 2
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Driver Selection ",IDC_STATIC,8,4,244,195
-  LTEXT	  "Lyddriver: ",IDC_STATIC,15,20,227,30
+  GROUPBOX    " Valg av driver ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  LTEXT      "Velg en lyddriver ved å krysse av i boksen ved siden av den du vil bruke. Deaktiver lyd ved å ikke velge noen. Det anbefales ikke å velge flere drivere. Driverens oppsett kan endres ved å høyreklikke på den.",IDC_STATIC,15,20,227,30
   CONTROL     "Enheter",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140 
   PUSHBUTTON	  "Kontrollpanel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,50,59,14
   GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Maskinvareakselerasjon: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
+  LTEXT	 "Maskinvareakselerasjon: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
   COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   CONTROL     "Driveremulering",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,230,230,10
 END


More information about the wine-patches mailing list