Updated Norwegian Bokmål resources for winecfg

"Alexander N. Sørnes" alex at thehandofagony.com
Sun Dec 25 16:28:32 CST 2005


Greetings,

Updated Norwegian Bokmål resources for winecfg.


Regards,

Alexander N. Sørnes
-------------- next part --------------
Index: programs/winecfg/No.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winecfg/No.rc,v
retrieving revision 1.8
diff -u -p -r1.8 No.rc
--- programs/winecfg/No.rc	19 Dec 2005 09:24:16 -0000	1.8
+++ programs/winecfg/No.rc	25 Dec 2005 21:24:02 -0000
@@ -63,27 +63,30 @@ BEGIN
   LTEXT	  "Fargedybde: ",IDC_STATIC,8,10,70,30
   COMBOBOX	  IDC_SCREEN_DEPTH,80,8,170,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-  GROUPBOX    " Vinduinnstillinger ",IDC_STATIC,8,25,244,110
+  GROUPBOX    " Vinduinnstillinger ",IDC_STATIC,8,25,244,180
 
   CONTROL	  "Tillat DirectX-programmer å hindre musen fra å forlate vinduet",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,35,230,8
   CONTROL	  "Aktiver dobbelt hurtigminne for skrivebordet",IDC_DOUBLE_BUFFER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,45,230,8
-
+  LTEXT 	  "Hvis vinduer kontrolleres av din standardvindusbehandler, får de vanlige rammer, og respekterer det virtuelle skrivebordet ditt og vises i vinduslisten.\n\nHvis de er ukontrollerte er de koblet fra vindusbehandleren. Dette betyr at de ikke integreres like godt med skrivebordet ditt, men emuleringen blir mer presis sånn at noen programmer virker bedre.",
+  		  IDC_STATIC,15,58,228,80
+  CONTROL	  "Tillat vindusbehandleren å kontrollere vinduene",IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,132,230,8
+  
   LTEXT      "Du kan velge å emulere et Windows-skrivebord, der alle vinduene er bundet i en virtuell skjerm, eller du kan få vinduene til å oppføre seg som andre programmer på skrivebordet.",
-          IDC_STATIC,15,73,228,28
-  LTEXT      "Skrivebordsstrrelse:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,115,44,8,WS_DISABLED
-  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,115,8,8,WS_DISABLED
+          IDC_STATIC,15,146,228,28
+  LTEXT      "Skrivebordsstrrelse:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,188,44,8,WS_DISABLED
+  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,188,8,8,WS_DISABLED
   CONTROL     "Emuler et virtuelt skrivebord",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,100,230,10
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,173,230,10
 		  
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,115,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,115,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,188,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,188,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
 
-  GROUPBOX    " Direct3D ",IDC_STATIC,8,140,244,120
+  GROUPBOX    " Direct3D ",IDC_STATIC,8,210,244,50
 
-  LTEXT	  "Verteks-skyggelegging: ",IDC_STATIC,15,150,80,30
-  COMBOBOX	  IDC_D3D_VSHADER_MODE,100,148,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT	  "Verteks-skyggelegging: ",IDC_STATIC,15,220,80,30
+  COMBOBOX	  IDC_D3D_VSHADER_MODE,100,218,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-  CONTROL     "Tillat piksel-skyggelegger (hvis maskinvaren støtter det)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,165,230,10
+  CONTROL     "Tillat piksel-skyggelegger (hvis maskinvaren støtter det)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,237,230,10
 END
 
 IDD_DLLCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250


More information about the wine-patches mailing list