Norwegian Bokmål updates

"Alexander N. Sørnes" alex at thehandofagony.com
Sun Feb 5 09:18:09 CST 2006


Greetings,

Updates to the Norwegian Bokmål resources for
programs/clock
programs/progman
programs/winecfg
programs/winefile


Regards,

Alexander N. Sørnes
-------------- next part --------------
Index: programs/clock/No.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/clock/No.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 No.rc
--- programs/clock/No.rc	20 Sep 2005 12:00:13 -0000	1.1
+++ programs/clock/No.rc	5 Feb 2006 15:09:05 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
 * Clock (Norwegian Bokmål resources)
 *
- * Copyright 2005 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
+ * Copyright 2005-2006 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -46,3 +46,27 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
 IDS_CLOCK, "Klokke"
 }
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
+{
+IDS_LICENSE_CAPTION,      "LISENS"
+IDS_LICENSE,
+"Dette biblioteket er fri programvare; du kan redistribuere det \
+og/eller endre det under vilkårene i «GNU Lesser General Public \
+License», utgitt av the Free Software Foundation; enten \
+versjon 2.1 av Lisensen, eller (hvis du ønsker det) en nyere versjon.\n\
+Dette biblioteket distribueres i det håp at det er nyttig, \
+men UTEN ENHVER GARANTI; ikke engang den uttrykte garantien for \
+HANDELSDYKTIGHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se «GNU \
+Lesser General Public License» for flere detaljer.\n\
+Du skal ha mottatt et eksempal av «GNU Lesser General Public \
+License» sammen med dette biblioteket; hvis ikke, skriv til: the Free Software \
+Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+
+IDS_WARRANTY_CAPTION, "INGEN GARANTI"
+IDS_WARRANTY,
+"Dette biblioteket distribueres i det håp at det er nyttig, \
+men UTEN ENHVER GARANTI; ikke engang den uttrykte garantien for \
+HANDELSDYKTIGHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se «GNU \
+Lesser General Public License» for flere detaljer."
+}
-------------- next part --------------
Index: programs/progman/No.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/progman/No.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 No.rc
--- programs/progman/No.rc	26 Sep 2005 11:03:32 -0000	1.1
+++ programs/progman/No.rc	5 Feb 2006 15:03:31 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
 * Program Manager
 *
- * Copyright 2005 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
+ * Copyright 2005-2006 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -218,3 +218,27 @@ IDS_LIBRARIES_DLL,		"Biblioteker (*.dll)
 IDS_SYMBOL_FILES,		"Ikonfiler"
 IDS_SYMBOLS_ICO,		"Ikoner (*.ico)"
 }
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
+{
+IDS_LICENSE_CAPTION,      "LISENS"
+IDS_LICENSE,
+"Dette biblioteket er fri programvare; du kan redistribuere det \
+og/eller endre det under vilkårene i «GNU Lesser General Public \
+License», utgitt av the Free Software Foundation; enten \
+versjon 2.1 av Lisensen, eller (hvis du ønsker det) en nyere versjon.\n\
+Dette biblioteket distribueres i håp om at det er nyttig, \
+men UTEN ENHVER GARANTI; ikke engang en uttrykte garantien for \
+HANDELSDYKTIGHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se «GNU \
+Lesser General Public License» for flere detaljer.\n\
+Du skal ha mottatt et eksemplar av «GNU Lesser General Public \
+License» sammen med dette biblioteket; hvis ikke, skriv til: the Free Software \
+Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+
+IDS_WARRANTY_CAPTION, "INGEN GARANTI"
+IDS_WARRANTY,
+"Dette biblioteket distribueres i det håp at det er nyttig, \
+men UTEN ENHVER GARANTI; ikke engang en uttrykte garantien for \
+HANDELSDYKTIGHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se «GNU \
+Lesser General Public License» for flere detaljer."
+}
-------------- next part --------------
Index: programs/winecfg/No.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winecfg/No.rc,v
retrieving revision 1.10
diff -u -p -r1.10 No.rc
--- programs/winecfg/No.rc	2 Feb 2006 13:13:48 -0000	1.10
+++ programs/winecfg/No.rc	5 Feb 2006 13:57:00 -0000
@@ -2,7 +2,7 @@
 * WineCfg resources
 * Norwegian Bokmål Language Support
 *
- * Copyright 2005 Alexander N. Sørnes
+ * Copyright 2005-2006 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -198,4 +198,16 @@ BEGIN
   IDS_WINECFG_TITLE    "Oppsett av Wine"
   IDS_THEMEFILE      "Temafiler"
   IDS_THEMEFILE_SELECT  "Velg en temafil"
+  IDS_AUDIO_MISSING    "Ingen lyddriver er oppgitt i registeret.\n\nEn anbefalt driver er valgt for deg;\nbruk den eller velg en annen,\n\nog trykk «Bruk» for at endringene skal tre i kraft."
+  END
+  
+  STRINGTABLE DISCARDABLE
+  BEGIN
+  IDS_DLL_WARNING     "Endring av lastingsrekkefølgen for dette biblioteket anbefales ikke.\nEr du sikker på at du vil gjøre det?"
+  IDS_DLL_WARNING_CAPTION "Advarsel: systembibliotek"
+  IDS_DLL_NATIVE     "innfødt"
+  IDS_DLL_BUILTIN     "innebygget"
+  IDS_DLL_NATIVE_BUILTIN "innfødt, innebygget"
+  IDS_DLL_BUILTIN_NATIVE "innebygget, innfødt"
+  IDS_DLL_DISABLED    "slått av"
 END
-------------- next part --------------
Index: programs/winefile/No.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/winefile/No.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 No.rc
--- programs/winefile/No.rc	25 Sep 2005 15:15:25 -0000	1.1
+++ programs/winefile/No.rc	5 Feb 2006 14:26:13 -0000
@@ -2,7 +2,7 @@
 * WineFile
 * Norwegian Bokmål Language Support
 *
- * Copyright 2005 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
+ * Copyright 2005-2006 Alexander N. Sørnes <alex at thehandofagony.com>
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -260,3 +260,27 @@ STRINGTABLE
 
   IDS_FREE_SPACE_FMT   "%s av %s ledig"
 }
+
+STRINGTABLE
+{
+IDS_LICENSE_CAPTION,      "LISENS"
+IDS_LICENSE,
+"Dette biblioteket er fri programvare; du kan redistribuere det \
+og/eller endre det under vilkårene i «GNU Lesser General Public \
+License», utgitt av the Free Software Foundation; enten \
+versjon 2.1 av Lisensen, eller (hvis du ønsker det) en nyere versjon.\n\
+Dette biblioteket distribueres i håp om at det er nyttig, \
+men UTEN ENHVER GARANTI; ikke engang den uttrykte garantien for \
+HANDELSDYKTIGHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se «GNU \
+Lesser General Public License» for flere detaljer.\n\
+Du skal ha mottatt et eksemplar av «GNU Lesser General Public \
+License» sammen med dette biblioteket; hvis ikke, skriv til: the Free Software \
+Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+
+IDS_WARRANTY_CAPTION, "INGEN GARANTI"
+IDS_WARRANTY,
+"Dette biblioteket distribueres i håp om at det er nyttig, \
+men UTEN ENHVER GARANTI; ikke engang en uttrykte garantien for \
+HANDELSDYKTIGHET eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se «GNU \
+Lesser General Public License» for flere detaljer."
+}


More information about the wine-patches mailing list