[RESENT] cmdlgtst: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:45:39 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for cmdlgtst.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/cmdlgtst/Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/cmdlgtst/Cs.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 Cs.rc
--- programs/cmdlgtst/Cs.rc	18 Oct 2004 19:42:43 -0000	1.1
+++ programs/cmdlgtst/Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:24 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
 * Common Dialog Test Jig Exerciser
 * Czech Language Support
 *
@@ -22,6 +23,8 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 CmdlgtstMenu MENU
 {
 POPUP "&Soubor"
@@ -32,7 +35,7 @@ CmdlgtstMenu MENU
 POPUP "&Commdlg"
 {
  MENUITEM "&Otevřít", CM_U_OPEN
- MENUITEM "&Uloľit", CM_U_SAVE
+ MENUITEM "&Uložit", CM_U_SAVE
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "&Barva", CM_U_COLOR
  MENUITEM "&Font", CM_U_FONT
@@ -57,7 +60,7 @@ CmdlgtstMenu MENU
 
 POPUP "&Nápověda"
 {
- MENUITEM "Po&uľití", CM_H_USAGE
+ MENUITEM "Po&užití", CM_H_USAGE
  MENUITEM "O &aplikaci", CM_H_ABOUT
 }
 
@@ -144,7 +147,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 168, 11, 13
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 180, 11, 13
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 24, 228, 11, 13
- CONTROL "Označí příznaky nastavené systémem, které musí být odebrány uľivatelem.", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 48, 228, 98, 36
+ CONTROL "Označí příznaky nastavené systémem, které musí být odebrány uživatelem.", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 48, 228, 98, 36
 }
 
 Print_Flags_Dialog DIALOG 4, 17, 239, 287
@@ -181,7 +184,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 File_Flags_Dialog DIALOG 6, 15, 207, 227
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Příznaky otevření a uloľení souboru"
+CAPTION "Příznaky otevření a uložení souboru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 148, 6, 50, 14
@@ -219,7 +222,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 UsageDialog DIALOG 183, 22, 190, 300
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Pouľití"
+CAPTION "Použití"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 70, 276, 50, 14
@@ -227,8 +230,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 LTEXT "Tento program testuje COMMDLG Wine.", -1, 12, 72, 168, 12
 LTEXT "Příznaky jsou určeny v menu Příznaky.", -1, 12, 96, 168, 12
 LTEXT "Dialog Barvy změní barvu pozadí.", -1, 12, 120, 168, 12
- LTEXT "Dialog Font změní vąechny fonty a barvu fontu, je-li nastaven příznak CF_EFFECTS.", -1, 12, 144, 168, 24
- LTEXT "Levý horní roh ukazuje plnou cestu a jméno bezchybně dokončené akce otevřít/uloľit.", -1, 12, 180, 168, 24
+ LTEXT "Dialog Font změní všechny fonty a barvu fontu, je-li nastaven příznak CF_EFFECTS.", -1, 12, 144, 168, 24
+ LTEXT "Levý horní roh ukazuje plnou cestu a jméno bezchybně dokončené akce otevřít/uložit.", -1, 12, 180, 168, 24
 LTEXT "(c) 1999-2000, Eric Williams. Rights are as granted under the WINE license. Don't hoard code...share it!", -1, 12, 228, 168, 36
 ICON "AboutIcon", -1, 86, 12, 18, 20
 CONTROL "", -1, "static", SS_BLACKRECT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 216, 168, 2More information about the wine-patches mailing list