[RESENT] notepad: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:46:22 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for notepad.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/notepad/Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/notepad/Cs.rc,v
retrieving revision 1.2
diff -u -p -r1.2 Cs.rc
--- programs/notepad/Cs.rc	7 Oct 2005 15:02:03 -0000	1.2
+++ programs/notepad/Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:24 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
 * Notepad (Czech resources)
 *
 * Copyright 1997,98 Marcel Baur
@@ -23,13 +24,15 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 MAIN_MENU MENU
 {
 POPUP "&Soubor" {
  MENUITEM "&Nový...",      CMD_NEW
  MENUITEM "&Otevřít\tCtrl+O",   CMD_OPEN
- MENUITEM "&Uloľit\tCtrl+S",   CMD_SAVE
- MENUITEM "Uloľit j&ako...",    CMD_SAVE_AS
+ MENUITEM "&Uložit\tCtrl+S",   CMD_SAVE
+ MENUITEM "Uložit j&ako...",    CMD_SAVE_AS
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "&Tisk",      CMD_PRINT
  MENUITEM "Nas&tavení stránky...",  CMD_PAGE_SETUP
@@ -42,10 +45,10 @@ POPUP "U&pravit" {
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "Vyjmou&t\tCtrl+X",   CMD_CUT
  MENUITEM "&Kopírovat\tCtrl+C",   CMD_COPY
- MENUITEM "&Vloľit\tCtrl+V",  CMD_PASTE
+ MENUITEM "&Vložit\tCtrl+V",  CMD_PASTE
  MENUITEM "&Smazat\tDel",   CMD_DELETE
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "Vybrat vą&e\tCtrl+A",    CMD_SELECT_ALL
+ MENUITEM "Vybrat vš&e\tCtrl+A",    CMD_SELECT_ALL
  MENUITEM "Č&as/Datum\tF5",  CMD_TIME_DATE
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "Zalo&mit dlouhé řádky", CMD_WRAP
@@ -53,7 +56,7 @@ POPUP "U&pravit" {
 }
 POPUP "&Hledání" {
  MENUITEM "&Hledej\tCtrl+F",  CMD_SEARCH
- MENUITEM "&Najdi daląí\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
+ MENUITEM "&Najdi další\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
 }
 POPUP "&Nápověda" {
  MENUITEM "&Obsah",     CMD_HELP_CONTENTS
@@ -111,17 +114,17 @@ STRING_INFO,              
 
 STRING_UNTITLED,                "(bez názvu)"
 
-STRING_ALL_FILES,                "Vąechny soubory (*.*)"
+STRING_ALL_FILES,                "Všechny soubory (*.*)"
 STRING_TEXT_FILES_TXT,         "Textové soubory (*.txt)"
 
-STRING_TOOLARGE,                "Soubor '%s' je pro notepad přílią velký.\n \
-Pouľijte jiný editor, prosím."
-STRING_NOTEXT,                 "Nebyl zadán ľádný text. \
+STRING_TOOLARGE,                "Soubor '%s' je pro notepad příliš velký.\n \
+Použijte jiný editor, prosím."
+STRING_NOTEXT,                 "Nebyl zadán žádný text. \
 \nPlease type something and try again"
 STRING_DOESNOTEXIST,              "Soubor '%s'\nneexistuje.\n\n \
 Chcete ho vytvořit ?"
 STRING_NOTSAVED,                "Soubor '%s'\nbyl změněn.\n\n \
-Chcete uloľit změny ?"
+Chcete uložit změny ?"
 STRING_NOTFOUND,                    "'%s' nebyl nalezen."
 STRING_OUT_OF_MEMORY,          "Není dost paměti na dokončení této úlohy. \
 \nUzavřete jednu či více aplikací abyste získali více \nvolné \More information about the wine-patches mailing list