[RESENT] progman: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:46:52 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for progman.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/progman/Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/progman/Cs.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 Cs.rc
--- programs/progman/Cs.rc	18 Oct 2004 19:42:43 -0000	1.1
+++ programs/progman/Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:24 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
 * Program Manager Czech resources
 *
 * Copyright 1996 Ulrich Schmid
@@ -20,6 +21,8 @@
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 /* Menu */
 
 MAIN_MENU MENU LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -39,7 +42,7 @@ MAIN_MENU MENU LANGUAGE LANG_CZECH, SUBL
 POPUP "&Nastavení" {
  MENUITEM "&Uspořádat automaticky", PM_AUTO_ARRANGE
  MENUITEM "&Minimalizovat za běhu",  PM_MIN_ON_RUN
-  MENUITEM "U&loľit nastavení při ukončení", PM_SAVE_SETTINGS
+  MENUITEM "U&ložit nastavení při ukončení", PM_SAVE_SETTINGS
 }
 POPUP "&Okna" {
  MENUITEM "&Překrývající se\tShift+F5",    PM_OVERLAP
@@ -206,15 +209,15 @@ IDS_NOT_IMPLEMENTED,		"Není podporováno"
 IDS_FILE_READ_ERROR_s,		"Chyba při čtení `%s'."
 IDS_FILE_WRITE_ERROR_s,		"Chyba při zápisu `%s'."
 IDS_GRPFILE_READ_ERROR_s,	"\
-Soubor skupiny `%s' nemůľe být otevřen.\n\
+Soubor skupiny `%s' nemůže být otevřen.\n\
 Mám to zkusit znovu ?"
-IDS_OUT_OF_MEMORY,		"Doąla pamě»."
+IDS_OUT_OF_MEMORY,		"Došla paměť."
 IDS_WINHELP_ERROR,		"Nápověda není dostupná."
 IDS_UNKNOWN_FEATURE_s,		"Neznámá vlastnost v %s"
 IDS_FILE_NOT_OVERWRITTEN_s,	"Soubor `%s' existuje. Nebude přepsán."
-IDS_SAVE_GROUP_AS_s,		"Uloľit skupinu jako `%s', aby nebyly přepsán originální soubory."
-IDS_NO_HOT_KEY,			"®ádná klávesová zkratka."
-IDS_ALL_FILES,			"Vąechny soubory (*.*)"
+IDS_SAVE_GROUP_AS_s,		"Uložit skupinu jako `%s', aby nebyly přepsán originální soubory."
+IDS_NO_HOT_KEY,			"Žádná klávesová zkratka."
+IDS_ALL_FILES,			"Všechny soubory (*.*)"
 IDS_PROGRAMS,			"Programy"
 IDS_LIBRARIES_DLL,		"Knihovny (*.dll)"
 IDS_SYMBOL_FILES,		"Soubory ikon"More information about the wine-patches mailing list