[RESENT] start.exe: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:48:07 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for start.exe.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/start/Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/start/Cs.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 Cs.rc
--- programs/start/Cs.rc	18 Oct 2004 19:42:43 -0000	1.1
+++ programs/start/Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:24 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
 * Start
 * Czech Language Support
 *
@@ -22,10 +23,12 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 {
-STRING_USAGE,                  "Spustí program nebo otevře dokument v programu, který je normálně pouľit pro soubory s danou příponou. \n\
-Pouľití: \n\
+STRING_USAGE,                  "Spustí program nebo otevře dokument v programu, který je normálně použit pro soubory s danou příponou. \n\
+Použití: \n\
 start [volby] jméno_programu [...] \n\
 start [volby] jméno_dokumentu \n\
 \n\
@@ -33,7 +36,7 @@ Volby: \n\
 /M[inimalizovaně] Spustí program minimalizovaně. \n\
 /MAX[imalizovaně] Spustí program maximalizovaně. \n\
 /R Spustí program normálně (ani minimalizovaný ani maximalizovaný). \n\
-/W Čeká na dokončení spuątěného programu, vrací návratový kód. \n\
+/W Čeká na dokončení spuštěného programu, vrací návratový kód. \n\
 /L Zobrazí licenci. \n\
 \n\
 start.exe verze 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel \n\
@@ -60,5 +63,5 @@ Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suit
 Přečtěte si soubor COPYING.LIB pro získání informací o licenci. \n\
 "
 
-STRING_EXECFAIL "Aplikace nemohla být spuątěna nebo není ľádná aplikace asociována s daným souborem.\nShellExecuteEx selhal"
+STRING_EXECFAIL "Aplikace nemohla být spuštěna nebo není žádná aplikace asociována s daným souborem.\nShellExecuteEx selhal"
 }More information about the wine-patches mailing list