[RESENT] wineconsole: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:51:20 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for wineconsole.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/wineconsole/wineconsole_Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wineconsole/wineconsole_Cs.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 wineconsole_Cs.rc
--- programs/wineconsole/wineconsole_Cs.rc	25 Oct 2004 21:54:56 -0000	1.1
+++ programs/wineconsole/wineconsole_Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:25 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
  * Czech resources for wineconsole
  * Copyright 2001 Eric Pouech
  * Copyright 2004 David Kredba
@@ -20,6 +21,8 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 STRINGTABLE
 BEGIN
 IDS_EDIT,		"Ú&pravy"
@@ -27,17 +30,17 @@ IDS_DEFAULT,		"Nastavit &výchozí"
 IDS_PROPERTIES,		"V&lastnosti"
 IDS_MARK,		"V&ybrat"
 IDS_COPY,		"&Kopírovat"
-IDS_PASTE,		"Vl&oľit"
-IDS_SELECTALL,		"Vy&brat vąe"
+IDS_PASTE,		"Vl&ožit"
+IDS_SELECTALL,		"Vy&brat vše"
 IDS_SCROLL,		"Rolova&t"
 IDS_SEARCH,		"Hl&edat"
-IDS_FNT_DISPLAY,	"Kaľdý znak je %ld pixelů ąiroký a %ld pixelů vysoký"
+IDS_FNT_DISPLAY,	"Každý znak je %ld pixelů široký a %ld pixelů vysoký"
 IDS_FNT_PREVIEW_1,	"Toto je test"
 IDS_FNT_PREVIEW_2,	""
 IDS_DLG_TIT_DEFAULT,    "Setup - Defaultní nastavení"
 IDS_DLG_TIT_CURRENT,    "Setup - Současné nastavení"
 IDS_DLG_TIT_ERROR,	"Chyba nastavení"
-IDS_DLG_ERR_SBWINSIZE,	"Zásobník obrazovky musí být větąí nebo stejně velký jakzásobník okna."
+IDS_DLG_ERR_SBWINSIZE,	"Zásobník obrazovky musí být větší nebo stejně velký jakzásobník okna."
 END
 
 IDD_OPTION DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
@@ -86,18 +89,18 @@ CAPTION " Nastavení "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 	GROUPBOX "Oblast zásobníku", -1, 10, 11, 100, 42, BS_GROUPBOX
-	LTEXT "©íř&ka :", -1, 14, 25, 54, 9
+	LTEXT "Šíř&ka :", -1, 14, 25, 54, 9
 	EDITTEXT IDC_CNF_SB_WIDTH, 68, 23, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
 	CONTROL "", IDC_CNF_SB_WIDTH_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
-	LTEXT "&Výąka :", -1, 14, 39, 54, 9
+	LTEXT "&Výška :", -1, 14, 39, 54, 9
 	EDITTEXT IDC_CNF_SB_HEIGHT, 68, 37, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
 	CONTROL "", IDC_CNF_SB_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
 
 	GROUPBOX "Velikost okna", -1, 10, 55, 100, 42
-	LTEXT "©íř&ka :", -1, 14, 69, 54, 9
+	LTEXT "Šíř&ka :", -1, 14, 69, 54, 9
 	EDITTEXT IDC_CNF_WIN_WIDTH, 68, 67, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
 	CONTROL "", IDC_CNF_WIN_WIDTH_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
-	LTEXT "Výąk&a :", -1, 14, 83, 54, 9
+	LTEXT "Výšk&a :", -1, 14, 83, 54, 9
 	EDITTEXT IDC_CNF_WIN_HEIGHT, 68, 81, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
 	CONTROL "", IDC_CNF_WIN_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
 
@@ -114,7 +117,7 @@ CAPTION "Parametry konzole"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 	GROUPBOX "", -1, 10, 10, 120, 31, BS_GROUPBOX
-	AUTORADIOBUTTON "Zachovat tyto změny pro daląí sezení", IDC_SAV_SAVE, 14, 15, 110, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "Zachovat tyto změny pro další sezení", IDC_SAV_SAVE, 14, 15, 110, 10, WS_TABSTOP
 	AUTORADIOBUTTON "Upravit pouze současné sezení", IDC_SAV_SESSION, 14, 27, 110, 10, WS_TABSTOP
 
 	PUSHBUTTON "OK", IDOK, 20, 45, 35, 12More information about the wine-patches mailing list