comdlg32:update dutch resources-2

Louis. Lenders xerox_xerox2000 at yahoo.co.uk
Wed Jan 10 14:59:50 CST 2007


Skipped content of type multipart/alternative-------------- next part --------------
diff --git a/dlls/comdlg32/cdlg_Nl.rc b/dlls/comdlg32/cdlg_Nl.rc
index 5f61d48..68609df 100644
--- a/dlls/comdlg32/cdlg_Nl.rc
+++ b/dlls/comdlg32/cdlg_Nl.rc
@@ -283,7 +283,40 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   RTEXT      "&t/m:",      stc3, 100,124, 16,8
 }
 
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_ABOUTBOX      "&Info over FolderPicker"
+  IDS_DOCUMENTFOLDERS   "Documenten Mappen"
+  IDS_PERSONAL      "Mijn Documenten"
+  IDS_FAVORITES      "Mijn Favorieten"
+  IDS_PATH        "Systeem Pad"
+  IDS_DESKTOP       "Bureaublad"
+  IDS_FONTS        "Lettertype"
+  IDS_MYCOMPUTER     "Deze Computer"
+}
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_SYSTEMFOLDERS    "Systeem mappen"
+  IDS_LOCALHARDRIVES   "Lokale vaste schijven"
+  IDS_FILENOTFOUND    "Bestand niet gevonden"
+  IDS_VERIFYFILE     "Controleer of de juiste bestandnaam is opgegeven"
+  IDS_CREATEFILE     "Dit bestand bestaat nog niet\nWilt u het bestand aanmaken?"
+  IDS_OVERWRITEFILE    "Bestand bestaat al.\nWilt u het vervangen?"
+  IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "De naam van het pad bevat ongeldige tekens"
+  IDS_INVALID_FILENAME  "De volgende tekens mogen niet in de bestandsnaam voorkomen:\n             / : < > |"
+  IDS_PATHNOTEXISTING   "Het pad bestaat niet"
+  IDS_FILENOTEXISTING   "Kan het bestand niet vinden"
+}
 
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_UPFOLDER     "Bovenliggende map"
+  IDS_NEWFOLDER    "Nieuwe map aanmaken"
+  IDS_LISTVIEW     "Lijst"
+  IDS_REPORTVIEW    "Details"
+  IDS_TODESKTOP    "Ga naar Bureaublad"
+}
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {


More information about the wine-patches mailing list