xcopy: Added Slovenian translation

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Mon Apr 7 13:43:14 CDT 2008


---
 programs/xcopy/Si.rc  |  82 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 programs/xcopy/rsrc.rc |  1 +
 2 files changed, 83 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 programs/xcopy/Si.rc

diff --git a/programs/xcopy/Si.rc b/programs/xcopy/Si.rc
new file mode 100644
index 0000000..2cedb89
--- /dev/null
+++ b/programs/xcopy/Si.rc
@@ -0,0 +1,82 @@
+/*
+ * XCOPY - Wine-compatible xcopy program
+ * Slovenian language support
+ *
+ * Copyright (C) 2008 Rok Mandeljc
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+  STRING_INVPARMS, "Neveljavno število parametrov - za pomoč uporabite xcopy /?\n"
+  STRING_INVPARM, "Neveljaven parameter '%s' - za pomoč uporabite xcopy /?\n"
+  STRING_PAUSE,  "Za začetek kopiranja pritisnite <enter>\n"
+  STRING_SIMCOPY, "Prekopiral bom %d datotek\n"
+  STRING_COPY,   "Prekopiral sem %d datotek\n"
+  STRING_QISDIR,  "Ali je '%s' ime ciljne datoteke \n" \
+           "ali mape?\n" \
+           "(D - Datoteka, M - Mapa)\n"
+  STRING_SRCPROMPT,"%s? (Da|Ne)\n"
+  STRING_OVERWRITE,"Ali naj prepišem %s? (Da|Ne|Vse)\n"
+  STRING_COPYFAIL, "Kopiranje '%s' v '%s' ni uspelo (koda napake: %d)\n"
+  STRING_OPENFAIL, "Napaka pri odpiranju '%s'\n"
+  STRING_READFAIL, "Napaka pri branju '%s'\n"
+  STRING_YES_CHAR, "D"
+  STRING_NO_CHAR, "N"
+  STRING_ALL_CHAR, "V"
+  STRING_FILE_CHAR,"D"
+  STRING_DIR_CHAR, "M"
+
+  STRING_HELP,
+"XCOPY - kopira navedene izvorne datoteke oz. mape v naveden cilj\n\
+\n\
+Sintaksa:\n\
+XCOPY izvor [cilj] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U] \n\
+\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\
+\n\
+Where:\n\
+\n\
+[/I] Če cilj ne obstaja in gre za kopiranje dveh ali več datotek, predpostavi, \n\
+\da je cilj mapa\n\
+[/S] Kopiraj mape in podmape\n\
+[/E] Kopiraj mape in podmape, vključno s praznimi mapami\n\
+[/Q] Ne izpisuj imen med kopiranjem (tiho).\n\
+[/F] Med kopiranjem izpiši polno izvorno in ciljno pot\n\
+[/L] Simuliraj operacijo; prikaži imena datotek, ki bi jih kopiral\n\
+[/W] Vključi poziv pred začetkom kopiranja\n\
+[/T] Ustvari mape, vendar ne kopiraj datotek\n\
+[/Y] Onemogoči poziv ob prepisovanju datotek\n\
+[/-Y] Omogoči poziv ob prepisovanju datotek\n\
+[/P] Poziv pred kopiranjem vsake datoteke\n\
+[/N] Pri kopiranju uporabi kratka imena\n\
+[/U] Kopiraj samo datoteke, ki že obstajajo na cilju\n\
+[/R] Prepiši datoteke, ki so označene samo za branje\n\
+[/H] V kopiranje vključu tudi skrite in sistemske datoteke\n\
+[/C] Nadaljuj tudi, če pride do napake med kopiranjem\n\
+[/A] Kopiraj samo datoteke, ki imajo atribut arhiva\n\
+[/M] Kopiraj samo datoteke, ki imajo atribut arhiva ter odstrani atribut\n\
+\tarhiva\n\
+[/D | /D:m-d-y] Kopiraj datoteke, ustvarjene ali spremenjene po navedenem datumu.\n\
+\t\tČe datum ni podan, gre za kopiranje datotek, katerih obstoječi cilj je\n\
+\t\tod izvora\n\n"
+
+}
+
+#pragma code_page(default)
diff --git a/programs/xcopy/rsrc.rc b/programs/xcopy/rsrc.rc
index 6f2cdec..aa3346c 100644
--- a/programs/xcopy/rsrc.rc
+++ b/programs/xcopy/rsrc.rc
@@ -28,3 +28,4 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "Nl.rc"
 #include "Pl.rc"
 #include "Ru.rc"
+#include "Si.rc"
-- 
1.5.4.1
More information about the wine-patches mailing list