winmm: Slovenian translation: Add a string that got lost during last update.

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Sat Apr 12 11:00:54 CDT 2008


---
 dlls/winmm/winmm_Si.rc |    1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/winmm/winmm_Si.rc b/dlls/winmm/winmm_Si.rc
index 1146e74..c4c11d0 100644
--- a/dlls/winmm/winmm_Si.rc
+++ b/dlls/winmm/winmm_Si.rc
@@ -50,6 +50,7 @@ MIDIERR_NODEVICE, 		"Trenutna nastavitev MIDI se sklicuje na MIDI napravo, ki ni
 MIDIERR_INVALIDSETUP, 		"Trenutna nastavitev MIDI je pošodovana. Namestite originalno datoteko MIDIMAP.CFG v sistemsko mapo Oken in poskusite znova."
 
 /* MCI errors */
+MCIERR_INVALID_DEVICE_ID,      "Neveljaven ID MCI naprave. Uporabite ID, ki ga vrne odpiranje MCI naprave."
 MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD, 	"Naveden parameter ukaza ni definiran v naboru MCI ukazov."
 MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND,	"Naveden ukaz je neveljaven MCI ukaz."
 MCIERR_HARDWARE, 		"Z večpredstavnostno napravo so težave. Preverite, ali naprava deluje pravilno ali pa se posvetujte z izdelovalcem."
-- 
1.5.4.1
More information about the wine-patches mailing list