winecfg: Update Slovenian translation to reflect recently introduced changes

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Sat Apr 12 11:00:57 CDT 2008


---
 programs/winecfg/Si.rc |  4 +++-
 1 files changed, 3 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Si.rc b/programs/winecfg/Si.rc
index f560760..59df1e8 100644
--- a/programs/winecfg/Si.rc
+++ b/programs/winecfg/Si.rc
@@ -64,7 +64,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Nastavitve oken ",IDC_STATIC,8,4,244,184
 
-  CONTROL     "Dovoli DirectX programom, da preprečijo &miški zapuščanje njihovega okna",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,19,230,8
+  CONTROL     "Dovoli DirectX programom, da preprečijo &miški zapuščanje okna",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,20,230,8
+
+  CONTROL     "Dovoli upravljalniku oken, da okra&si okna",IDC_ENABLE_DECORATED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,30,230,8
 
   CONTROL	    "Dovoli upravljalniku &oken, da upravlja z Wine-ovimi okni",IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,40,230,8
   LTEXT      "Če z Wine-ovimi okni upravlja upravljalnik oken, so robovi, obnašanje in ostale nastavitve le-teh enake, kot za ostala okna vašega namizja, kar omogoča boljšo združitev z vašim namizjem.\n\nV nasprotnem primeru okna ne bodo tako tesno povezana z vašim namizjem, kar pa v nekaterih primerih omogoča pravilnejšo emulacijo in izboljša delovanje nekaterih programoh.",
-- 
1.5.4.1
More information about the wine-patches mailing list