[PATCH] winhlp32: updated Slovenian translation

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Sat Dec 6 09:38:04 CST 2008


---
 programs/winhlp32/Si.rc |  57 +++++++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 40 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/programs/winhlp32/Si.rc b/programs/winhlp32/Si.rc
index f1a213d..1a291b1 100644
--- a/programs/winhlp32/Si.rc
+++ b/programs/winhlp32/Si.rc
@@ -35,26 +35,26 @@ MAIN_MENU MENU LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 POPUP "&Urejanje" {
  MENUITEM "&Kopiraj ...", MNID_EDIT_COPYDLG
  MENUITEM SEPARATOR
-  MENUITEM "P&ripombe ...", MNID_EDIT_ANNOTATE
+  MENUITEM "&Opombe ...", MNID_EDIT_ANNOTATE
 }
 POPUP "&Zaznamki" {
  MENUITEM "Do&loči ...", MNID_BKMK_DEFINE
 }
- POPUP "&Options" {
-  POPUP	"Help always visible"
+ POPUP "&Možnosti" {
+  POPUP	"Pomoč vedno vidna"
  BEGIN
-   MENUITEM "Default",	MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
-   MENUITEM "Visible",	MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
-   MENUITEM "Non visible",	MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
+   MENUITEM "Privzeto",	MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
+   MENUITEM "Vidna",	MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
+   MENUITEM "Skrita",	MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
  END
-  MENUITEM "History",		MNID_OPTS_HISTORY
-  POPUP  "Fonts"
+  MENUITEM "Zgodovina",		MNID_OPTS_HISTORY
+  POPUP  "Pisava"
  BEGIN
-  MENUITEM "Small",		MNID_OPTS_FONTS_SMALL
-  MENUITEM "Normal",  	MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
-  MENUITEM "Large",   	MNID_OPTS_FONTS_LARGE
+  MENUITEM "Majhna",		MNID_OPTS_FONTS_SMALL
+  MENUITEM "Običajna",  	MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
+  MENUITEM "Velika",   	MNID_OPTS_FONTS_LARGE
  END
-  MENUITEM "Use system colors",	MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
+  MENUITEM "Uporabi sistemske barve",	MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
  }
  POPUP "&Pomoč" {
  MENUITEM "&O pomoči", MNID_HELP_HELPON
@@ -83,15 +83,38 @@ STID_WHERROR, 		"NAPAKA"
 STID_WARNING, 		"OPOZORILO"
 STID_INFO, 		"Informacija"
 STID_NOT_IMPLEMENTED, 	"Ni (Å¡e) na voljo"
-STID_HLPFILE_ERROR_s, 	"Napaka pri branju datoteke s pomočjo `%s'"
-STID_INDEX, 		"&Teme pomoči"
-STID_CONTENTS, 		"Summart"
+STID_HLPFILE_ERROR_s, 	"Napaka pri branju datoteke s pomočjo '%s'"
+STID_INDEX, 		"&Indeks"
+STID_CONTENTS, 		"Vsebina"
 STID_BACK, 		"&Nazaj"
 STID_ALL_FILES, 	"Vse datoteke (*.*)"
 STID_HELP_FILES_HLP, 	"Datoteke s pomočjo (*.hlp)"
 STID_FILE_NOT_FOUND_s	"Ne najdem datoteke '%s'. Ali jo želite poiskati sami?"
-STID_NO_RICHEDIT	"Cannot find a richedit implementation... Aborting"
-STID_PSH_INDEX,		"Help topics: "
+STID_NO_RICHEDIT	"Ne morem najti knjižnice richedit ... Prekinjam"
+STID_PSH_INDEX,		"Teme pomoči: "
 }
 
+CONTEXT_MENU MENU LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
+BEGIN
+	POPUP ""
+	BEGIN
+		MENUITEM "Opomba ...",    MNID_CTXT_ANNOTATE
+		MENUITEM "Kopiraj",        MNID_CTXT_COPY
+		MENUITEM "Natisni ...",      MNID_CTXT_PRINT
+		POPUP  "Pisava"
+		BEGIN
+			MENUITEM "Majnha",    MNID_CTXT_FONTS_SMALL
+      MENUITEM "Običajna",   MNID_CTXT_FONTS_NORMAL
+			MENUITEM "Velika",    MNID_CTXT_FONTS_LARGE
+		END
+    POPUP  "Pomoč vedno vidna"
+		BEGIN
+			MENUITEM "Privzeto",   MNID_CTXT_HELP_DEFAULT
+			MENUITEM "Vidna",   MNID_CTXT_HELP_VISIBLE
+			MENUITEM "Nevidna", MNID_CTXT_HELP_NONVISIBLE
+		END
+		MENUITEM "Uporabi sistemske barve",  MNID_CTXT_SYSTEM_COLORS
+	END
+END
+
 #pragma code_page(default)
-- 
1.6.0.4
More information about the wine-patches mailing list