[PATCH] wordpad: updated Slovenian translation

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Sat Dec 6 09:38:09 CST 2008


---
 programs/wordpad/Si.rc |  5 +++++
 1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/wordpad/Si.rc b/programs/wordpad/Si.rc
index 23a7294..9cc93d9 100644
--- a/programs/wordpad/Si.rc
+++ b/programs/wordpad/Si.rc
@@ -238,6 +238,11 @@ BEGIN
                 "dokument v tej obliki?"
   STRING_INVALID_NUMBER,    "Neveljavna oblika Å¡tevila"
   STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
+  STRING_WRITE_FAILED,       "Napaka pri shranjevanju datoteke."
+  STRING_WRITE_ACCESS_DENIED,    "Nimate pravic za shranjevanje te datoteke."
+  STRING_OPEN_FAILED,        "Napaka pri odpiranju datoteke."
+  STRING_OPEN_ACCESS_DENIED,    "Nimate pravic za odpiranje te datoteke."
+  STRING_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED, "Tiskanje (Å¡e) ni na voljo"
 END
 
 #pragma code_page(default)
-- 
1.6.0.4
More information about the wine-patches mailing list