[PATCH] wldap32: add Polish translation

=3D?utf-8?q?Miko=3DC5=3D82aj=3D20Zalewski?=3D mikolaj at zalewski.pl
Sat Mar 29 06:39:12 CDT 2008


---
 dlls/wldap32/wldap32.rc  |  1 +
 dlls/wldap32/wldap32_Pl.rc | 124 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
++++++
 2 files changed, 125 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 dlls/wldap32/wldap32_Pl.rc

diff --git a/dlls/wldap32/wldap32.rc b/dlls/wldap32/wldap32.rc
index 2c6cd50..f667fe1 100644
--- a/dlls/wldap32/wldap32.rc
+++ b/dlls/wldap32/wldap32.rc
@@ -29,6 +29,7 @@
 #include "wldap32_Ko.rc"
 #include "wldap32_Nl.rc"
 #include "wldap32_No.rc"
+#include "wldap32_Pl.rc"
 #include "wldap32_Ru.rc"
 #include "wldap32_Sv.rc"
 #include "wldap32_Tr.rc"
diff --git a/dlls/wldap32/wldap32_Pl.rc b/dlls/wldap32/wldap32_Pl.rc
new file mode 100644
index 0000000..9b7a548
--- /dev/null
+++ b/dlls/wldap32/wldap32_Pl.rc
@@ -0,0 +1,124 @@
+/*
+ * Polish resources for WLDAP32
+ *
+ * Copyright 2005 Hans Leidekker
+ * Copyright 2008 Mikolaj Zalewski
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,=
 USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  0 "Sukces"
+  1 "B=B3=B9d operacji"
+  2 "B=B3=B9d protoko=B3u"
+  3 "Przekroczony limit czasu"
+  4 "Przekroczony limit rozmiaru"
+  5 "Por=F3wnanie da=B3o wynik negatywny"
+  6 "Por=F3wnanie da=B3o wynik pozytywny"
+  7 "Metoda uwierzytelniania nie jest obs=B3ugiwana"
+  8 "Wymagana mocna metoda uwierzytelniania"
+  9 "Odwo=B3anie (v2)"=20
+  10 "Odwo=B3anie"
+  11 "Przekroczony limit administracyjny na serwerze"
+  12 "Bezwzgl=EAdnie wymagane rozszerzenie nie jest dost=EApne"
+  13 "Wymagana poufno=9C=E6"
+  14 ""
+  15 ""
+  16 "Nie ma takiego atrybutu"
+  17 "Niezdefiniowany typ"=20
+  18 "Nieodpowiednie dopasowanie"
+  19 "Naruszenie wi=EAz=F3w"
+  20 "Atrybut lub warto=9C=E6 ju=BF isniej=B9"
+  21 "B=B3=B9d sk=B3adni"
+  22 ""
+  23 ""
+  24 ""
+  25 ""
+  26 ""
+  27 ""
+  28 ""
+  29 ""
+  30 ""
+  31 ""
+  32 "Nie ma takiego obiektu"
+  33 "Problem aliasu"
+  34 "B=B3=B9d sk=B3adni DN"
+  35 "Jest li=9Cciem"
+  36 "Problem z odwo=B3aniem do aliasu"
+  37 ""
+  38 ""
+  39 ""
+  40 ""
+  41 ""
+  42 ""
+  43 ""
+  44 ""
+  45 ""
+  46 ""
+  47 ""
+  48 "Niew=B3a=9Cciwe uwierzytelnienie"
+  49 "Nieprawid=B3owe po=9Cwiadczenie"
+  50 "Niewystarczaj=B9ce prawa dost=EApu"
+  51 "Zaj=EAty"
+  52 "Niedost=EApny"
+  53 "Brak ch=EAci wykonania"
+  54 "Wykryto p=EAtl=EA"
+  55 ""
+  56 ""
+  57 ""
+  58 ""
+  59 ""
+  60 "Brak formantu sortowania"
+  61 "B=B3=B9d zakresu indeksu"
+  62 ""
+  63 ""
+  64 "Naruszenie zasad nazewnictwa"
+  65 "Naruszenie klasy obiektu"
+  66 "Operacja niedozwolona na nie-li=9Cciu"
+  67 "Operacja niedozwolona na RDN"
+  68 "Ju=BF istnieje"
+  69 "Nie mo=BFna modyfikowa=E6 klasy obiektu"
+  70 "Wynik zbyt du=BFy"
+  71 "Dotyczy wielu DSA"
+  72 ""
+  73 ""
+  74 ""
+  75 ""
+  76 ""
+  77 ""
+  78 ""
+  79 ""
+  80 "Inne"
+  81 "Serwer wy=B3=B9czony"
+  82 "B=B3=B9d lokalny"
+  83 "B=B3=B9d podczas kodowania"
+  84 "B=B3=B9d podczas dekodowania"
+  85 "Limit czasu"
+  86 "Nieznane uwierzytelnianie"
+  87 "B=B3=B9d filtru"
+  88 "Akcja anulowana przez u=BFytkownika"
+  89 "B=B3=EAdny parametr"
+  90 "Brak pami=EAci"
+  91 "Nie mo=BFna si=EA po=B3=B9czy=E6 z serwerem LDAP"
+  92 "Operacja nie jest obs=B3ugiwana przez t=EA wersj=EA protoko=B3u =
LDAP"
+  93 "Brak okre=9Clonego formantu w wiadomo=9Cci"
+  94 "Brak wynik=F3w z wiadomo=9Cci"
+  95 "Zwr=F3cono wi=EAcej wynik=F3w"
+  96 "Natrafiono na p=EAtl=EA podczas obs=B3ugi odwo=B3a=F1"
+  97 "Przekroczono limit skok=F3w odwo=B3a=F1"
+}
--=20
1.5.4


--------------010700040008070206080103--More information about the wine-patches mailing list