programs/wordpad: Fixed Dutch translations

Frans Kool frans.kool at gmail.com
Wed Apr 15 15:54:05 CDT 2009


-------------- next part --------------
From 7ba2d899639c37e08baf6dcf99593948f676f8c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Frans Kool <Frans.Kool at gmail.com>
Date: Wed, 15 Apr 2009 22:41:11 +0200
Subject: programs/wordpad: Fixed Dutch translations

---
 programs/wordpad/Nl.rc |  1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/wordpad/Nl.rc b/programs/wordpad/Nl.rc
index 3c82c7e..c91e028 100644
--- a/programs/wordpad/Nl.rc
+++ b/programs/wordpad/Nl.rc
@@ -241,4 +241,5 @@ BEGIN
   STRING_OPEN_FAILED,     "Bestand kon niet geopend worden."
   STRING_OPEN_ACCESS_DENIED,  "Onvoldoende rechten om het bestand te openen."
   STRING_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED, "Printen is nog niet geimplementeerd"
+  STRING_MAX_TAB_STOPS,    "Onmogelijk om meer dan 32 tab stops toe te voegen."
 END
-- 
1.6.0.4


More information about the wine-patches mailing list