Added Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Wed Apr 29 10:24:28 CDT 2009


From: Łukasz Wojniłowicz <Wojnilowicz at nslw.hstl.put.poznan.pl>

---
 include/data.php          |  4 +
 templates/pl/.cvsignore      |  2 +
 templates/pl/announce.template   |  19 +++
 templates/pl/download.template   | 280 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 templates/pl/download/deb.template | 127 ++++++++++++++++
 templates/pl/home.template     |  70 +++++++++
 templates/pl/interview.template  |  18 +++
 templates/pl/irc.template     |  27 ++++
 templates/pl/lang.template     |  36 +++++
 templates/pl/news.template     |  21 +++
 templates/pl/search.template    |  40 +++++
 11 files changed, 644 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 templates/pl/.cvsignore
 create mode 100644 templates/pl/announce.template
 create mode 100644 templates/pl/download.template
 create mode 100644 templates/pl/download/deb.template
 create mode 100644 templates/pl/home.template
 create mode 100644 templates/pl/interview.template
 create mode 100644 templates/pl/irc.template
 create mode 100644 templates/pl/lang.template
 create mode 100644 templates/pl/news.template
 create mode 100644 templates/pl/search.template

diff --git a/include/data.php b/include/data.php
index a0e2f5f..c9a656b 100644
--- a/include/data.php
+++ b/include/data.php
@@ -61,6 +61,10 @@ class data
                        'name'  => 'Français',
                        'change' => 'Changez la langue'
                        ),
+                 'pl' => array(
+                        'name'  => 'Polski',
+                        'change' => 'Zmień język'
+                       ),
                 'pt' => array(
                        'name'  => 'Português',
                        'change' => 'Mudar a língua'
diff --git a/templates/pl/.cvsignore b/templates/pl/.cvsignore
new file mode 100644
index 0000000..0ba44f6
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/.cvsignore
@@ -0,0 +1,2 @@
+docs
+winapi_stats.template
diff --git a/templates/pl/announce.template b/templates/pl/announce.template
new file mode 100644
index 0000000..2181953
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/announce.template
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;16395900">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<!--TITLE:[Wine Announcement]-->
+	<!--BLURB:[Alexandre Julliard says...]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1 LANG="pl-PL">Ogłoszenie nowego Wine</H1>
+<P><!--EXEC:[announce]--><BR><BR>
+</P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/download.template b/templates/pl/download.template
new file mode 100644
index 0000000..be85e37
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/download.template
@@ -0,0 +1,280 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;17143300">
+	<META NAME="Info 1" CONTENT="">
+	<META NAME="Info 2" CONTENT="">
+	<META NAME="Info 3" CONTENT="">
+	<META NAME="Info 4" CONTENT="">
+	<!--TITLE:[Wine Binary Downloads]-->
+	<!--BLURB:[Download Wine for your favorite OS here.]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1 LANG="pl-PL">Pobieralnia Wine</H1>
+<H2 LANG="pl-PL" STYLE="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.26cm">Wine
+ze wsparciem technicznym</H2>
+<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=1 BGCOLOR="#efefef">
+	<TR>
+		<TD BGCOLOR="#000000">
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffffff"><B>Produkt</B></FONT></P>
+		</TD>
+		<TD BGCOLOR="#000000">
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffffff"><B>Opis</B></FONT></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR>
+		<TD BGCOLOR="#ffffff">
+			<P ALIGN=CENTER><A HREF="http://www.codeweavers.com/products/download_trial/"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/crossover.png" NAME="graphics1" ALT="CrossOver Linux or Mac" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A><A HREF="http://www.codeweavers.com/products/download_trial/">
+			</A>
+			</P>
+		</TD>
+		<TD BGCOLOR="#ffffff">
+			<P ALIGN=LEFT><A HREF="http://www.codeweavers.com/products/"><SPAN LANG="pl-PL"><B>CrossOver</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			jest dobrze wykończoną wersją dostarczaną przez </SPAN><A HREF="http://www.codeweavers.com/"><SPAN LANG="pl-PL"><B>CodeWeavers</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">.
+			CrossOver usprawnia używanie Wine, a CodeWeavers zapewnia
+			wspaniałe wsparcie techniczne swoim użytkownikom. Wszystkie
+			fundusze ze sprzedaży CrossOvera są przekazywane bezpośrednio
+			jako wsparcie dla programistów pracujących nad Wine. Tak więc
+			CrossOver jest jest wspaniałą drogą uzyskania wsparcia jak
+			również wspierania Projektu Wine. CodeWeavers dostarcza w pełni
+			funkcjonalną </SPAN><A HREF="http://www.codeweavers.com/products/download_trial/"><SPAN LANG="pl-PL"><B>wersję
+			trialową CrossOver</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">. </SPAN>
+			</P>
+		</TD>
+	</TR>
+</TABLE>
+<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER>To poparcie jest głównym dowodem
+uznania wymaganym przez CodeWeavers w zamian za hostowanie strony
+Wine.</P>
+<H2 LANG="pl-PL" STYLE="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.13cm"><A NAME="binary"></A>
+Pobieralnia binariów Wine</H2>
+<TABLE WIDTH=100% CELLPADDING=2 CELLSPACING=2>
+	<TR>
+		<TD WIDTH=200>
+			<P LANG="pl-PL">Najnowsze stabilne wydanie:</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL">Wine&nbsp;{$config_stable_release}</P>
+		</TD>
+		<TD ROWSPAN=2 VALIGN=TOP>
+			<P ALIGN=CENTER STYLE="border: none; padding: 0cm"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Zajrzyj
+			do <A HREF="http://wiki.winehq.org/HowTo">samouczka konfiguracji i
+			instalacji</A>, aby zaznajomić się z czynnościami
+			po-instalacyjnymi.</B></SPAN></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR>
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL">Najnowsze rozwojowe wydanie:</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL">Wine&nbsp;{$config_master_release}</P>
+		</TD>
+	</TR>
+</TABLE>
+<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=1 BGCOLOR="#efefef">
+	<TR>
+		<TD BGCOLOR="#000000">
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffffff"><B>System</B></FONT></P>
+		</TD>
+		<TD BGCOLOR="#000000">
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffffff"><B>Notki</B></FONT></P>
+		</TD>
+		<TD BGCOLOR="#000000">
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffffff"><B>Opiekun</B></FONT></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="%7B$root%7D/download/deb"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/ubuntu.png" NAME="graphics2" ALT="Ubuntu linux" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="%7B$root%7D/download/deb"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Ubuntu</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			binare i źródłowe paczki .deb dla Ubuntu Hardy (8.04), Intrepid
+			(8.10), i Jaunty (9.04) </SPAN>
+			</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="mailto:scott at open-vote.org"><SPAN LANG="pl-PL">Scott
+			Ritchie</SPAN></A></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="%7B$root%7D/download/deblenny"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/debian.png" NAME="graphics3" ALT="Debian Linux" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="%7B$root%7D/download/deblenny"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Debian</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			binarne paczki .deb dla Debian Lenny, Squeeze i Sid</SPAN></P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="mailto:repository at lamaresh.net">Maurilio
+			Genovese</A><BR><A HREF="mailto:ben.klein at lamaresh.net">Ben Klein</A></SPAN></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="http://fedoraproject.org/wiki/AndreasBierfert/Wine"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/redhat.png" NAME="graphics4" ALT="RedHat Linux" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://fedoraproject.org/wiki/AndreasBierfert/Wine"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Red
+			Hat / CentOS / Fedora</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL"> binarne i
+			źródłowe .rpmy dla Red Hat Enterprise Linux 4, 5; CentOS 4, 5;
+			Fedora Core 5, 6; Fedora Linux 7 i kompatybilnych dystrybucji. The
+			wine meta package is available via </SPAN><TT><SPAN LANG="pl-PL">yum</SPAN></TT><SPAN LANG="pl-PL">
+			through the EPEL / Fedora Extras / Fedora repository by running </SPAN><TT><SPAN LANG="pl-PL">$
+			yum install wine </SPAN></TT><SPAN LANG="pl-PL">&quot; </SPAN>
+			</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="mailto:andreas.bierfert_at_lowlatency.de"><SPAN LANG="pl-PL">Andreas
+			Bierfert</SPAN></A></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="http://en.opensuse.org/Wine#Repositories"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/suse.png" NAME="graphics5" ALT="SUSE Linux" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://en.opensuse.org/Wine#Repositories"><SPAN LANG="pl-PL"><B>SUSE</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			binarne i źródłowe .rpmy i dzienne zrzuty RPM dla openSUSE
+			10.3, 11.0, 11.1 i SLES 9 i SLE 10. Starsze wersje paczek dostępne
+			na <A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&amp;package_id=79444">SourceForge</A>
+			</SPAN>
+			</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="mailto:meissner at suse.de"><SPAN LANG="pl-PL">Marcus
+			Meissner</SPAN></A></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&amp;package_id=80066"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/mandriva.png" NAME="graphics6" ALT="Mandriva Linux" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&amp;package_id=80066"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Mandriva</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			binarne .rpmy dla Mandriva Linux 2006, 2007, i 2008. Pobierz
+			paczkę 2008.1 jeżeli twoja Mandriva to wydanie 2008.1 , np. 2008
+			Spring. Pobierz paczkę 2008.0 jeżeli twoja Mandriva jest
+			pierwszym wydaniem z 2008 roku.</SPAN></P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="mailto:marco at mandrivaclub.nl"><SPAN LANG="pl-PL">Marco
+			Meijer</SPAN></A></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&amp;package_id=6301"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/slackware.png" NAME="graphics7" ALT="Slackware linux" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&amp;package_id=6301"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Slackware</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			binarne .tgz dla Slackware 10.2</SPAN></P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="mailto:sadam at clemson.edu"><SPAN LANG="pl-PL">Adam
+			Schreiber</SPAN></A></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="http://www.freshports.org/emulators/wine/"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/freebsd.png" NAME="graphics8" ALT="FreeBSD" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=54 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://www.freshports.org/emulators/wine/"><SPAN LANG="pl-PL"><B>FreeBSD</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			źródła dla FreeBSD 5.3 i późniejszych</SPAN></P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="mailto:gerald at pfeifer.com"><SPAN LANG="pl-PL">Gerald
+			Pfeifer</SPAN></A></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><A HREF="http://www.pbidir.com/bt/search/?str=wine&amp;search=Search"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/pcbsd.png" NAME="graphics9" ALT="FreeBSD" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+						</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://www.pbidir.com/bt/search/?str=wine&amp;search=Search"><SPAN LANG="pl-PL"><B>PC-BSD</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+			binarne paczki .pbi dla PC-BSD (system bazujący na FreeBSD)</SPAN></P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P><A HREF="mailto:kris at pcbsd.com"><SPAN LANG="pl-PL">Kris Moore</SPAN></A></P>
+		</TD>
+	</TR>
+</TABLE>
+<H2 LANG="pl-PL" STYLE="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.26cm">Aplikacje
+osób trzecich</H2>
+<P><SPAN LANG="pl-PL">Czasami pewne modyfikacje Wine mogą sprawić,
+że aplikacja będzie działać, ale z pewnych powodów zmiany te nie
+mogą być wcielone do Wine. Stworzono różne aplikacje (tzw.
+aplikacje osób trzecich), aby pomóc przezwyciężyć niedobory w
+Wine. Aplikacje te są całkowicie niewspierane przez programistów
+Wine, jednakże mogą ci się przydać. Aby dowiedzieć się więcej,
+odwiedź <A HREF="http://wiki.winehq.org/ThirdPartyApplications">naszą
+stronę wiki</A> w poszukiwaniu aplikacji osób trzecich.</SPAN></P>
+<H2 LANG="pl-PL">Pobieralnia źródeł Wine</H2>
+<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=1 BGCOLOR="#efefef">
+	<TR>
+		<TD BGCOLOR="#000000">
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffffff"><B>Położenie</B></FONT></P>
+		</TD>
+		<TD BGCOLOR="#000000">
+			<P LANG="pl-PL" ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffffff"><B>Opis</B></FONT></P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&amp;package_id=77449" TARGET="_blank"><SPAN LANG="pl-PL">sourceforge.net</SPAN></A></P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL">Nasza oficjalna strona źródeł. 
+			</P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="http://wiki.winehq.org/GitWine">source.winehq.org/git</A>
+			</SPAN>
+			</P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL">Do najnowszych wydań rozwojowych. 
+			</P>
+		</TD>
+	</TR>
+	<TR BGCOLOR="#ffffff">
+		<TD>
+			<P><A HREF="http://ibiblio.org/pub/linux/system/emulators/wine/"><SPAN LANG="pl-PL">ibiblio.org</SPAN></A></P>
+		</TD>
+		<TD>
+			<P LANG="pl-PL">Alternatywna strona z oficjalnymi źródłami i
+			dokumentacją. 
+			</P>
+		</TD>
+	</TR>
+</TABLE>
+<P STYLE="margin-left: 0.26cm; margin-right: 0.26cm; margin-top: 0.26cm; margin-bottom: 0.26cm; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 0.13cm">
+<SPAN LANG="pl-PL"><B><SPAN STYLE="background: #f0f0f0">Notka:</SPAN></B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><SPAN STYLE="background: #f0f0f0">
+Zobacz <A HREF="http://wiki.winehq.org/Recommended_Packages">zalecane
+paczki</A> aby uzyskać pomoc przy konfiguracji i kompilacji Wine.</SPAN></SPAN></P>
+<H2 LANG="pl-PL"><A NAME="link2us"></A>Link do nas</H2>
+<P LANG="pl-PL"><A HREF="http://www.winehq.org/download" TARGET="_blank"><FONT COLOR="#000080"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/download_wine.png" NAME="graphics10" ALT="Download Wine" ALIGN=LEFT HSPACE=5 WIDTH=88 HEIGHT=31 BORDER=1></FONT></A>Użyj
+tego obrazka jeżeli chcesz utworzyć dowiązanie do naszej
+pobieralni. 
+</P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/download/deb.template b/templates/pl/download/deb.template
new file mode 100644
index 0000000..fc532fe
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/download/deb.template
@@ -0,0 +1,127 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;15595600">
+	<META NAME="Info 1" CONTENT="">
+	<META NAME="Info 2" CONTENT="">
+	<META NAME="Info 3" CONTENT="">
+	<META NAME="Info 4" CONTENT="">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<!--TITLE:[Wine for Debian based distributions]-->
+	<!--BLURB:[Wine for Debian based distributions]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1><A HREF="http://www.ubuntu.com/" TARGET="_new"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/ubuntu.png" NAME="graphics1" ALT="Ubuntu Logo" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A>
+<SPAN LANG="pl-PL">Wine dla Ubuntu i pochodnych Ubuntu 
+<A HREF="http://www.debian.org/" TARGET="_new"><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/ubuntu.png" NAME="graphics2" ALT="Ubuntu Logo" ALIGN=BOTTOM WIDTH=50 HEIGHT=50 BORDER=0></A></SPAN></H1>
+<P LANG="pl-PL">Ubuntu i inne dystrybucje bazujące na Debianie
+używają specjalnego narzędzia zwanego APT do zarządzania
+paczkami. APT jest zdolne automagicznie zainstalować wszystkie
+potrzebne zależności dla paczki z programem, jak również
+utrzymywać zawsze najnowszą wersję paczki, poprzez przeszukiwanie
+czegoś, co jest znane pod nazwą repozytoria APT. Ubuntu ma swoje
+własne repozytorium programów, które zawiera w sobie Wine,
+jednakże my utrzymujemy nasze własne repozytorium najnowszych
+dostępnych paczek beta, które można tutaj pobrać.</P>
+<H2 LANG="pl-PL">Uwaga: To są paczki beta</H2>
+<P><SPAN LANG="pl-PL"><I>Te paczki są paczkami beta. Oznacza to, że
+okresowo mogą cierpieć z powodu <A HREF="http://wiki.winehq.org/Regression">regresji</A>,
+a aktualizacja do nich może popsuć funkcjonalność Wine. Jeżeli w
+twoim przypadku ostatnie stabilne wydanie Wine (aktualnie Wine 1.0.1)
+działa, to nie musisz używać paczek beta.</I></SPAN></P>
+<H2 LANG="pl-PL">Dodawanie repozytorium APT WineHQ:</H2>
+<P LANG="pl-PL">Otwórz Źródła oprogramowania z menu
+<B>System-&gt;Administracja-&gt;Źródła oprogramowania</B>.
+Następnie przejdź na zakładkę <B>Oprogramowanie osób trzecich</B>
+i kliknij <B>Dodaj...</B></P>
+<P><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/ubuntu-softwaresources1.png" NAME="graphics3" ALT="System-&gt;Administration-&gt;Software Sources-&gt;Third Party Software" ALIGN=BOTTOM WIDTH=531 HEIGHT=509 BORDER=0>
+</P>
+<P LANG="pl-PL">Następnie, <B>wklej jedną z poniższych linijek</B>
+zależnie od wersji twojego systemu.</P>
+<P LANG="pl-PL"><B>Dla Ubuntu Jaunty (9.04):</B><BR><I>deb
+http://wine.budgetdedicated.com/apt jaunty main #WineHQ - Ubuntu 9.04
+&quot;Jaunty Jackalope&quot;</I></P>
+<P LANG="pl-PL"><B>Dla Ubuntu Intrepid (8.10):</B><BR><I>deb
+http://wine.budgetdedicated.com/apt intrepid main #WineHQ - Ubuntu
+8.10 &quot;Intrepid Ibex&quot;</I></P>
+<P LANG="pl-PL"><B>Dla Ubuntu Hardy (8.04):</B><BR><I>deb
+http://wine.budgetdedicated.com/apt hardy main #WineHQ - Ubuntu 8.04
+&quot;Hardy Heron&quot;</I></P>
+<H2 LANG="pl-PL">Przyznanie zaufania repozytorium APT WineHQ i
+instalowanie Wine:</H2>
+<P LANG="pl-PL">Po dodaniu repozytorium, potrzebujesz również dodać
+klucz do tego repozytorium do twojej systemowej listy zaufanych
+kluczy.</P>
+<P><A HREF="http://wine.budgetdedicated.com/apt/Scott%20Ritchie.gpg"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Pobierz
+i zapisz klucz Scotta Ritchiego</B></SPAN></A> <SPAN LANG="pl-PL">(prawy
+przycisk myszy -&gt; zapisz jako) na pulpicie. Następnie przejdź na
+zakładkę </SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>Uwierzytelnianie</B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL">,
+kliknij </SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>Zaimportuj plik klucza... </B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL">,
+i wybierz plik klucza, którego właśnie zapisałeś (</SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><I>Scott
+Ritchie.gpg</I></SPAN><SPAN LANG="pl-PL">). Możesz usunąć ten plik
+po wykonaniu tego kroku.</SPAN></P>
+<P><IMG SRC="%7B$root%7D/images/distro/ubuntu-softwaresources2.png" NAME="graphics4" ALT="System-&gt;Administration-&gt;Software Sources-&gt;Authentication" ALIGN=BOTTOM WIDTH=531 HEIGHT=509 BORDER=0>
+</P>
+<P><SPAN LANG="pl-PL">Kliknij zamknij, aby zakończyć, a potem
+</SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>uaktualnij dane o paczkach</B></SPAN> <SPAN LANG="pl-PL">w
+momencie pytania. Jeżeli masz zainstalowane Wine to systemowy
+menadżer aktualizacji poinformuje cię o najnowszym wydaniu Wine
+beta i zapyta cię o aktualizację. Jeżeli nie instalowałeś
+jeszcze Wine, to przejdź do </SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>Aplikacje-&gt;Dodaj/usuń
+a</B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>plikacje</B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL">
+i poszukaj Wine lub po prostu <A HREF="apt://wine">kliknij na tego
+linka</A>.</SPAN></P>
+<H2 LANG="pl-PL">Aktualizacja do nowej wersji Ubuntu</H2>
+<P LANG="pl-PL">Jeżeli aktualizujesz cały system np. przechodzisz z
+Ubuntu 8.10 na 9.04, to będzie konieczny powrót do tej strony i
+dodanie repozytorium do nowej wersji systemu. Wbudowany menadżer
+aktualizacji nie zmieni automatycznie repozytorium Wine.</P>
+<H2 LANG="pl-PL">Starsze paczki .deb</H2>
+<P><SPAN LANG="pl-PL">Jako że repozytorium APT może przechowywać
+jedynie najnowsze paczki, tak więc starsze wersje paczek są
+dostępne w <A HREF="http://wine.budgetdedicated.com/archive/index.html">archiwum
+WineHQ paczek .deb</A>.</SPAN></P>
+<P LANG="pl-PL">Możesz zainstalować pobrane paczki klikając na nie
+dwukrotnie.</P>
+<H2 LANG="pl-PL">Alternatywne komendy wiersza poleceń do
+zainstalowania Wine:</H2>
+<P LANG="pl-PL">Możliwe jest także dodanie repozytoriów Wine i
+zainstalowanie go z wiersza poleceń. Jest to użyteczne w przypadku
+Kubuntu, Xubuntu, i innych pochodnych Ubuntu.</P>
+<P LANG="pl-PL">Najpierw otwórz okno terminalu
+(<B>Aplikacje-&gt;Akcesoria-&gt;Terminal</B>). Następnie dodaj klucz
+repozytorium do systemowej listy zaufanych kluczy APT przez wklejenie
+następującej linijki do twojego terminalu:</P>
+<P LANG="pl-PL"><I>wget -q
+http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key
+add -</I></P>
+<P LANG="pl-PL">Następnie, dodaj repozytorium do systemowej listy
+źródeł APT:</P>
+<P LANG="pl-PL"><B>Dla Ubuntu Jaunty (9.04):</B><BR><I>sudo wget
+http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/jaunty.list -O
+/etc/apt/sources.list.d/winehq.list</I></P>
+<P LANG="pl-PL"><B>Dla Ubuntu Intrepid (8.10):</B><BR><I>sudo wget
+http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/intrepid.list -O
+/etc/apt/sources.list.d/winehq.list</I></P>
+<P LANG="pl-PL"><B>Dla Ubuntu Hardy (8.04):</B><BR><I>sudo wget
+http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/hardy.list -O
+/etc/apt/sources.list.d/winehq.list</I></P>
+<P LANG="pl-PL">Następnie zaktualizuj informacje o paczkach APT
+wpisując '<B>sudo apt-get update</B>'. Teraz możesz zainstalować
+Wine zwyczajnie lub wpisując '<B>sudo apt-get install wine</B>' w
+terminalu.</P>
+<P><BR><BR>
+</P>
+<P><SPAN LANG="pl-PL"><I>Bardzo szybki i niezawodny webhosting dla
+repozytoriów APT jest łaskawie dostarczany przez
+<A HREF="http://www.budgetdedicated.com/">budgetdedicated.com</A>.</I></SPAN></P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/home.template b/templates/pl/home.template
new file mode 100644
index 0000000..bd88eba
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/home.template
@@ -0,0 +1,70 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;15261400">
+	<!--TITLE:[Run Windows applications on Linux, BSD and Mac OS X]-->
+	<!--BLURB:[Run Windows applications on Linux, BSD and Mac OS X.]-->
+	<!--STYLE:[content_nobox]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<FORM NAME="donateForm" ACTION="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" METHOD="POST">
+	<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cmd" VALUE="_xclick">
+	<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="business" VALUE="donate at winehq.org">
+	<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="item_name" VALUE="Wine donation">
+</FORM>
+<DIV ID="main_left" DIR="LTR">
+	<UL>
+		<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="%7B$root%7D/about/">Informacje</A></SPAN></P>
+		<P LANG="pl-PL" STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">
+		Przegląd funkcji Wine.</P>
+		<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><A HREF="%7B$root%7D/download/"><SPAN LANG="pl-PL">Pobieralnia</SPAN></A></P>
+		<P LANG="pl-PL" STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">
+		Ściągnij Wine teraz!</P>
+		<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><A HREF="%7B$root%7D/help/"><SPAN LANG="pl-PL">Pomoc!</SPAN></A></P>
+		<P LANG="pl-PL" STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">
+		Dokumentacja, Wsparcie, i Wiki.</P>
+		<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><A HREF="%7B$root%7D/devel/"><SPAN LANG="pl-PL">Rozwój</SPAN></A></P>
+		<P LANG="pl-PL" STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm">
+		Źródła Wine, Szukanie Robaków, itp.</P>
+		<LI><P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="javascript:document.donateForm.submit();"><SPAN LANG="pl-PL">Darowizny</SPAN></A></P>
+		<P LANG="pl-PL" STYLE="border: none; padding: 0cm">Ofiary dla Wine.</P>
+	</UL>
+</DIV>
+<DIV ID="main_right" DIR="LTR">
+	<H3 LANG="pl-PL" STYLE="border: none; padding: 0cm">Najnowsze
+	wydania</H3>
+	<TABLE CELLPADDING=2 CELLSPACING=2>
+		<TR>
+			<TD>
+				<P LANG="pl-PL">Stabilne:</P>
+			</TD>
+			<TD>
+				<P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="%7B$root%7D/announce/%7B$config_stable_release%7D"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Wine&nbsp;{$config_stable_release}</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+				(<A HREF="http://source.winehq.org/git/wine.git?a=shortlog;h=refs/tags/wine-%7B$config_stable_release%7D">zmiany</A>)
+				</SPAN>
+				</P>
+			</TD>
+		</TR>
+		<TR>
+			<TD>
+				<P LANG="pl-PL">Rozwojowe:</P>
+			</TD>
+			<TD>
+				<P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="%7B$root%7D/announce/%7B$config_master_release%7D"><SPAN LANG="pl-PL"><B>Wine&nbsp;{$config_master_release}</B></SPAN></A><SPAN LANG="pl-PL">
+				(<A HREF="http://source.winehq.org/git/wine.git?a=shortlog;h=refs/tags/wine-%7B$config_master_release%7D">zmiany</A>)
+				</SPAN>
+				</P>
+			</TD>
+		</TR>
+	</TABLE>
+	<H3 STYLE="margin-top: 0.4cm; border: none; padding: 0cm"><A HREF="%7B$root%7D/news/"><SPAN LANG="pl-PL">Aktualności</SPAN></A></H3>
+	<P STYLE="margin-top: 0.4cm; border: none; padding: 0cm"><!--EXEC:[news?n=10]--><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="%7B$root%7D/news/">więcej
+	aktualności...</A></SPAN></P>
+</DIV>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/interview.template b/templates/pl/interview.template
new file mode 100644
index 0000000..c0d6329
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/interview.template
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;16091900">
+	<!--TITLE:[Interviews]-->
+	<!--BLURB:[We have chats with members of the Wine community.]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1 LANG="pl-PL">Wywiady</H1>
+<P LANG="pl-PL"><!--EXEC:[wwn?mode=interviews]--><BR><BR>
+</P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/irc.template b/templates/pl/irc.template
new file mode 100644
index 0000000..53bbdd7
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/irc.template
@@ -0,0 +1,27 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;16122300">
+	<!--TITLE:[Live Support Chat]-->
+	<!--BLURB:[Live Support Chat]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1 LANG="pl-PL">Wsparcie na żywo</H1>
+<P><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="http://www.freenode.net/">Freenode.net</A>
+hostuje kanał IRC dla Wine. Możesz wejść do pokoju rozmów
+używając programu IRC takiego jak np. <A HREF="http://www.xchat.org/">X-Chat</A>.
+Użyj ustawień wymienionych poniżej.</SPAN></P>
+<BLOCKQUOTE LANG="pl-PL"><B>Serwer:</B> irc.freenode.net<BR><B>Port:</B>
+6667<BR><B>Kanał:</B> #winehq</BLOCKQUOTE>
+<P><SPAN LANG="pl-PL">Jeżeli używasz Mozilli lub innej przeglądarki
+która wspiera </SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>u</B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL">e</SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>r</B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL">e</SPAN><SPAN LANG="pl-PL"><B>l</B></SPAN><SPAN LANG="pl-PL">e
+IRC, to możesz dołączyć do rozmowy klikając na
+<A HREF="irc://irc.freenode.net/#winehq">irc://irc.freenode.net/#winehq</A>.</SPAN></P>
+<P LANG="pl-PL">&nbsp;</P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/lang.template b/templates/pl/lang.template
new file mode 100644
index 0000000..547a879
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/lang.template
@@ -0,0 +1,36 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;16313700">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<!--TITLE:[WineHQ - Pick your Language]-->
+	<!--BLURB:[WineHQ is a multi-lingual website]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1 LANG="pl-PL">{$langChange}</H1>
+<P LANG="pl-PL"><!--EXEC:[language]--><B>Aktualny język: </B>{$langCur}</P>
+<UL>
+	<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="%7B$root%7D/lang/en">English</A>
+	</SPAN><FONT SIZE=2><SPAN LANG="pl-PL">(Angielski)</SPAN></FONT></P>
+	<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="%7B$root%7D/lang/de">Deutsch</A>
+	</SPAN><FONT SIZE=2><SPAN LANG="pl-PL">(Niemiecki)</SPAN></FONT> 
+	</P>
+	<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="%7B$root%7D/lang/es">Español</A>
+	</SPAN><FONT SIZE=2><SPAN LANG="pl-PL">(Hiszpański)</SPAN></FONT> 
+	</P>
+	<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="%7B$root%7D/lang/fr">Français</A>
+	</SPAN><FONT SIZE=2><SPAN LANG="pl-PL">(Francuski)</SPAN></FONT> 
+	</P>
+	<LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm"><A HREF="%7B$root%7D/lang/pl"><SPAN LANG="pl-PL">Polski</SPAN></A></P>
+	<LI><P STYLE="border: none; padding: 0cm"><SPAN LANG="pl-PL"><A HREF="%7B$root%7D/lang/pt">Português</A>
+	</SPAN><FONT SIZE=2><SPAN LANG="pl-PL">(Portugalski)</SPAN></FONT> 
+	</P>
+</UL>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/news.template b/templates/pl/news.template
new file mode 100644
index 0000000..4fc7ea0
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/news.template
@@ -0,0 +1,21 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;16320300">
+	<!--TITLE:[News]-->
+	<!--BLURB:[All the latest news from the Wine community.]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1>Aktualności</H1>
+<UL>
+	<LI><P><!--EXEC:[news]--><A HREF="%7B$root%7D/news/rss/">WineHQ News
+	RSS Feed</A> 
+	</P>
+</UL>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
diff --git a/templates/pl/search.template b/templates/pl/search.template
new file mode 100644
index 0000000..1c4a52a
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/search.template
@@ -0,0 +1,40 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
+	<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Łukasz Wojniłowicz">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090429;16330800">
+	<!--TITLE:[Search Results]-->
+	<!--BLURB:[Searching all the sites of winehq.org...]-->
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-US" DIR="LTR">
+<H1 LANG="pl-PL" STYLE="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0.26cm">Wyniki
+wyszukiwania</H1>
+<DIV ID="cse-search-results" DIR="LTR">
+	<P LANG="pl-PL"><BR><BR>
+	</P>
+</DIV>
+<P LANG="pl-PL"><SCRIPT>
+ $.gglclientCoords = function() {
+   var dimensions = {width: 0, height: 0};
+   if (document.documentElement) {
+     dimensions.width = document.documentElement.offsetWidth;
+     dimensions.height = document.documentElement.offsetHeight;
+   } else if (window.innerWidth && window.innerHeight) {
+     dimensions.width = window.innerWidth;
+     dimensions.height = window.innerHeight;
+   }
+   return dimensions;
+ }
+ var googleSearchIframeName = "cse-search-results";
+ var googleSearchFormName = "cse-search-box";
+ var googleSearchFrameWidth = ($.gglclientCoords().width - 250);
+ var googleSearchDomain = "www.google.com";
+ var googleSearchPath = "/cse";
+</SCRIPT><SCRIPT SRC="http://www.google.com/afsonline/show_afs_search.js"></SCRIPT><BR><BR>
+</P>
+</BODY>
+</HTML>
\ No newline at end of file
-- 
1.6.0.6
More information about the wine-patches mailing list