appwiz.cpl: Update the Romanian translation.

Michael Stefaniuc mstefani at redhat.de
Tue Aug 18 18:05:45 CDT 2009


---
Courtesy of the pendantic mode in transl.


 dlls/appwiz.cpl/Ro.rc |  4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/dlls/appwiz.cpl/Ro.rc b/dlls/appwiz.cpl/Ro.rc
index 46c339b..c8cb119 100644
--- a/dlls/appwiz.cpl/Ro.rc
+++ b/dlls/appwiz.cpl/Ro.rc
@@ -41,7 +41,7 @@ STRINGTABLE
  IDS_INSTALL_FILTER, "Programe de instalare\0*instal*.exe;*setup*.exe;*.msi\0Programe (*.exe)\0*.exe\0Toate fișierele (*.*)\0*.*\0\0"
 
  IDS_REMOVE, "&Sterge..."
-  IDS_MODIFY_REMOVE, "&Modify/Remove..."
+  IDS_MODIFY_REMOVE, "&Modifică/Șterge..."
 }
 
 IDD_MAIN DIALOG 0, 0, 320, 220
@@ -56,7 +56,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CONTROL "Urmatoarele programe pot fi îndepărtate automat. Pentru a îndepărta un program sau pentru ai modifica componentele instalate, alegeți programul din listă și apăsați pe „Adaugă/&șterge”.", 1002, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 57, 270, 30
 CONTROL "", IDL_PROGRAMS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SORTASCENDING | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 90, 303, 100
 CONTROL "Informații a&sistență...", IDC_SUPPORT_INFO, "button", BS_PUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 94, 198, 74, 14
- CONTROL "&Modify...", IDC_MODIFY, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 172, 198, 68, 14
+ CONTROL "&Modifică...", IDC_MODIFY, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 172, 198, 68, 14
 CONTROL "&Sterge...", IDC_ADDREMOVE, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 244, 198, 68, 14
 CONTROL 3, 1003, "STATIC", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 57, 21, 20
 }
-- 
1.6.4More information about the wine-patches mailing list