documentation: Swedish translation of readme

Anders Jonsson anders.jonsson at norsjonet.se
Fri Feb 27 16:52:49 CST 2009


---
 documentation/README.sv | 187 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 187 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 documentation/README.sv

diff --git a/documentation/README.sv b/documentation/README.sv
new file mode 100644
index 0000000..7fea59d
--- /dev/null
+++ b/documentation/README.sv
@@ -0,0 +1,187 @@
+1. INLEDNING
+
+Wine är ett program som gör det möjligt att köra Windows-program
+(inkluderat DOS, Windows 3.x och Win32) i Unix. Det består av en
+programstartare som startar och kör Windows-programfiler, samt ett
+bibliotek (kallat Winelib) som implementerar Windows API-anrop med hjälp
+av deras Unix- eller X11-motsvarigheter. Biblioteket kan också användas
+till att porta Win32-kod till vanliga Unix-program.
+
+Wine är fri programvara, utgett under villkåren i GNU LGPL; se
+filen LICENSE för detaljer.
+
+2. KOM IGÅNG
+
+När du bygger Wine från källkod så rekommenderas du använda Wines
+installationsprogram. Kör följande i rotkatalogen för Wines källkod:
+
+./tools/wineinstall
+
+Kör program med "wine [val] program". Se resten av denna fil,
+Wines man-sidor samt sist men inte minst http://www.winehq.org/ för mer
+information och tips om hur problem kan lösas.
+
+
+3. SYSTEMKRAV
+
+För att kompilera och köra Wine krävs ett av följande:
+
+ Linux version 2.0.36 eller senare
+ FreeBSD 6.3 eller senare
+ Solaris x86 9 eller senare
+ NetBSD-current
+ Mac OS X 10.4 eller senare
+
+Wine kräver stöd för trådar på kernelnivå, och därför är det bara
+operativsystemen ovan som stöds. Andra operativsystem som
+stöder kerneltrådar kommer eventuellt att stödjas i framtiden.
+
+Information för Linux
+ Även om Linux 2.2.x antagligen fortfarande fungerar, och Linux 2.0.x kanske
+ fungerar (tidiga 2.0.x-versioner uppvisade trådrelaterade problem), så är
+ det bäst att ha en nuvarande kernel som 2.4.x eller 2.6.x.
+
+Information för FreeBSD
+ Wine kommer i regel inte fungera på FreeBSD-versioner äldre än 6.3 eller 7.0.
+ FreeBSD 6.3 kan uppdateras for att stödja Wine. Se
+ <http://wiki.freebsd.org/Wine> för mer information.
+
+Information för Solaris
+ Wine måste antagligen byggas med GNU toolchain (gcc, gas etc.).
+ Varning: även om gas installeras så är det inte säkert att det används av
+ gcc. Det sägs att det är nödvändigt att antingen bygga gcc på nytt, eller
+ skapa symboliska länkar från "cc", "as" och "ld" till GNU toolchain.
+
+Information för NetBSD
+ USER_LDT, SYSVSHM, SYSVSEM och SYSVMSG måste vara aktiverade i kerneln.
+
+Information för Mac OS X:
+ Du behöver Xcode 2.4 eller senare för att korrekt kunna bygga Wine på x86.
+
+
+Stödda filsystem
+ Wine kan köra på de flesta filsystem, men det har rapporterats problem vad
+ gäller kompatibilitet då samba används för att ansluta till filer. NTFS
+ tillhandahåller inte heller alla filsystemsfunktioner som behövs av alla
+ program. Det rekommenderas att använda ett Linux-filsystem som exempelvis
+ ext3.
+
+Grundläggande krav:
+ Utvecklingsfilerna för X11 måste vara installerade (de kallas xlib6g-dev i
+ Debian och XFree86-devel i Red Hat).
+
+ Du måste givetvis också ha "make" (mest troligt "GNU make").
+
+ Det är också nödvändigt att ha flex 2.5 eller senare samt bison.
+
+Valfria stödbibliotek:
+ configure-skriptet visar varningar när valfria bibliotek inte hittats.
+ Se http://wiki.winehq.org/Recommended_Packages för information om
+ vilka paket du bör installera.
+
+ På 64 bit-system måste du säkerställa att 32 bit-versionerna av
+ ovannämnda bibliotek installerats; se
+ http://wiki.winehq.org/WineOn64bit för närmare detaljer.
+
+4. KOMPILERING
+
+Kör följande kommandon för att bygga Wine om du inte använder wineinstall:
+
+./configure
+make depend
+make
+
+Detta bygger programmet "wine" och diverse stödbibliotek/programfiler.
+Programfilen "wine" laddar och kör Windows-program.
+Biblioteket "libwine" ("Winelib") kan användas till att bygga och länka
+Windows-källkod i Unix.
+
+Kör './configure --help' för att se inställningar och val vid kompilering.
+
+Gör följande för att uppgradera till en ny utgåva med hjälp av en
+uppdateringsfil:
+Gå in i utgåvans rotkatalog och kör kommandot "make clean".
+Därefter uppdaterar du utgåvan med
+
+  bunzip -c uppdateringsfil | patch -p1
+
+där "uppdateringsfil" är namnet på uppdateringsfilen (något i stil med
+wine-1.0.x.diff.bz2). Därefter kan du köra "./configure" och
+"make depend && make".
+
+
+5. INSTALLATION
+
+När Wine är byggt kan du köra "make install" för att installera det;
+detta installerar också man-sidorna och några fler nödvändiga filer.
+
+Glöm inte att först avinstallera gamla Wine-versioner. Pröva antingen
+"dpkg -r wine", "rpm -e wine" eller "make uninstall" före installationen.
+
+När Wine är installerat kan du använda inställningsprogrammet "winecfg".
+Se hjälpavdelningen på http://www.winehq.org/ för tips om inställningar.
+
+
+6. KÖRNING AV PROGRAM
+
+När du använder Wine kan du uppge hela sökvägen till programfilen, eller
+enbart ett filnamn.
+
+Exempel: för att köra Notepad:
+
+    wine notepad        (använder sökvägen angiven i Wines
+    wine notepad.exe      konfigurationsfil för att finna filen)
+
+    wine c:\\windows\\notepad.exe (användning av DOS-filnamnssyntax)
+
+    wine ~/.wine/drive_c/windows/notepad.exe (användning av Unix-filvägar)
+
+    wine notepad.exe /parameter1 -parameter2 parameter3
+                  (köra program med parametrar)
+
+Wine är inte ännu färdigutvecklat, så det är möjligt att åtskilliga program
+kraschar. I så fall öppnas Wines felsökare, där du kan undersöka och fixa
+problemet. Läs delen "debugging" i Wines utvecklarmanual för mer information
+om hur detta kan göras.
+
+
+7. MER INFORMATION
+
+Internet: Mycket information om Wine finns samlat på WineHQ på
+      http://www.winehq.org/ : diverse guider, en programdatabas samt
+      felspårning. Detta är antagligen det bästa stället att börja.
+
+Frågor:  Frågor och svar om Wine finns samlade på http://www.winehq.org/FAQ
+
+Usenet:  Du kan diskutera problem med Wine och få hjälp på
+      comp.emulators.ms-windows.wine.
+
+Fel:    Rapportera fel till Wines Bugzilla på http://bugs.winehq.org
+      Sök i Bugzilla-databasen för att se om problemet redan finns
+      rapporterat innan du sänder en felrapport. Du kan också rapportera
+      fel till comp.emulators.ms-windows.wine.
+
+IRC:    Hjälp finns tillgänglig online på kanalen #WineHQ på
+      irc.freenode.net.
+
+GIT:    Wines nuvarande utvecklingsversion finns tillgänglig genom GIT.
+      Gå till http://www.winehq.org/git för mer information.
+
+E-postlistor:
+    Det finns flera e-postlistor för Wine-utvecklare; se
+    http://www.winehq.org/forums för mer information.
+
+Wiki:  Wines Wiki finns på http://wiki.winehq.org
+
+Om du lägger till något eller fixar ett fel, är det bra om du sänder
+en patch (i 'diff -u'-format) till listan wine-patches at winehq.org för
+inkludering i nästa utgåva av Wine.
+
+--
+Originalet till denna fil skrevs av
+Alexandre Julliard
+julliard at winehq.org
+
+Översatt till svenska av
+Anders Jonsson
+anders.jonsson at norsjonet.se
-- 
1.5.6.3


--------------070107050805080509010702--More information about the wine-patches mailing list