[PATCH] Fix Dutch translations

Paul Vriens Paul.Vriens.Wine at gmail.com
Fri Jul 10 02:45:54 CDT 2009


---
 dlls/appwiz.cpl/Nl.rc |    6 ++++--
 1 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/dlls/appwiz.cpl/Nl.rc b/dlls/appwiz.cpl/Nl.rc
index 49bf832..f29f97c 100644
--- a/dlls/appwiz.cpl/Nl.rc
+++ b/dlls/appwiz.cpl/Nl.rc
@@ -21,6 +21,8 @@
 
 #include "res.h"
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
@@ -47,9 +49,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  CONTROL "&Installeren...", IDC_INSTALL, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 246, 26, 64, 14
  CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFT | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 46, 303, 1
  CONTROL 2, 1001, "STATIC", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 7, 21, 20
- CONTROL "De volgende software kan automatisch verwijderd worden. Om het programma te verwijderen of de geïnstalleerde onderdelen te wijzigen, selecteer het in de lijst en druk op Toevoegen/Verwijderen.", 1002, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 57, 270, 30
+ CONTROL "De volgende software kan automatisch verwijderd worden. Om het programma te verwijderen of de geïnstalleerde onderdelen te wijzigen, selecteer het in de lijst en druk op Wijzigen/Verwijderen.", 1002, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 57, 270, 30
  CONTROL "", IDL_PROGRAMS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SORTASCENDING | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 90, 303, 100
- CONTROL "Toevoegen/&Verwijderen...", IDC_ADDREMOVE, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 246, 198, 64, 14
+ CONTROL "Wijzigen/&Verwijderen...", IDC_ADDREMOVE, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 246, 198, 64, 14
  CONTROL "&Support Informatie...", IDC_SUPPORT_INFO, "button", BS_PUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 176, 198, 64, 14
  CONTROL 3, 1003, "STATIC", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 57, 21, 20
 }
-- 
1.6.0.6


--------------070304020906050104060304--More information about the wine-patches mailing list