reg: Update Slovenian translation.

Matej Spindler spindler.matej at gmail.com
Thu Jun 25 12:42:20 CDT 2009


---
 programs/reg/Si.rc |  5 +++++
 1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/reg/Si.rc b/programs/reg/Si.rc
index 284dcbb..84a339a 100644
--- a/programs/reg/Si.rc
+++ b/programs/reg/Si.rc
@@ -29,6 +29,11 @@ STRINGTABLE
   STRING_ADD_USAGE, "REG ADD ime_ključa [/v ime_vrednosti | /ve] [/t vrsta] [/s ločilo] [/d podatki] [/f]\n"
   STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE ime_ključa [/v ime_vrednosti | /ve | /va] [/f]\n"
   STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY ime_ključa [/v ime_vrednosti | /ve] [/s]\n"
+  STRING_SUCCESS, "Operacija se je uspešno izvedla\n"
+  STRING_INVALID_KEY, "Napaka: Napačno ime ključa\n"
+  STRING_INVALID_CMDLINE, "Napaka: Napačen parameter v ukazni vrstici\n"
+  STRING_NO_REMOTE, "Napaka: Na morem dodati ključa na oddaljen računalnik\n"
+  STRING_CANNOT_FIND, "Napaka: Sistem ni našel zahtevanega ključa ali vrednosti\n"
 }
 
 #pragma code_page(default)
-- 
1.6.0.4


--------------050201080602040302030504--More information about the wine-patches mailing list