setupapi: Update the Romanian translation.

Michael Stefaniuc mstefani at redhat.de
Tue Mar 24 18:17:28 CDT 2009


---
 dlls/setupapi/Ro.rc |  22 ++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 22 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/setupapi/Ro.rc b/dlls/setupapi/Ro.rc
index 8a4cb3e..257655f 100644
--- a/dlls/setupapi/Ro.rc
+++ b/dlls/setupapi/Ro.rc
@@ -21,6 +21,14 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 #pragma code_page(65001)
 
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+    IDS_PROMPTDISK  "Fișierul '%s' de pe %s este necesitat"
+    IDS_UNKNOWN   "Necunoscut"
+    IDS_COPYFROM   "Copiază fișierele din:"
+    IDS_INFO     "Introduceți calea unde fișierul poate fi găsit și apăsați OK."
+}
+
 COPYFILEDLGORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 20, 20, 208, 105
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Copiez fișiere..."
@@ -34,4 +42,18 @@ BEGIN
     CONTROL "", PROGRESSORD, "setupx_progress", 7, 63, 194, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
+IDPROMPTFORDISK DIALOG MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 250, 120
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Fișiere necesitate"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Introduceți discul de instalare al producătorului și asigurațivă că unitatea corectă a fost selectată mai jos", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 32, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "", IDC_INFO, 10, 50, 175, 22, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Copiază fișierele producătorului din:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_PATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 10, 100, 175, 14
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 10, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Renunță", IDCANCEL, 195, 30, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Navigează...", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
 #pragma code_page(default)
-- 
1.6.2.1More information about the wine-patches mailing list