regedit: Updated Swedish translation

Anders Jonsson anders.jonsson at norsjonet.se
Tue May 12 13:01:18 CDT 2009


---
 programs/regedit/Sv.rc |  1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/regedit/Sv.rc b/programs/regedit/Sv.rc
index b47b050..dd384d9 100644
--- a/programs/regedit/Sv.rc
+++ b/programs/regedit/Sv.rc
@@ -281,6 +281,7 @@ BEGIN
   ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Kopierar namnet på den valda nyckeln till utklipp"
   ID_EDIT_FIND      "Söker en textsträng i nyckel, värde eller data"
   ID_EDIT_FINDNEXT    "Söker nästa träff till texten specificerad i föregående sökning"
+  ID_EDIT_EXPORT     "Exporterar vald gren av registret till en textfil"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
-- 
1.6.0.4


--------------080409090706060409090107--More information about the wine-patches mailing list