[website] Latest stable wine version is 1.2

Frédéric Delanoy frederic.delanoy at gmail.com
Sat Aug 21 02:54:45 CDT 2010


---
 templates/de/download/deblenny.template |    2 +-
 templates/pl/download/deblenny.template |    2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/templates/de/download/deblenny.template b/templates/de/download/deblenny.template
index fa75a3f..d4bd1e5 100644
--- a/templates/de/download/deblenny.template
+++ b/templates/de/download/deblenny.template
@@ -17,7 +17,7 @@ eigenes Repository f&uuml;r Downloads der aktuell verf&uuml;gbaren Betapakete.</
 in regelm&auml;&szlig;igen Abst&auml;nden 
 <a href="http://wiki.winehq.org/Regression">Regressions</a> erleiden, wodurch 
 eine Aktualisierung die Wine-Funktionalit&auml;t beeintr&auml;chtigen kann.  Wenn der aktuell
-stabile Release von Wine (zur Zeit Wine 1.0.1) bei dir funktioniert, willst du diese Betapakete
+stabile Release von Wine (zur Zeit Wine 1.2) bei dir funktioniert, willst du diese Betapakete
 wahrscheinlich nicht benutzen.</i></p>
 
 <p>Dieses Repository enth&auml;lt Pakete f&uuml;r i386 und amd64 Architektur.</p>
diff --git a/templates/pl/download/deblenny.template b/templates/pl/download/deblenny.template
index ac75b95..0e070dc 100644
--- a/templates/pl/download/deblenny.template
+++ b/templates/pl/download/deblenny.template
@@ -8,7 +8,7 @@ Wine dla Debian Lenny, Squeeze i Sid
 <p>Dystrybucje bazujące na Debianie używają specjalnego narzędzia zwanego APT do zarządzania paczkami. APT jest zdolne automagicznie zainstalować wszystkie potrzebne zależności dla paczki z programem, jak również utrzymywać zawsze najnowsze wersje paczki, poprzez przeszukiwanie czegoś, co jest znane pod nazwą repozytoria APT. Dystrybucje bazujące na Debianie mają swoje własne repozytoria programów, które zawiera w sobie Wine, jednakże my utrzymujemy nasze własne repozytorium najnowszych dostępnych paczek beta, które można tutaj pobrać.</p>
 
 <p><b>Uwaga: To są paczki beta</b><br>
-<i>Te paczki są paczkami beta. Oznacza to, że okresowo mogą cierpieć z powodu <a href="http://wiki.winehq.org/Regression">regresji</a>, a aktualizacja do nich może popsuć funkcjonalność Wine. Jeżeli w twoim przypadku ostatnie stabilne wydanie Wine (aktualnie Wine 1.0.1)
+<i>Te paczki są paczkami beta. Oznacza to, że okresowo mogą cierpieć z powodu <a href="http://wiki.winehq.org/Regression">regresji</a>, a aktualizacja do nich może popsuć funkcjonalność Wine. Jeżeli w twoim przypadku ostatnie stabilne wydanie Wine (aktualnie Wine 1.2)
 działa, to nie musisz używać paczek beta.</i></p>
 
 <p>To repozytorium zawiera paczki dla procesora o architekturze i386 i amd64.</p>
-- 
1.7.2.1
More information about the wine-patches mailing list