Dutch translation for notepad and winecfg changed

Albert Pool albertpool at solcon.nl
Wed Dec 15 04:46:08 CST 2010


---
 programs/notepad/Nl.rc |  5 +++--
 programs/winecfg/Nl.rc |  15 ++++++++-------
 2 files changed, 11 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/programs/notepad/Nl.rc b/programs/notepad/Nl.rc
index f5eeaab..31178a6 100644
--- a/programs/notepad/Nl.rc
+++ b/programs/notepad/Nl.rc
@@ -1,7 +1,8 @@
 /*
 * Notepad (Dutch resources)
 *
- * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ * Copyright 2003 Hans Leidekker
+ * Copyright 2010 Albert Pool
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -60,7 +61,7 @@ POPUP "&Help" {
  MENUITEM "&Zoeken...",     CMD_HELP_SEARCH
  MENUITEM "H&ulp bij Help",   CMD_HELP_ON_HELP
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "&Over Notepad", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
+ MENUITEM "&Over Kladblok", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
 }
 }
 
diff --git a/programs/winecfg/Nl.rc b/programs/winecfg/Nl.rc
index bd0a586..dddde33 100644
--- a/programs/winecfg/Nl.rc
+++ b/programs/winecfg/Nl.rc
@@ -6,6 +6,7 @@
 * Copyright 2005-2006 Paul Vriens
 * Copyright 2007 Maarten Lankhorst
 * Copyright 2009 Vincent Beers
+ * Copyright 2010 Albert Pool
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -44,7 +45,7 @@ BEGIN
   LTEXT      PACKAGE_NAME,IDC_ABT_TITLE_TEXT,105,30,55,30
   LTEXT      PACKAGE_VERSION,IDC_ABT_PANEL_TEXT,160,43,140,8
   CONTROL     "",IDC_ABT_WEB_LINK,"SysLink", LWS_TRANSPARENT, 105,53,106,8
-  LTEXT      "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.",
+  LTEXT      "Dit programma is gratis software; u kunt het verspreiden en/of aanpassen binnen de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2.1 van de licentie, of (naar keuze) een latere versie.",
           IDC_ABT_LICENSE_TEXT,105,64,145,60
   GROUPBOX    " Windows registratie-informatie ", IDC_STATIC, 15, 155, 230, 55
   LTEXT      "Eigenaar:", IDC_STATIC, 22, 171, 40, 20
@@ -58,13 +59,13 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Toepassingsinstellingen ",IDC_STATIC, 8,4,244,210
-  LTEXT      "Wine geeft de mogelijkheid om per toepassing de Windowsversie in te stellen. Deze tab is gekoppeld aan de Libraries en Graphics tabs om zowel systeemwijde als applicatiespecifieke instellingen in deze tabs mogelijk te maken.",
+  LTEXT      "Wine geeft de mogelijkheid om per toepassing de Windowsversie in te stellen. Deze tab is gekoppeld aan de \"Bibliotheken\" en \"Grafisch\" tabs om zowel systeemwijde als applicatiespecifieke instellingen in deze tabs mogelijk te maken.",
           IDC_STATIC,15,20,227,40
   CONTROL     "Toepassingen",IDC_APP_LISTVIEW,"SysListView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | LVS_LIST | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS,
           15,60,230,110
   PUSHBUTTON	  "Toepassing toevoegen..",IDC_APP_ADDAPP, 80,174,80,14
   PUSHBUTTON	  "Toepassing verwijderen",IDC_APP_REMOVEAPP, 165,174,80,14
-  LTEXT      "Windows Versie:",IDC_STATIC,17,196,58,8
+  LTEXT      "Windowsversie:",IDC_STATIC,17,196,58,8
   COMBOBOX    IDC_WINVER,83,194,163,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -76,9 +77,9 @@ BEGIN
   CONTROL   "Een DirectX programma kan de muis in een venster vasthouden.",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,20,230,8
   CONTROL   "Laat de window manager de vensters &decoreren",IDC_ENABLE_DECORATED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,32,230,8
   CONTROL   "Laat de window manager de vensters beheren",IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,44,230,8
-  CONTROL   "Emuleer een virtuele desktop",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
+  CONTROL   "Emuleer een virtueel bureaublad",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
         BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,56,230,8
-  LTEXT    "Desktop afmetingen:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,70,44,8,WS_DISABLED
+  LTEXT    "Afmetingen:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,70,44,8,WS_DISABLED
   LTEXT    "X",IDC_DESKTOP_BY,109,70,8,8,WS_DISABLED
   EDITTEXT  IDC_DESKTOP_WIDTH,64,68,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
   EDITTEXT  IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,68,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
@@ -100,7 +101,7 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " DLL Overrides ",IDC_STATIC,8,4,244,210
-  LTEXT      "Het is mogelijk om per uitvoerbaar bestand te specificeren of deze \"builtin\" dan wel \"native\" moet zijn. De specificatie voor ""*"" geldt voor alle niet expliciet genoemde bestanden."
+  LTEXT      "Het is mogelijk om per uitvoerbaar bestand in te stellen of deze \"builtin\" dan wel \"native\" moet zijn. De instelling voor ""*"" geldt voor alle niet expliciet genoemde bestanden."
           ,IDC_STATIC,16,16,220,32
   LTEXT      "Nieuwe override voor dll:",IDC_STATIC,16,58,100,8
   COMBOBOX    IDC_DLLCOMBO,16,68,140,14,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT | CBS_LOWERCASE
@@ -232,7 +233,7 @@ BEGIN
   IDS_WINECFG_TITLE_APP  "Wine configuratie voor %s"
   IDS_THEMEFILE      "Thema-bestanden (*.msstyles; *.theme)"
   IDS_THEMEFILE_SELECT  "Thema-bestanden kiezen"
-  IDS_AUDIO_MISSING    "Op dit moment is er geen stuurprogramma voor geluid gespecificeerd in het register.\n\nEen aanbevolen stuurprogramma is voor u geselecteerd.\nU kunt dit stuurprogramma gebruiken of (indien beschikbaar) een ander selecteren.\n\nKlik op Toepassen om deze selectie te activeren."
+  IDS_AUDIO_MISSING    "Op dit moment is er geen stuurprogramma voor geluid ingesteld in het register.\n\nEen aanbevolen stuurprogramma is voor u geselecteerd.\nU kunt dit stuurprogramma gebruiken of (indien beschikbaar) een ander selecteren.\n\nKlik op Toepassen om deze selectie te activeren."
   IDS_SHELL_FOLDER    "Persoonlijke map"
   IDS_LINKS_TO      "Verwijst naar"
 END
-- 
1.7.3.3

More information about the wine-patches mailing list