deb.template: Update Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Dec 18 03:27:45 CST 2010


---
 templates/pl/download/deb.template |  102 ++++++++----------------------------
 1 files changed, 22 insertions(+), 80 deletions(-)

diff --git a/templates/pl/download/deb.template b/templates/pl/download/deb.template
index e8ebaba..fc4c589 100644
--- a/templates/pl/download/deb.template
+++ b/templates/pl/download/deb.template
@@ -1,114 +1,56 @@
-<!--TITLE:[Wine for Debian based distributions]-->
-<!--BLURB:[Wine for Debian based distributions]-->
+<!--TITLE:[Instalowanie najnowszego Wine w Ubuntu]-->
+<!--BLURB:[Instalowanie najnowszego Wine w Ubuntu]-->
 
 <h1 class="title"><a href="http://www.ubuntu.com/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/ubuntu.png" width="50" height="50" alt="Ubuntu Logo" border="0"></a>
-Wine dla Ubuntu i pochodnych Ubuntu
+Wine dla Ubuntu i jego pochodnych
 <a href="http://www.ubuntu.com/" target="_new"><img src="{$root}/images/distro/ubuntu.png" width="50" height="50" alt="Ubuntu Logo" border="0"></a></h1>
 
-<p>Ubuntu i inne dystrybucje bazujące na Debianie
-używają specjalnego narzędzia zwanego APT do zarządzania
-paczkami. APT jest zdolne automagicznie zainstalować wszystkie
-potrzebne zależności dla paczki z programem, jak również
-utrzymywać zawsze najnowsze wersje paczki, poprzez przeszukiwanie
-czegoś, co jest znane pod nazwą repozytoria APT. Ubuntu ma swoje
-własne repozytorium programów, które zawiera w sobie Wine,
-jednakże my utrzymujemy nasze własne repozytorium najnowszych
-dostępnych paczek beta, które można tutaj pobrać.</p>
+<p>Ubuntu i pochodne Ubuntu (takie jak Kubuntu) uzyskują oprogramowanie z 
+<i>paczek</i>, które są przechowywane w <i>repozytoriach</i>. Domyślne repozytorium Ubuntu
+zawiera Wine, jednakże jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi paczkami beta
+konieczne jest użycie tych z WineHQ, co możesz zrobić poprzez zastosowanie się do  poniższych instrukcji.
+</p>
 
-<h2>Uwaga: To są paczki beta</h2>
+<h2>Uwaga: To są paczki beta dla Ubuntu 10.04 i późniejszych</h2>
 
 <p><i>Te paczki są paczkami beta. Oznacza to, że
 okresowo mogą cierpieć z powodu 
-<a href="http://wiki.winehq.org/Regression">regresji</a>, a aktualizacja do nich może popsuć funkcjonalność Wine. Jeżeli w
-twoim przypadku ostatnie stabilne wydanie Wine (aktualnie Wine 1.0.1)
-działa, to nie musisz używać paczek beta.</i></p>
+<a href="http://wiki.winehq.org/Regression">regresji</a>, a aktualizacja do nich może popsuć funkcjonalność Wine. Jeżeli wersja Wine dostarczona z Ubuntu działa bez problemu, to nie jest koniecznym instalowanie tych paczek beta.</i></p>
 
-<h2>Dodawanie repozytorium APT WineHQ:</h2>
+<h2>Dodawanie repozytorium WineHQ:</h2>
 
 <p>Otwórz źródła oprogramowania z menu 
 <b>System->Administracja->źródła oprogramowania</b>.  Następnie przejdź na zakładkę <b>Oprogramowanie osób trzecich</b> i kliknij <b>Dodaj...</b></p>
 
-<img src="{$root}/images/distro/ubuntu-ppa.png" width="531" height="509" alt="System->Administration->Software Sources->Third Party Software" border="0">
+<img src="{$root}/images/distro/ubuntu-ppa.png" width="531" height="509" alt="System->Administration->Software Sources->Other Software" border="0">
 
-<p>Następnie, <b>wklej jedną z poniższych linijek</b> zależnie od wersji twojego systemu.</p>
+<p>Następnie, <b>wklej poniższą linijkę</b>.</p>
 
-<p><b>Dla Ubuntu Lucid (10.04):</b><br>
 <i>ppa:ubuntu-wine/ppa</i></p>
-<p><b>Dla Ubuntu Karmic (9.10):</b><br>
-<i>ppa:ubuntu-wine/ppa</i></p>
-<p><b>Dla Ubuntu Jaunty (9.04):</b><br>
-<i>deb http://wine.budgetdedicated.com/apt jaunty main #WineHQ - Ubuntu 9.04 "Jaunty Jackalope"</i></p>
-<p><b>Dla Ubuntu Intrepid (8.10):</b><br>
-<i>deb http://wine.budgetdedicated.com/apt intrepid main #WineHQ - Ubuntu 8.10 "Intrepid Ibex"</i></p>
-<p><b>Dla Ubuntu Hardy (8.04):</b><br>
-<i>deb http://wine.budgetdedicated.com/apt hardy main #WineHQ - Ubuntu 8.04 "Hardy Heron"</i></p>
-
-<h2>Przyznanie zaufania repozytorium APT WineHQ (tylko dla Ubuntu 9.04 i wcześniejszych):</h2>
-
-<p>Po dodaniu repozytorium, musisz również dodać klucz do tego 
-repozytorium do swojej systemowej listy zaufanych kluczy.</p>
-
-<p>Dla Ubuntu 9.04 i wcześniejszych, 
-<b><a href="http://wine.budgetdedicated.com/apt/Scott%20Ritchie.gpg">Pobierz
-i zapisz klucz Scotta Ritchiego</a></b> (prawy przycisk myszy -> zapisz jako) na pulpicie.
-Następnie przejdź na zakładkę <b>Uwierzytelnianie</b> , kliknij <b>Zaimportuj plik klucza...</b>, i wybierz plik klucza,
-którego właśnie zapisałeś (<i>Scott Ritchie.gpg</i>). Możesz usunąć ten plik po wykonaniu tego kroku.</p>
-
-<img src="{$root}/images/distro/ubuntu-softwaresources2.png" width="531" height="509" alt="System->Administration->Software Sources->Authentication" border="0">
 
 <h2>Instalowanie Wine:</h2>
 
 <p>Kliknij zamknij, aby zakończyć, a potem <b>uaktualnij dane o paczkach</b> w
 momencie pytania. Jeżeli masz zainstalowane Wine to systemowy
-menadżer aktualizacji poinformuje cię o najnowszym wydaniu Wine
-beta i zapyta cię o aktualizację. Jeżeli nie instalowałeś
-jeszcze Wine, to przejdź do <b>Aplikacje->Dodaj/usuń aplikacje</b> i poszukaj Wine lub po prostu <a href="apt://wine">kliknij na tego
-linka</a>.</p>
+menadżer aktualizacji zaoferuje aktualizację do stabilnej wersji Wine 1.2. Aby zaktualizować do najnowszej wersji Wine 1.3 beta, konieczne będzie zainstalowanie <i>paczki wine1.3</i> lub <a href="apt://wine1.3">kliknięcie na ten link</a>.</p>
 
 <h2>Aktualizacja do nowej wersji Ubuntu</h2>
 
 <p>Jeżeli aktualizujesz cały system np. przechodzisz z
-Ubuntu 8.10 na 9.04, to będzie konieczny powrót do tej strony i
+Ubuntu 10.04 na 10.10, to będzie konieczny powrót do tej strony i
 dodanie repozytorium do nowej wersji systemu. Wbudowany menadżer
-aktualizacji nie zmieni automatycznie repozytorium Wine.</p>
-
-<h2>Starsze paczki .deb</h2>
-
-<p>Jako że repozytorium APT może przechowywać
-jedynie najnowsze paczki, tak więc starsze wersje paczek są
-dostępne w 
-<a href="http://wine.budgetdedicated.com/archive/index.html">archiwum WineHQ paczek .deb</a>.</p>
-
-<p>Możesz zainstalować pobrane paczki klikając na nie dwukrotnie.</p>
+aktualizacji nie zmieni automatycznie repozytorium Wine.
+</p>
 
 <h2>Alternatywne komendy wiersza poleceń do zainstalowania Wine:</h2>
 
-<p>Możliwe jest także dodanie repozytoriów Wine i zainstalowanie go z wiersza poleceń. 
-Jest to użyteczne w przypadku Kubuntu, Xubuntu, i innych pochodnych Ubuntu.
-Aby to zrobić będziesz musiał wpisać poniższe linijki w terminalowym wierszu poleceń</p>
-
-<h3>Dla Ubuntu 10.04 (Lucid) i 9.10 (Karmic):</h3>
+<p>Możliwe jest także dodanie repozytoriów Wine i instalowanie z wiersza poleceń. 
+Jest to użyteczne w przypadku Kubuntu, Xubuntu, i innych pochodnych Ubuntu.</p>
 
 <p><i>sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa</i></p>
 
-<h3>Dla Ubuntu 9.04 i wcześniejszych:</h3>
-<p>Dodaj klucz repozytorium do swojej systemowej listy zaufanych kluczy poprzez
-kopiuj/wklej następujących linijek w terminalu:</p>
-
-<p><i>wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -</i></p>
-
-<p>Następnie, dodaj repozytorium do systemowej listy źródeł APT:</p>
-
-<p><b>Dla Ubuntu Jaunty (9.04):</b><br>
-<i>sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/jaunty.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list</i></p>
-<p><b>Dla Ubuntu Intrepid (8.10):</b><br>
-<i>sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/intrepid.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list</i></p>
-<p><b>Dla Ubuntu Hardy (8.04):</b><br>
-<i>sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list</i></p>
-
 <p>Następnie zaktualizuj informacje o paczkach APT wpisując '<b>sudo apt-get 
-update</b>'. . Teraz możesz zainstalować Wine zwyczajnie lub wpisując '<b>sudo apt-get 
-install wine</b>' w terminalu.</p>
+update</b>'. Teraz możesz zainstalować Wine zwyczajnie lub wpisując w terminalu '<b>sudo apt-get 
+install wine1.3</b>'.</p>
 
-<br>
-<p><i>Bardzo szybki i niezawodny webhosting dla repozytoriów APT uprzejmie dostarcza <a href="http://www.budgetdedicated.com/">budgetdedicated.com</a>.</i></p>
+<p>Możliwe jest ręczne przyeglądanie repozytorium PPA poprzez <a href="https://launchpad.net/~ubuntu-wine/+archive/ppa">wejście na jego stronę Launchpad</a>.</p>
-- 
1.7.3.3
More information about the wine-patches mailing list