acknowledgement.template: Add Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Dec 18 03:27:46 CST 2010


---
 templates/pl/acknowledgement.template | 206 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 206 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 templates/pl/acknowledgement.template

diff --git a/templates/pl/acknowledgement.template b/templates/pl/acknowledgement.template
new file mode 100644
index 0000000..36070d6
--- /dev/null
+++ b/templates/pl/acknowledgement.template
@@ -0,0 +1,206 @@
+<!--TITLE:[Dowody uznania dla Wine]-->
+<!--BLURB:[Dowód uznania dla Wine]-->
+
+<h1 class="title">Dowody uznania dla Wine</h1>
+
+<p>Wine jest wynikiem wielu tysięcy godzin pracy setek utalentowanych ludzi.
+Od 15 lat trwa nieustanny rozwój i widzieliśmy już całkiem niezłą ilość tłumów
+, które przychodziły i odchodziły. Przez te lata wielu ludzi pozostawiło po sobie znak obecności
+w Wine i dlatego chcielibyśmy powiedzieć <i>dziękujemy wam</i>.</p>
+
+<p>Sukces Wine jest także bezpośrednio przyznawany życzliwości 
+rozwoju komercyjnego. Wiele firm zapłaciło programistom za
+czas włożony na pracę nad Wine, a oni łaskawie przekazali tą pracę
+dla społeczności. Nie wiele projektów wolnego oprogramowania jest na tyle szczęśliwych
+, aby posiadać opłacaną grupę ludzi rozwiązujących trudne problemy.</p>
+
+<dl>
+ <dt class="bold underline"><a href="http://www.codeweavers.com">CodeWeavers</a></dt>
+ <dd>Misją CodeWeavers' jest zrobienie z Linuksa systemu <sup class="small">&reg;</sup>
+  kompatybilnego z Windowsem. Aby tego dokonać zatrudnili kilku z najbardziej
+  utalentowanych w społeczności Wine. W rzeczywistości, wiele z ostatnio przeprowadzonych dużych projektów
+  było inicjatywą CodeWeavers. Pracowali oni między innymi nad
+  zapewnieniem wsparcia dla czcionek TrueType, umiędzynaradawianiem i Unicode,
+  , wsparciem dla instalatorów Microsoft, wsparciem DCOM,
+  separacją DLL, i mnóstwem poprawek błędów. W 2004 CodeWeavers był gospodarzem WineConf
+  2004 w swoich biurach w St. Paul, Minnesota.</dd>
+ <dt class="bold underline"><a href="http://www.corel.com">Corel</a></dt>
+ <dd>Corel przydzielił zespół płatnych inżynierów projektowi Wine w 1999.
+  Koncentrowali się oni na dodawaniu funkcjonalności do Wine, która pozwoliłaby aplikacjom Corela, takim jak
+  WordPerfect, CorelDRAW, and Quattro Pro na uruchamianie się na Linuksie jak i na przeniesieniu
+  ich jako natywne aplikacje Linuksowe. W przeszłości, Corel polegał na konwencjonalnych
+  technikach przeportowania swoich aplikacji (Corel WordPerfect 8) na Linuksa. 
+  Była to szybka drogę do uzyskania tych aplikacji na Linuksie 
+  , ale oznaczała zarazem, że przeportowywanie musiało się odbywać od nowa za każdą wersją programu.
+  Ulepszanie Wine i kompilacja z Winelib pozwoliły im na skonsolidowanie baz kodu.
+  Podczas gdy Corel ostatecznie przeniósł się do innych projektów, bezsprzecznie mieli oni
+  pozytywny wpływ na Wine.</dd>
+ <dt class="bold underline"><a href="http://www.macadamian.com">Macadamian</a></dt>
+ <dd>Macadamian był zakontraktowany przez Corela aby ulepszyć kilka obszarów Wine.
+  Przez dwa lata inżynierowie spędzili czas na ulepszaniu systemu okienkowego, kontrolek
+  i dialogów Wine.</dd>
+ <dt class="bold underline"><a href="http://www.reactos.org">ReactOS</a></dt>
+ <dd>Wine jest sercem wsparcia Win32 na ReactOS'. Początkowa praca
+  ulepszyła przenośność Wine na inne platformy poprzez robienie porządków przez co MinGW mógł 
+  skompilować Wine. Od tamtego czasu poświęcono sporo wysiłku na ulepszanie
+  infrastruktury shell32 i rozmaitych kontrolek Wine. 
+  Zespół ReactOS jest odpowiedzialny za edytor rejestru
+  i menadżer zadań.</dd>
+ <dt class="bold underline"><a href="http://www.transgaming.com">TransGaming</a></dt>
+ <dd>Wysiłki programistyczne TransGaming, głównie w 2002, ulepszyły kilka
+  krytycznych obszarów Wine. Zmiany w DCOM, DirectDraw i wsparcie dla grafiki 2D
+  pomogły w instalacji nowych typów programów. Później, program użytkowy widl
+  został przekazany jako zamiennik MIDL.</dd>
+ <dt class="bold underline">...I obsada przez setki</dt>
+ <dd>Jeżeli nie widziałeś listy <a href="http://wiki.winehq.org/WhosWho">Kto jest
+  kim</a> to sprawdź ją gdyż są tam wymienione osoby mające największy wkład w rozwój. W dodatku
+  następujące indywidualności poświęciły znaczną ilość czasu i pracy ulepszając Wine
+  Zauważ także że wkład do "misc" nie powinien być brany zbyt lekko.
+  W większości przypadków ludzie ci podesłali
+  wystarczająco dużo różnych łatek, że trudno jest im przypisać jakikolwiek obszar zainteresowania.</dd>
+</dl>
+
+<table align=center>
+<tr><td>James	Abbatiello</td>	<td>misc</td>	<td>1999-2001</td></tr>
+<tr><td>Guy L.	Albertelli</td>	<td>controls</td>	<td>1999-2002</td></tr>
+<tr><td>Bob	Amstadt</td>	<td>started Wine</td>	<td>1993-1994</td></tr>
+<tr><td>Jim	Aston</td>	<td>misc</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Warren	Baird</td>	<td>portability/Sparc</td>	<td>2002-2003</td></tr>
+<tr><td>Francis	Beaudet</td>	<td>controls</td>	<td>1998-2000</td></tr>
+<tr><td>Dave	Belanger</td>	<td>fonts</td>	<td>2003-2004</td></tr>
+<tr><td>Maxime	Bellang&#233;</td>	<td>controls</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Francois	Boisvert</td>	<td>controls</td>	<td>1998-2000</td></tr>
+<tr><td>Vincent	B&#233;ron</td>	<td>misc</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Uwe	Bonnes</td>	<td>misc</td>	<td>1995-2006</td></tr>
+<tr><td>Noel	Borthwick</td>	<td>clipboard</td>	<td>1999</td></tr>
+<tr><td>Alastair	Bridgewater</td>	<td>COM/OLE</td>	<td>2004</td></tr>
+<tr><td>Jacek	Caban</td>	<td>misc</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Duane	Clark</td>	<td>misc</td>	<td>2001-2006</td></tr>
+<tr><td>Richard	Cohen</td>	<td>programs</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Christian	Costa</td>	<td>DirectX</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Ulrich	Czekalla</td>	<td>misc</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Pierre	d'Herbemont</td>	<td>portability/Darwine</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Huw	Davies</td>	<td>fonts</td>	<td>1996-2006</td></tr>
+<tr><td>Marcelo	Duarte</td>	<td>translations</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Jason	Edmeades</td>	<td>DirectX</td>	<td>2000-2006</td></tr>
+<tr><td>Steven	Edwards</td>	<td>portability/ReactOS</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Jakob	Eriksson</td>	<td>testing &amp; debugging infrastructure</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Jonathan	Ernst</td>	<td>AppDB/misc</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+<tr><td>Susan	Farley</td>	<td>controls</td>	<td>2000-2001</td></tr>
+<tr><td>Krzysztof	Foltman</td>	<td>misc</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+<tr><td>Martin	Fuchs</td>	<td>controls</td>	<td>2000-2006</td></tr>
+<tr><td>Peter	Ganten</td>	<td>misc</td>	<td>1999-2001</td></tr>
+<tr><td>Abey	George</td>	<td>COM/OLE &amp; windowing</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Francois	Gouget</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2006</td></tr>
+<tr><td>Jon	Griffiths</td>	<td>misc</td>	<td>2000-2006</td></tr>
+<tr><td>Adam	Gundy</td>	<td>misc</td>	<td>2003</td></tr>
+<tr><td>Michael	G&#252;nnewig</td>	<td>multimedia</td>	<td>2002-2003</td></tr>
+<tr><td>Noomen	Hamza</td>	<td>windowing</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>James	Hatheway</td>	<td>misc</td>	<td>2000-2001</td></tr>
+<tr><td>Dave	Hawkes</td>	<td>misc</td>	<td>2000-2002</td></tr>
+<tr><td>James	Hawkins</td>	<td>configuration</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+<tr><td>Mike 	Hearn</td>	<td>misc</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Jukka	Heinonen</td>	<td>winedos</td>	<td>2001-2004</td></tr>
+<tr><td>John	Hohm</td>	<td>DLL self registration</td>	<td>2002-2003</td></tr>
+<tr><td>Peter	Hunnisett</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2003</td></tr>
+<tr><td>Serge	Ivanov</td>	<td>controls</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Gy&#246;rgy	Jeney</td>	<td>misc</td>	<td>2001-2003</td></tr>
+<tr><td>Alexandre	Julliard</td>	<td>everything</td>	<td>1993-2006</td></tr>
+<tr><td>Bang	Jun-Young</td>	<td>portability/NetBSD</td>	<td>1997-2002</td></tr>
+<tr><td>Michael	Jung</td>	<td>advapi32/crypt.c</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+<tr><td>Rapha&#235;l	Junqueira</td>	<td>DirectX</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>James	Juran</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2002</td></tr>
+<tr><td>Rolf	Kalbermatter</td>	<td>shell32</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Ove	K&#229;ven</td>	<td>misc</td>	<td>1997-2004</td></tr>
+<tr><td>Dan	Kegel</td>	<td>misc</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Rein	Klazes</td>	<td>kernel32</td>	<td>1998-2006</td></tr>
+<tr><td>Eric	Kohl</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2006</td></tr>
+<tr><td>Kevin	Koltzau</td>	<td>desktop integration/theming</td> <td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Phil	Krylov</td>	<td>misc</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Tony	Lambregts</td>	<td>misc</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Juan	Lang</td>	<td>misc</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Stefan	Leichter</td>	<td>crypt32 &amp; shlwapi</td>	<td>1998-2006</td></tr>
+<tr><td>Hans	Leidekker</td>	<td>misc</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Karl	Lessard</td>	<td>X11 driver</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Pascal	Lessard</td>	<td>controls</td>	<td>1999,2000</td></tr>
+<tr><td>Andrew	Lewycky</td>	<td>DirectX</td>	<td>1996-2002</td></tr>
+<tr><td>Juergen	Lock</td>	<td>portability/FreeBSD</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Robert	Lunnon</td>	<td>portability/Solaris</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Stephane	Lussier</td>	<td>controls &amp; windowing</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Pierre	Mageau</td>	<td>controls</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Rok	Mandeljc</td>	<td>DirectX</td>	<td>2002-2004</td></tr>
+<tr><td>Vitaliy	Margolen</td>	<td>controls</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Alberto	Massari</td>	<td>Wininet</td>	<td>2002-2003</td></tr>
+<tr><td>Gregg	Mattinson</td>	<td>portability/Sparc</td>	<td>2002</td></tr>
+<tr><td>J&#246;rg	Mayer</td>	<td>build fixes</td>	<td>1999-2001</td></tr>
+<tr><td>Mike	McCormack</td>	<td>misc</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Bill	Medland</td>	<td>misc</td>	<td>2001-2006</td></tr>
+<tr><td>Marcus	Meissner</td>	<td>misc</td>	<td>1995-2006</td></tr>
+<tr><td>Thomas	Mertes</td>	<td>misc</td>	<td>2003</td></tr>
+<tr><td>Paul	Millar</td>	<td>testing &amp; debugging infrastructure</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Andi	Mohr</td>	<td>misc</td>	<td>1997-2006</td></tr>
+<tr><td>Chris	Morgan</td>	<td>Application Database/misc</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Filip	Navara</td>	<td>controls</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Dustin	Navea</td>	<td>documentation</td>	<td>2002</td></tr>
+<tr><td>Felix	Nawothnig</td>	<td>misc</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Jeremy	Newman</td>	<td>webmaster</td>	<td>2000-2006</td></tr>
+<tr><td>Thuy	Nguyen</td>	<td>controls</td>	<td>1998-2000</td></tr>
+<tr><td>Andriy	Palamarchuk</td>	<td>misc</td>	<td>2001-2002</td></tr>
+<tr><td>Alex	Pasadyn</td>	<td>X11 driver</td>	<td>2002-2004</td></tr>
+<tr><td>Dimi	Paun</td>	<td>misc</td>	<td>1997-2006</td></tr>
+<tr><td>Gerard	Patel</td>	<td>controls</td>	<td>1998-2002</td></tr>
+<tr><td>Sylvain	Petreolle</td>	<td>NLS</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Gerald	Pfeifer</td>	<td>portability/FreeBSD</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Dave	Pickles</td>	<td>wcmd.exe</td>	<td>1998-2001</td></tr>
+<tr><td>Ian	Pilcher</td>	<td>PostScript driver</td>	<td>2000-2001</td></tr>
+<tr><td>Eric	Pouech</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2006</td></tr>
+<tr><td>Joseph	Pranevich</td>	<td>DOS support</td>	<td>1998-1999</td></tr>
+<tr><td>Alex	Priem</td>	<td>controls</td>	<td>1998-2000</td></tr>
+<tr><td>Ivan	Leo Puoti</td>	<td>misc</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Paul	Quinn</td>	<td>COM/OLE</td>	<td>1998-1999</td></tr>
+<tr><td>Robert	Reif</td>	<td>Multimedia &amp; DirectX</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Douglas	Ridgway</td>	<td>original webmaster</td>	<td>1997-2000</td></tr>
+<tr><td>Robert	Riggs</td>	<td>DirectX</td>	<td>1998-1999</td></tr>
+<tr><td>Troy	Rollo</td>	<td>misc</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Pavel	Roskin</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2006</td></tr>
+<tr><td>Paul	Rupe</td>	<td>controls</td>	<td>2001-2003</td></tr>
+<tr><td>Sylvain	St. Germain</td>	<td>controls</td>	<td>1998-1999</td></tr>
+<tr><td>Ian	Schmidt</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2000</td></tr>
+<tr><td>Juergen	Schmied</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2003</td></tr>
+<tr><td>Rob	Shearman</td>	<td>misc</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>John	Sheets</td>	<td>documentation</td>	<td>2000-2001</td></tr>
+<tr><td>Shachar	Shemesh</td>	<td>internationalization</td>	<td>2002-2004</td></tr>
+<tr><td>Jeff	Smith</td>	<td>winemaker fixes</td>	<td>2002</td></tr>
+<tr><td>Gavriel	State</td>	<td>DirectX &amp; X11 Driver</td>	<td>1998-2002</td></tr>
+<tr><td>Michael	Stefaniuc</td>	<td>misc</td>	<td>2001-2006</td></tr>
+<tr><td>Norman	Stevens </td>	<td>windowing</td>	<td>1998-1999</td></tr>
+<tr><td>Aric	Stewart</td>	<td>misc</td>	<td>2000-2006</td></tr>
+<tr><td>Oliver	Stieber</td>	<td>DirectX</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+<tr><td>Patrik	Stridvall</td>	<td>tools</td>	<td>1998-2005</td></tr>
+<tr><td>Bertho	Stultiens</td>	<td>Wine resource compiler</td>	<td>1997-2000</td></tr>
+<tr><td>Hidenori	Takeshima</td>	<td>DirectShow</td>	<td>2000-2002</td></tr>
+<tr><td>Joshua	Thielen</td>	<td>winemine</td>	<td>1999-2003</td></tr>
+<tr><td>Adrian	Thurston</td>	<td>misc</td>	<td>1999</td></tr>
+<tr><td>Dmitry	Timoshkov</td>	<td>internationalization</td>	<td>1999-2006</td></tr>
+<tr><td>Luc	Tourangeau</td>	<td>controls</td>	<td>1999-2000</td></tr>
+<tr><td>Sergei	Turchanov</td>	<td>misc</td>	<td>1998-2003</td></tr>
+<tr><td>Greg	Turner</td>	<td>misc</td>	<td>2002-2004</td></tr>
+<tr><td>Lionel	Ulmer</td>	<td>DirectX</td>	<td>1998-2006</td></tr>
+<tr><td>Ge	van Geldorp</td>	<td>controls</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Klaas	van Gend</td>	<td>print dialogs</td>	<td>1999</td></tr>
+<tr><td>Michael	Veksler</td>	<td>build fixes</td>	<td>1995-2000</td></tr>
+<tr><td>Brian	Vincent</td>	<td>Wine Weekly News</td>	<td>2001-2006</td></tr>
+<tr><td>Paul	Vriens</td>	<td>misc</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+<tr><td>Ferenc	Wagner</td>	<td>testing &amp; debugging infrastructure</td>	<td>2003-2006</td></tr>
+<tr><td>Thomas	Weidenmueller</td>	<td>misc</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+<tr><td>Ulrich	Weigand</td>	<td>testing &amp; debugging infrastructure</td>	<td>1998-2001</td></tr>
+<tr><td>Jeremy	White</td>	<td>CodeWeavers CEO</td>	<td>1997-2006</td></tr>
+<tr><td>Lawson	Whitney</td>	<td>misc</td>	<td>1997-2003</td></tr>
+<tr><td>Thomas	Wickline</td>	<td>documentation</td>	<td>2002-2006</td></tr>
+<tr><td>Martin	Wilck</td>	<td>Winsock</td>	<td>2002-2003</td></tr>
+<tr><td>Alexander	Yaworsky</td>	<td>advapi32</td>	<td>2004-2006</td></tr>
+</table>
+<p>Całkowitą listę
+<a href="http://source.winehq.org/git/?p=wine.git;a=blob_plain;f=AUTHORS">autorów</a> można znaleźć w repozytorium kodu źródłowego.</p>
+
+
-- 
1.7.3.3
More information about the wine-patches mailing list