Polish translation for release 1.3.7-1.3.10 and 1.2.2

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Dec 24 14:24:54 CST 2010


---
 news/pl/2010111201.xml |  18 ++++++++++++++++++
 news/pl/2010112601.xml |  17 +++++++++++++++++
 news/pl/2010120301.xml |  14 ++++++++++++++
 news/pl/2010121001.xml |  18 ++++++++++++++++++
 news/pl/2010122401.xml |  18 ++++++++++++++++++
 5 files changed, 85 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2010111201.xml
 create mode 100644 news/pl/2010112601.xml
 create mode 100644 news/pl/2010120301.xml
 create mode 100644 news/pl/2010121001.xml
 create mode 100644 news/pl/2010122401.xml

diff --git a/news/pl/2010111201.xml b/news/pl/2010111201.xml
new file mode 100644
index 0000000..944e095
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010111201.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Listopad 12, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.7</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.7 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.7">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Ulepszone wsparcie dla tacki systemowej.</li>
+ <li>Lepsze wsparcie dla instalatorów z zespołami.</li>
+ <li>Zaimplementowano wiele funkcji "secure" z msvcrt.</li>
+ <li>Wiele poprawek wsparcia dla GStreamer.</li>
+ <li>Wiele ulepszeń MSXML.</li>
+ <li>Aktualizacje tłumaczeń.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.7.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010112601.xml b/news/pl/2010112601.xml
new file mode 100644
index 0000000..04194b7
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010112601.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Listopad 26, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.8</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.8 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.8">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Ikonki w menu "otwórz z".</li>
+ <li>Instrukcje dla wszystkich zainstalowanych binariów.</li>
+ <li>Wsparcie dla schematów w MSXML.</li>
+ <li>Wiele poprawek instalatorów.</li>
+ <li>Aktualizacje tłumaczeń.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.8.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010120301.xml b/news/pl/2010120301.xml
new file mode 100644
index 0000000..512fe27
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010120301.xml
@@ -0,0 +1,14 @@
+<news>
+<date>Grudzień 3, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.2.2</title>
+<body>
+<p> Poprawione wydanie Wine 1.2.2 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.2.2">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Wsparcie dla animowanych kursorów.</li>
+ <li>Aktualizacje tłumaczeń.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.2.2.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010121001.xml b/news/pl/2010121001.xml
new file mode 100644
index 0000000..d6b3771
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010121001.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Grudzień 10, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.9</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.9 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.9">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Początki wsparcia dla ActiveX we wbudowanej przeglądarce.</li>
+ <li>Ikonki na przyciskach skrótów w przeglądarce internetowej.</li>
+ <li>Standardyzacja kodu implementującego interfejsy COM.</li>
+ <li>Nowy schemat dla automatycznie wygenerowanych rejestracji bibilotek DLL.</li>
+ <li>Wrapper dla biblioteki OpenCL.</li>
+ <li>Aktualizacje tłumaczeń.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.9.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010122401.xml b/news/pl/2010122401.xml
new file mode 100644
index 0000000..3bcb8ae
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2010122401.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Grudzień 24, 2010</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.10/title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.10 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.10">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+ <li>Wsparcie dla dymków powiadomień w tacce systemowej.</li>
+ <li>Usunięto przestarzały sterownik dźwięku AudioIO.</li>
+ <li>Więcej pracy włożonej we wsparcie ActiveX.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki do MSI.</li>
+ <li>Teraz preloader jest używany także dla 64-bitów. </li>
+ <li>Aktualizacje tłumaczeń.</li>
+ <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.10.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.3.3
More information about the wine-patches mailing list