appwiz.cpl: Update Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Wed Dec 29 13:29:39 CST 2010


---
 dlls/appwiz.cpl/Pl.rc |  5 +++--
 1 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/dlls/appwiz.cpl/Pl.rc b/dlls/appwiz.cpl/Pl.rc
index 38f8fe0..a8ba3d0 100644
--- a/dlls/appwiz.cpl/Pl.rc
+++ b/dlls/appwiz.cpl/Pl.rc
@@ -44,8 +44,9 @@ STRINGTABLE
 
 STRINGTABLE
 {
-  IDS_DOWNLOADING   "Pobieranie plików..."
-  IDS_INSTALLING   "Instalacja..."
+  IDS_DOWNLOADING   "Pobieranie..."
+  IDS_INSTALLING   "Instalowanie..."
+  IDS_INVALID_SHA   "Nieoczekiwana suma pobranego pliku. Przerywanie instalacji uszkodzonego pliku."
 }
 
 IDD_MAIN DIALOG 0, 0, 320, 220
-- 
1.7.3.4
More information about the wine-patches mailing list