taskmgr: Remove the ignored common resource attributes.

Michael Stefaniuc mstefani at redhat.de
Wed Jul 21 16:57:06 CDT 2010


---
 programs/taskmgr/Da.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/De.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/En.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Fr.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/It.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Ja.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Ko.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Lt.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Nl.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/No.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Pl.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Pt.rc   |  70 +++++++++++++++++++++---------------------
 programs/taskmgr/Ro.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Ru.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Si.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Sv.rc   |  34 ++++++++++----------
 programs/taskmgr/Tr.rc   |  34 ++++++++++----------
 programs/taskmgr/Uk.rc   |  42 +++++++++++++-------------
 programs/taskmgr/Zh.rc   |  68 +++++++++++++++++++++---------------------
 programs/taskmgr/taskmgr.rc |  14 ++++----
 20 files changed, 425 insertions(+), 425 deletions(-)

diff --git a/programs/taskmgr/Da.rc b/programs/taskmgr/Da.rc
index efe6b17..8554bc5 100644
--- a/programs/taskmgr/Da.rc
+++ b/programs/taskmgr/Da.rc
@@ -30,7 +30,7 @@ LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Fil"
   BEGIN
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Opstil &vandret",         ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Opstil &lodret",         ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -102,7 +102,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "V&is øverst",           ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -114,7 +114,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -132,7 +132,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -143,7 +143,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -176,7 +176,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -187,7 +187,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -198,7 +198,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Afslut opgav&e",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -211,7 +211,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -269,7 +269,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Fejlsøgningskanaler"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -280,7 +280,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Luk",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Processlægtskab"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -355,7 +355,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 240, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 240, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Vælg kolonner"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -420,14 +420,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Opgavebehandler"
   IDC_TASKMGR       "Opgavebehandler"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Create New Task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Kører et nyt program"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Opgavebehandleren vises foran andre programmer med mindre den minimerés"
@@ -443,7 +443,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Opdaterer visningen hvert fjerde sekund"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Opdaterer ikke automatisk"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -467,7 +467,7 @@ BEGIN
               "Henter en opgave til forgrunden, og sætter den i fokus"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Giver den valgte opgave besked om at afslutte"
   ID_GOTOPROCESS     "Skifter fokus til den valgte opgaves process"
@@ -492,7 +492,7 @@ BEGIN
               "Kontrollere Fejlsøgnings Kanaler"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "St&ore Ikoner"
   IDS_VIEW_SMALL           "S&må Ikoner"
@@ -512,7 +512,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Hukommelses Forbrug: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Procesnavn"
   IDS_PID        "PID"
@@ -541,7 +541,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "I/O Andre Bytes"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Opgavestyring Advarsel"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "Advarsel: Hvis du ændrer prioriteringen af denne proces, kan det\n\
@@ -562,7 +562,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Kan ikke få adgang til, eller sætte processens affinitet"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Realtid"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Svarer Ikke"
diff --git a/programs/taskmgr/De.rc b/programs/taskmgr/De.rc
index 2123a4a..c31e3b2 100644
--- a/programs/taskmgr/De.rc
+++ b/programs/taskmgr/De.rc
@@ -31,7 +31,7 @@ LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Datei"
   BEGIN
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "&Ãœbereinander",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "&Nebeneinander",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -103,7 +103,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "&In den Vordergrund holen",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -115,7 +115,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -133,7 +133,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -144,7 +144,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -171,7 +171,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -182,7 +182,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -193,7 +193,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Task beenden",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -206,7 +206,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -264,7 +264,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Debugkanäle"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -275,7 +275,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Schließen",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Prozessoraffinität"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -350,7 +350,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 245, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 245, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Spalten auswählen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -415,14 +415,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Task-Manager"
   IDC_TASKMGR       "Task-Manager"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Neuer Task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW          "Startet ein neues Programm"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP    "Der Task-Manager bleibt immer mit seinen gesamten Fenstern im Vordergrund, bis er minimiert wird"
@@ -437,7 +437,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW    "Aktualisiert die Anzeige alle 4 Sekunden"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED    "Nicht automatisch aktualisieren"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY    "Stellt die Fenster übereinander auf dem Desktop dar"
@@ -457,7 +457,7 @@ BEGIN
   ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO   "Holt den Task in den Vordergrund und wechselt den Fokus auf den Task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK               "Weist die ausgewählten Tasks an, sich zu beenden"
   ID_GOTOPROCESS             "Wechselt den Fokus zu dem Prozess des ausgewählten Tasks"
@@ -475,7 +475,7 @@ BEGIN
   ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS      "Stellt Debug-Kanäle ein"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "&Große Symbole"
   IDS_VIEW_SMALL           "&Kleine Symbole"
@@ -495,7 +495,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Speicherauslastung: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Name"
   IDS_PID        "PID (Prozess-ID)"
@@ -524,7 +524,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "E/A-Bytes (Andere)"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Task Manager Warnung"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "WARNUNG: Änderung der Prioritätsklasse dieses Prozesses\n\
@@ -545,7 +545,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Die Prozessoraffinität konnte nicht geändert werden"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Leerlauf Prozess"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Anwortet nicht"
diff --git a/programs/taskmgr/En.rc b/programs/taskmgr/En.rc
index 45aa925..0074e7b 100644
--- a/programs/taskmgr/En.rc
+++ b/programs/taskmgr/En.rc
@@ -27,7 +27,7 @@ LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&File"
   BEGIN
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Tile &Horizontally",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Tile &Vertically",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -99,7 +99,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "&Bring To Front",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -111,7 +111,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -129,7 +129,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -140,7 +140,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -173,7 +173,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -184,7 +184,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -195,7 +195,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&End Task",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -208,7 +208,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -266,7 +266,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Debug Channels"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -277,7 +277,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Close",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Processor Affinity"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -352,7 +352,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Select Columns"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -417,14 +417,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Task Manager"
   IDC_TASKMGR       "Task Manager"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Create New Task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Runs a new program"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Task Manager remains in front of all other windows unless minimized"
@@ -440,7 +440,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Updates the display every four seconds"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Does not automatically update"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -464,7 +464,7 @@ BEGIN
               "Brings a task to the foreground, switch focus to that task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Tells the selected tasks to close"
   ID_GOTOPROCESS     "Switches the focus to the process of the selected task"
@@ -489,7 +489,7 @@ BEGIN
               "Controls Debug Channels"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "Lar&ge Icons"
   IDS_VIEW_SMALL           "S&mall Icons"
@@ -509,7 +509,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Mem Usage: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Image Name"
   IDS_PID        "PID"
@@ -538,7 +538,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "I/O Other Bytes"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Task Manager Warning"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "WARNING: Changing the priority class of this process may\n\
@@ -559,7 +559,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Unable to Access or Set Process Affinity"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "System Idle Process"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Not Responding"
diff --git a/programs/taskmgr/Fr.rc b/programs/taskmgr/Fr.rc
index 0c1e2d2..f084f39 100644
--- a/programs/taskmgr/Fr.rc
+++ b/programs/taskmgr/Fr.rc
@@ -32,7 +32,7 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Fichier"
   BEGIN
@@ -94,7 +94,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Arranger &Horizontalement",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Arranger &Verticalement",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -104,7 +104,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "Toujours &visible",          ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -116,7 +116,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -134,7 +134,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -145,7 +145,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -178,7 +178,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -189,7 +189,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -200,7 +200,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Fin de tâche",IDC_ENDTASK,71,189,55,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -213,7 +213,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -271,7 +271,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Canaux de débogage"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -282,7 +282,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Fermer",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Affinité du processeur"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -357,7 +357,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 218, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 218, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Sélection des colonnes"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -422,14 +422,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Gestionnaire des tâches"
   IDC_TASKMGR       "Gestionnaire des tâches"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Nouvelle tâche..."
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Exécute un nouveau programme"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Le gestionnaire des tâches reste devant toutes les autres fenêtres sauf s'il est réduit"
@@ -445,7 +445,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Actualise l'affichage toutes les quatre secondes"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "N'actualise pas l'affichage automatiquement"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -469,7 +469,7 @@ BEGIN
               "Amène la tâche à l'avant-plan et bascule vers celle-ci"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Demande aux tâches sélectionnées de se terminer"
   ID_GOTOPROCESS     "Bascule vers le processus de la tâche sélectionnée"
@@ -494,7 +494,7 @@ BEGIN
               "Contrôle les canaux de débogage"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "G&randes icônes"
   IDS_VIEW_SMALL           "P&etites icônes"
@@ -514,7 +514,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Utilisation mémoire : %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Image"
   IDS_PID        "PID"
@@ -543,7 +543,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "Octets autres E/S"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Avertissement du gestionnaire de tâches"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "ATTENTION : modifier la classe de priorité de ce processus peut\n\
@@ -564,7 +564,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Impossible d'accéder ou de modifier l'affinité du processus"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Processus inactifs"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Ne répond pas"
diff --git a/programs/taskmgr/It.rc b/programs/taskmgr/It.rc
index 5b789b4..4481d03 100644
--- a/programs/taskmgr/It.rc
+++ b/programs/taskmgr/It.rc
@@ -31,7 +31,7 @@ LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&File"
   BEGIN
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Ordina &orizzontalmente",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Ordina &verticalmente",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -103,7 +103,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "&Porta davanti",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -115,7 +115,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -133,7 +133,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -144,7 +144,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -177,7 +177,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -188,7 +188,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -199,7 +199,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Termina Processo",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -212,7 +212,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -270,7 +270,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Canali di Debug"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -281,7 +281,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Chiudi",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Affinità del Processore"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -356,7 +356,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Seleziona le Colonne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -421,14 +421,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Gestore dei Processi"
   IDC_TASKMGR       "Gestore dei Processi"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Crea un nuovo Processo"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Esegue un nuovo programma"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Il Gestore dei Processi rimane davanti a tutte le altre finestre se non minimizzato"
@@ -444,7 +444,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Aggiorna la schermata ogni quattro secondi"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Non si aggiorna automaticamente"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -468,7 +468,7 @@ BEGIN
               "Porta un processo in primo piano, mette il focus su quel processo"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Chiede ai processi selezionati di chiudersi"
   ID_GOTOPROCESS     "Mette il focus sul processo selezionato"
@@ -493,7 +493,7 @@ BEGIN
               "Controlla i canali di debug"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "Icone &Grandi"
   IDS_VIEW_SMALL           "Icone &Piccole"
@@ -513,7 +513,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Uso della Memoria: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Nome dell'immagine"
   IDS_PID        "PID"
@@ -542,7 +542,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "Bytes Altri I/O"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Avviso del Gestore di Processi"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "ATTENZIONE: Cambiare la classe di priorità di questo processo potrebbe\n\
@@ -563,7 +563,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Impossibile accedere o cambiare affinità di processo"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Processo di SIstema inattivo"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Non risponde"
diff --git a/programs/taskmgr/Ja.rc b/programs/taskmgr/Ja.rc
index 55825a4..495996d 100644
--- a/programs/taskmgr/Ja.rc
+++ b/programs/taskmgr/Ja.rc
@@ -31,7 +31,7 @@ LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "ファイル(&F)"
   BEGIN
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "上下に並べて表示(&H)",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "左右に並べて表示(&V)",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -103,7 +103,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "手前に表示(&B)",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -115,7 +115,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -133,7 +133,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -144,7 +144,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -177,7 +177,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -188,7 +188,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -199,7 +199,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "タスクの終了(&E)",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -212,7 +212,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -270,7 +270,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "デバッグ チャンネル"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -281,7 +281,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "閉じる",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "プロセッサの関係"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -356,7 +356,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "プロセスページの列の選択"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -421,14 +421,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "タスク マネージャ"
   IDC_TASKMGR       "タスク マネージャ"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "新しいタスクの作成"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "新しいプログラムを実行します。"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "最小化されない限り、常にタスク マネージャがほかのすべてのウィンドウよりも手前に表示されます。"
@@ -444,7 +444,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "4秒に 1回表示を更新します。"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "表示を自動的に更新しません。"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -468,7 +468,7 @@ BEGIN
               "選択したタスクを手前に表示して切り替えます。"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "タスクを閉じます。"
   ID_GOTOPROCESS     "フォーカスを選択したタスクのプロセスに移動します。"
@@ -492,7 +492,7 @@ BEGIN
   ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS "デバッグのチャンネルをコントロールします。"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "大きいアイコン(&G)"
   IDS_VIEW_SMALL           "小さいアイコン(&M)"
@@ -512,7 +512,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "メモリ使用量: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "イメージ名"
   IDS_PID        "PID"
@@ -541,7 +541,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "I/O その他のバイト数"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "タスク マネージャによる警告"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "警告: このプロセスの優å
ˆåº¦ã‚¯ãƒ©ã‚¹ã‚’変更すると、システムが\n\
@@ -561,7 +561,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "プロセスの関係を設定またはアクセスできませんでした。"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "システム アイドル プロセス"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "応答なし"
diff --git a/programs/taskmgr/Ko.rc b/programs/taskmgr/Ko.rc
index 45e0911..efe94ae 100644
--- a/programs/taskmgr/Ko.rc
+++ b/programs/taskmgr/Ko.rc
@@ -27,7 +27,7 @@ LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP " ÆÄÀÏ(&F)"
   BEGIN
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "°¡·Î ¹ÙµÏÆÇ Á¤·Ä(&H)",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "¼¼·Î ¹ÙµÏÆÇ Á¤·Ä(&V)",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -99,7 +99,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "¾ÕÀ¸·Î °¡Á®¿À±â(&B)",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "´õ¹Ì"
   BEGIN
@@ -111,7 +111,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "´õ¹Ì"
   BEGIN
@@ -129,7 +129,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "´õ¹Ì"
   BEGIN
@@ -140,7 +140,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "´õ¹Ì"
   BEGIN
@@ -173,7 +173,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -184,7 +184,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -195,7 +195,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "ÀÛ¾÷ ³¡³¿(&E)",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -208,7 +208,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -266,7 +266,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "µð¹ö±× ä³Î"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -277,7 +277,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "´Ý±â",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "ÇÁ·Î¼¼¼­ ģȭµµ"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -352,7 +352,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "¼¼·ÎÁÙ ¼±ÅÃ"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -417,14 +417,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "ÀÛ¾÷ °ü¸®ÀÚ"
   IDC_TASKMGR       "ÀÛ¾ö °ü¸®ÀÚ"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "»õ ÀÛ¾÷ ¸¸µé±â"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "»õ ÇÁ·Î±×·¥ ½ÇÇà"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "ÀÛ¾÷°ü¸®ÀÚ´Â ÃÖ¼ÒÈ­ µÇÁö ¾Ê´Â ÇÑ ´Ù¸¥ â ¾Õ¿¡ ÀÖ°Ô µË´Ï´Ù"
@@ -440,7 +440,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "4Ãʸ¶´Ù µð½ºÇ÷¹ÀÌ »õ·Î °íħ"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "ÀÚµ¿À¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -464,7 +464,7 @@ BEGIN
               "ÀÛ¾÷À» ¾ÕÀ¸·Î °¡Á®¿À°í, ÃÊÁ¡À» ±× ÀÛ¾÷À¸·Î À̵¿"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "¼±ÅÃÇÑ ÀÛ¾÷À» ´ÝÀ¸¶ó°í ¸»Çϱâ"
   ID_GOTOPROCESS     "¼±ÅÃµÈ Å½ºÅ©ÀÇ ÀÛ¾÷À¸·Î ÃÊÁ¡ Àüȯ"
@@ -488,7 +488,7 @@ BEGIN
   ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS "µð¹ö±× ä³Î Á¦¾î"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
 	IDS_VIEW_LARGE           "Å« ¾ÆÀÌÄÜ(&G)"
 	IDS_VIEW_SMALL           "ÀÛÀº ¾ÆÀÌÄÜ(&M)"
@@ -508,7 +508,7 @@ BEGIN
 	IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "¸Þ¸ð¸® »ç¿ë·®: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
 	IDS_IMAGENAME    "À̹ÌÁö À̸§"
 	IDS_PID        "PID"
@@ -537,7 +537,7 @@ BEGIN
 	IDS_IOOTHERBYTES   "I/O ±âŸ ¹ÙÀÌÆ®"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
 	IDS_WARNING_TITLE        "ÀÛ¾÷ °ü¸®ÀÚ °æ°í"
 	IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "°æ°í: ÇÁ·Î¼¼½ºÀÇ ¿ì¼± ¼øÀ§ Ŭ·¡±×¸¦ º¯°æÇÏ´Â °ÍÀº\n\
@@ -558,7 +558,7 @@ BEGIN
 	IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Á¢±ÙÇÒ¼ö ¾ø°Å³ª ÇÁ·Î¼¼½º µ¿Áú¼ºÀ» ¼³Á¤ÇÒ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
 	IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "½Ã½ºÅÛ À¯ÈÞ ÀÛ¾÷"
 	IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "¹ÝÀÀÀÌ ¾øÀ½"
diff --git a/programs/taskmgr/Lt.rc b/programs/taskmgr/Lt.rc
index ac60cc5..266e0fd 100644
--- a/programs/taskmgr/Lt.rc
+++ b/programs/taskmgr/Lt.rc
@@ -30,7 +30,7 @@ LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Failas"
   BEGIN
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Iškloti &gulsčiai",           ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Iškloti &stačiai",           ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -102,7 +102,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "Perkelti į &priekį",          ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -114,7 +114,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -132,7 +132,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -143,7 +143,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -176,7 +176,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -187,7 +187,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -198,7 +198,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Baigti užduotį",IDC_ENDTASK,45,189,63,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -211,7 +211,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -269,7 +269,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Derinimo kanalai"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -280,7 +280,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Užverti",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Procesoriaus atitikimas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -355,7 +355,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Stulpelių išrinkimas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -420,14 +420,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Užduočių tvarkytuvė"
   IDC_TASKMGR       "Užduočių tvarkytuvė"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Sukurti naujÄ
 užduotį"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW         "Paleidžia naujÄ
 programÄ
"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP    "Užduočių tvarkytuvės langas lieka priekyje visų kitų langų, nebent suskleidžiamas"
@@ -442,7 +442,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW   "Atnaujina ekranÄ
 kas keturias sekundes"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED    "Automatiškai neatnaujina"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY    "Iškloja langus gulsčiai ant darbalaukio"
@@ -462,7 +462,7 @@ BEGIN
   ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO   "Perkelia užduotį priekio link ir perjungia židinį į jÄ
"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK               "Liepia pažymėtoms užduotims užsidaryti"
   ID_GOTOPROCESS             "Perjungia židinį į pažymÄ—tos užduoties procesÄ
"
@@ -480,7 +480,7 @@ BEGIN
   ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS      "Kontroliuoja derinimo kanalus"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "&DidelÄ—s piktogramos"
   IDS_VIEW_SMALL           "&Mažos piktogramos"
@@ -500,7 +500,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Atminties naudojimas: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Proceso vardas"
   IDS_PID        "PID"
@@ -529,7 +529,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "I/O kitų baitų"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Užduočių tvarkytuvės įspėjimas"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "ĮSPĖJIMAS: Šio proceso prioriteto klasės keitimas gali\n\
@@ -549,7 +549,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Nepavyko prieiti prie ar nustatyti proceso atitikimo"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Sistemos neveikos procesas"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Neatsako"
diff --git a/programs/taskmgr/Nl.rc b/programs/taskmgr/Nl.rc
index 30ec38c..53e081b 100644
--- a/programs/taskmgr/Nl.rc
+++ b/programs/taskmgr/Nl.rc
@@ -28,7 +28,7 @@ LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Bestand"
   BEGIN
@@ -90,7 +90,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "&Boven elkaar",        ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "&Naast elkaar",        ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -100,7 +100,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "Naar de &voorgrond halen",  ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -112,7 +112,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -130,7 +130,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -141,7 +141,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -168,7 +168,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -179,7 +179,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -190,7 +190,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Taak beëindigen",IDC_ENDTASK,57,189,59,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -203,7 +203,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -261,7 +261,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Debugkanalen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -272,7 +272,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Sluiten",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Processoraffiniteit"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -347,7 +347,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 245, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 245, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Selecteer kolommen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -412,14 +412,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Taakbeheer"
   IDC_TASKMGR       "Taakbeheer"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Start nieuwe taak"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW          "Start een nieuw programma"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP    "Taakbeheer blijft altijd met alle vensters op de voorgrond, totdat hij geminimaliseerd wordt"
@@ -434,7 +434,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW    "Ververs de weergave elke 4 seconden"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED    "Niet automatisch verversen"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY    "Plaats de vensters boven elkaar op de desktop"
@@ -454,7 +454,7 @@ BEGIN
   ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO   "Brengt de taak naar de voorgrond en wisselt focus naar de taak"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK               "Zegt de geselecteerde taken zich te beëindigen"
   ID_GOTOPROCESS             "Verandert de focus naar het proces van de geselecteerde taak"
@@ -472,7 +472,7 @@ BEGIN
   ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS      "Beheer van debugkanalen"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "&Grote pictogrammen"
   IDS_VIEW_SMALL           "&Kleine pictogrammen"
@@ -492,7 +492,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Geheugengebruik: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Procesnaam"
   IDS_PID        "Proces-ID"
@@ -521,7 +521,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "I/O - Bytes (Anders)"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Taakbeheer Waarschuwing"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "WAARSCHUWING: Het veranderen van de prioriteitsklasse van dit\n\
@@ -542,7 +542,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Procesaffiniteit kan niet worden gelezen of ingesteld"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Niet actief proces"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Reageert niet"
diff --git a/programs/taskmgr/No.rc b/programs/taskmgr/No.rc
index 598b567..2e9c239 100644
--- a/programs/taskmgr/No.rc
+++ b/programs/taskmgr/No.rc
@@ -29,7 +29,7 @@ LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Fil"
   BEGIN
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Still opp &vannrett",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Still opp &loddrett",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -101,7 +101,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "V&is øverst",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -113,7 +113,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -131,7 +131,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -142,7 +142,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -175,7 +175,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -186,7 +186,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -197,7 +197,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Avslutt oppgav&e",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -210,7 +210,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -268,7 +268,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Feilsøkingskanaler"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -279,7 +279,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Lukk",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Prosesslektsskap"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -354,7 +354,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Velg kolonner"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -419,14 +419,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Oppgavebehandler"
   IDC_TASKMGR       "Oppgavebehandler"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Create New Task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Kjører et nytt program"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Oppgavebehandleren vises foran andre programmer med mindre den minimeres"
@@ -442,7 +442,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Oppdaterer visningen hvert fjerde sekund"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Oppdaterer ikke automatisk"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -466,7 +466,7 @@ BEGIN
               "Henter en oppgave til forgrunnen, og setter den i fokus"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Gir den valgte oppgaven beskjed om å avslutte"
   ID_GOTOPROCESS     "Bytter fokus til den valgte oppgavens prosess"
@@ -491,7 +491,7 @@ BEGIN
               "Kontrollerer feilsøkingskanaler"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "&Store ikoner"
   IDS_VIEW_SMALL           "S&må ikoner"
@@ -511,7 +511,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Minnebruk: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Bildenavn"
   IDS_PID        "PID"
@@ -540,7 +540,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "I/O annet, byte"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Oppgavebehandler - advarsel"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "ADVERSEL: Ã
 endre prioritetsklassen for denne prosessen kan\n\
@@ -561,7 +561,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Klarte ikke lese eller endre tilhørighet til prosessor"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Ledige ressurser"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Svarer ikke"
diff --git a/programs/taskmgr/Pl.rc b/programs/taskmgr/Pl.rc
index 031f82c..6c5c8f4 100644
--- a/programs/taskmgr/Pl.rc
+++ b/programs/taskmgr/Pl.rc
@@ -29,7 +29,7 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Plik"
   BEGIN
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "&S¹siaduj¹co w poziomie",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "S¹s&iaduj¹co w poziomie",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -101,7 +101,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "&Przesuñ na wierzch",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -113,7 +113,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -131,7 +131,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -142,7 +142,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -175,7 +175,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -186,7 +186,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -197,7 +197,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Zakoñcz zadanie",IDC_ENDTASK,30,189,68,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -209,7 +209,7 @@ BEGIN
           "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,191,161,10
 END
 
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -267,7 +267,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Kana³y debugowania"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -278,7 +278,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Zamknij",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Koligacja procesora"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -353,7 +353,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 260, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Wybierz kolumny"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -418,14 +418,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Mened¿er zadañ"
   IDC_TASKMGR       "Mened¿er zadañ"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Utwórz nowe zadanie"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Uruchamia nowy program"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Mened¿er zadañ bêdzie ponad innymi oknami (chyba, ¿e zminimalizowany)"
@@ -441,7 +441,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Odœwie¿a listê co cztery sekundy"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Bez automatycznego odœwie¿ania listy"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -465,7 +465,7 @@ BEGIN
               "Przesuwa zadanie na wierzch i prze³¹cza na nie"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Poleæ wybranym zadaniom zakoñczenie dzia³ania"
   ID_GOTOPROCESS     "Prze³¹cza na proces wybranego zadania"
@@ -490,7 +490,7 @@ BEGIN
               "Kontroluj kana³y debugowania"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "Du&¿e ikony"
   IDS_VIEW_SMALL           "M&a³e ikony"
@@ -510,7 +510,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Pam. zadeklar.: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Nazwa obrazu"
   IDS_PID        "PID (identyfikator procesu)"
@@ -539,7 +539,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "Inne We/Wy w bajtach"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Ostrze¿enie menad¿era zadañ"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "OSTRZE¯ENIE: Zmiana priorytetu tego rprcesu mo¿e przynieœæ\n\
@@ -560,7 +560,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Nie mo¿na uzyskaæ dostêpu lub ustawiæ koligacji procesu"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "System Idle Process"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Nie odpowiada"
diff --git a/programs/taskmgr/Pt.rc b/programs/taskmgr/Pt.rc
index bf0f71d..f169516 100644
--- a/programs/taskmgr/Pt.rc
+++ b/programs/taskmgr/Pt.rc
@@ -31,7 +31,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Arquivo"
   BEGIN
@@ -95,7 +95,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Ficheiro"
   BEGIN
@@ -160,7 +160,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
     MENUITEM "Organizar &Horizontalmente",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
     MENUITEM "Organizar &Verticalmente",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -172,7 +172,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
 	MENUITEM "Em mosaico na &Horizontal",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
 	MENUITEM "Em mosaico na &Vertical",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -185,7 +185,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -200,7 +200,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -220,7 +220,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -241,7 +241,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -255,7 +255,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -291,7 +291,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -304,7 +304,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -318,7 +318,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -329,7 +329,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Terminar Tarefa",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -345,7 +345,7 @@ END
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -406,7 +406,7 @@ END
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -467,7 +467,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Canais de depuração"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -478,7 +478,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Fechar",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Afinidade do processador"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -556,7 +556,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Selecionar Colunas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -619,7 +619,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Seleccionar Colunas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -687,7 +687,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Gerenciador de Tarefas"
   IDC_TASKMGR       "Gerenciador de Tarefas"
@@ -696,7 +696,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Gestor de Tarefas"
   IDC_TASKMGR       "Gestor de Tarefas"
@@ -706,7 +706,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Executa um novo programa"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "O Gerenciador de Tarefas permanece à frente de todas as outras janelas a não ser que esteja minimizado"
@@ -724,7 +724,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Executa um novo programa"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "O Gestor de Tarefas permanece à frente de todas as outras janelas a não ser que esteja minimizado"
@@ -743,7 +743,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Não atualiza automaticamente"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -769,7 +769,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Não actualiza automaticamente"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -796,7 +796,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Termina as tarefas selecionadas"
   ID_GOTOPROCESS     "Muda o foco para o processo da tarefa selecionada"
@@ -822,7 +822,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Diz às tarefas seleccionadas para fechar"
   ID_GOTOPROCESS     "Muda o foco para o processo da tarefa seleccionada"
@@ -849,7 +849,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "&Ícones Grandes"
   IDS_VIEW_SMALL           "Í&cones Pequenos"
@@ -871,7 +871,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "&Ícones Grandes"
   IDS_VIEW_SMALL           "Í&cones Pequenos"
@@ -894,7 +894,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Nome da Imagem"
   IDS_PID        "PID"
@@ -925,7 +925,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Nome da Imagem"
   IDS_PID        "PID"
@@ -957,7 +957,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Aviso do Gerenciador de Tarefas"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "AVISO: Mudar a prioridade deste processo pode causar\n\
@@ -979,7 +979,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Aviso do Gestor de Tarefas"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "AVISO: Mudar a classe de prioridade deste processo pode\n\
@@ -1003,7 +1003,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Processo de Sistema Parado"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Não Está Respondendo"
@@ -1019,7 +1019,7 @@ END
 
 LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Processo de Sistema Parado"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Não Responde"
diff --git a/programs/taskmgr/Ro.rc b/programs/taskmgr/Ro.rc
index af7f561..fbc6e62 100644
--- a/programs/taskmgr/Ro.rc
+++ b/programs/taskmgr/Ro.rc
@@ -31,7 +31,7 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Fișier"
   BEGIN
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Mozaic &orizontal",    ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Mozaic &vertical",    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -102,7 +102,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "Vizi&bil mereu",     ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -114,7 +114,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -132,7 +132,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -143,7 +143,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -171,7 +171,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -182,7 +182,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -193,7 +193,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "T&ermină sarcina",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -206,7 +206,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -264,7 +264,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Canale de depanare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -275,7 +275,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "ÃŽnchide",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Afinitate procesor"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -350,7 +350,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 215, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 215, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Selectare coloane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -415,14 +415,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Administratorul de sarcini"
   IDC_TASKMGR       "Administratorul de sarcini"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Creează o sarcină nouă"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Execută un program nou"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Administratorul de sarcini rămâne deasupra tuturor ferestrelor dacă nu este minimizat"
@@ -438,7 +438,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Actualizează afișajul la fiecare patru secunde"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Nu se actualizează automat"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -462,7 +462,7 @@ BEGIN
               "Aduce o sarcină în prim-plan și comută focalizarea pe acea sarcină"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Comandă sarcinilor selectate să se închidă"
   ID_GOTOPROCESS     "Comută focalizarea pe procesul sarcinii selectate"
@@ -487,7 +487,7 @@ BEGIN
               "Controlează canalele de depanare"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "Picto&grame mari"
   IDS_VIEW_SMALL           "Pictograme &mici"
@@ -507,7 +507,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Utilizare memorie: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Nume imagine"
   IDS_PID        "PID"
@@ -536,7 +536,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "Octeți alte I/O"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE      "Avertisment de la Administratorul de sarcini"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE
@@ -560,7 +560,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS "Afinitatea procesului nu poate fi accesată sau stabilită"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Procese inactive în sistem"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Nu răspunde"
diff --git a/programs/taskmgr/Ru.rc b/programs/taskmgr/Ru.rc
index 9c8c220..c0d87f3 100644
--- a/programs/taskmgr/Ru.rc
+++ b/programs/taskmgr/Ru.rc
@@ -30,7 +30,7 @@ LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Файл"
   BEGIN
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "С&лева направо",                 ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "С&верÑ
у вниз",                  ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -102,7 +102,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "&На передний план",                ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -114,7 +114,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -132,7 +132,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -143,7 +143,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -176,7 +176,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 270, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 270, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -187,7 +187,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -198,7 +198,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Снять &задачу",IDC_ENDTASK,45,189,63,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -211,7 +211,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -269,7 +269,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Каналы отладки"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -280,7 +280,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Закрыть",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Соответствие процессоров"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -355,7 +355,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 20, 20, 244, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 20, 20, 244, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Выбор столбцов"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -420,14 +420,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Диспетчер задач"
   IDC_TASKMGR       "Диспетчер задач"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Создать новую задачу"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Запускает новую программу"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Окно Диспетчера задач отображается поверÑ
 другиÑ
 окон, если не свернуто"
@@ -443,7 +443,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Обновляет изображение один раз в четыре секунды"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
 ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Изображение не обновляется автоматически"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -467,7 +467,7 @@ ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Изображение не обновляется 
   "Перемещает задачи на передний план и передает им управление"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Завершает выбранный процесс"
   ID_GOTOPROCESS     "Переключает фокус на процесс выбранной задачи"
@@ -491,7 +491,7 @@ BEGIN
   ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS "Управляет каналами отладки"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "&Крупные значки"
   IDS_VIEW_SMALL           "&Мелкие значки"
@@ -511,7 +511,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Выделение памяти: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Имя образа"
   IDS_PID        "PID"
@@ -540,7 +540,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "ПрочиÑ
 байт при вводе-выводе"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Предупреждение диспетчера задач"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "ВНИМАНИЕ! Изменение класса приоритета этого\n\процесса может привести к нежелательным результатам,\n\в том числе к нестабильной работе системы. Ð’Ñ‹\n\действительно Ñ
отите изменить класс приоритета?"
@@ -554,7 +554,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Невозможно получить доступ или установить соответствие процесса"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Бездействие системы"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Не отвечает"
diff --git a/programs/taskmgr/Si.rc b/programs/taskmgr/Si.rc
index c6cc43d..20e5a1c 100644
--- a/programs/taskmgr/Si.rc
+++ b/programs/taskmgr/Si.rc
@@ -29,7 +29,7 @@ LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Datoteka"
   BEGIN
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "&Horizontalna poravnava",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "&Vertikalna poravnava",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -101,7 +101,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "V &ospredje",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -113,7 +113,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -131,7 +131,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -142,7 +142,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -175,7 +175,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -186,7 +186,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -197,7 +197,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Zaključi opravilo",IDC_ENDTASK,52,189,60,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -210,7 +210,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -268,7 +268,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Razhroščevalni kanali"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -279,7 +279,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Zapri",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Afiniteta procesorjev"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -354,7 +354,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 254, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 254, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Izbira stolpcev"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -419,14 +419,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Upravitelj opravil"
   IDC_TASKMGR       "Upravitelj opravil"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Create New Task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Zažene nov program"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Upravitelj opravil ostane na vrhu vseh ostalih oken, razen, če je pomanjšan"
@@ -442,7 +442,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Osveži prikaz vsake štiri sekunde"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Ne osvežuje samodejno"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -466,7 +466,7 @@ BEGIN
               "Privede opravilo v ospredje"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Zaključi izbrana opravila"
   ID_GOTOPROCESS     "Preseli pozornost na proces(e) izbranega opravila"
@@ -491,7 +491,7 @@ BEGIN
               "Nadzira kanale razhroščevalnika"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "V&elike ikone"
   IDS_VIEW_SMALL           "M&ale ikone"
@@ -511,7 +511,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Uporaba pomnilnika: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Ime"
   IDS_PID        "PID"
@@ -540,7 +540,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "V/I drugo (bajti)"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Opozorilo upravitelja opravil"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "OPOZORILO: Spreminjanje prioritete tega procesa lahko povzroči\n\
@@ -561,7 +561,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Ne morem dostopati ali nastaviti afinitete procesa"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Sistemski nedejavni proces"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Se ne odziva"
diff --git a/programs/taskmgr/Sv.rc b/programs/taskmgr/Sv.rc
index 093c0bc..1a244a5 100644
--- a/programs/taskmgr/Sv.rc
+++ b/programs/taskmgr/Sv.rc
@@ -27,7 +27,7 @@ LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Arkiv"
   BEGIN
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "Ordna &horisontellt",    ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "Ordna &vertikalt",     ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -99,7 +99,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "V&isa överst",       ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -111,7 +111,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -129,7 +129,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -140,7 +140,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -173,7 +173,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -184,7 +184,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -195,7 +195,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Avsluta aktivitet",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -208,7 +208,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -266,7 +266,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Felsökningskanaler"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -277,7 +277,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Stäng",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Processläktsskap"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -352,7 +352,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Välj kolumner"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -417,14 +417,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Aktivitetshanteraren"
   IDC_TASKMGR       "Aktivitetshanteraren"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Skapa ny aktivitet"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Kör ett nytt program"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Aktivitetshanteraren visas framför andra program om den inte minimeras"
@@ -440,7 +440,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Uppdaterar displayen var fjärde sekund"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Uppdaterar inte automatiskt"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -464,7 +464,7 @@ BEGIN
               "Tar en aktivitet till förgrunden och sätter den i fokus"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Säger till den valda aktiviteten att avsluta"
   ID_GOTOPROCESS     "Byter fokus till den valda aktivitetens process"
diff --git a/programs/taskmgr/Tr.rc b/programs/taskmgr/Tr.rc
index 97629d8..9573cde 100644
--- a/programs/taskmgr/Tr.rc
+++ b/programs/taskmgr/Tr.rc
@@ -27,7 +27,7 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Dosya"
   BEGIN
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "&Yatay Döþe",         ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "&Dikey Döþe",         ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -99,7 +99,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "&Öne Getir",         ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -111,7 +111,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -129,7 +129,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -140,7 +140,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -173,7 +173,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -184,7 +184,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -195,7 +195,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Görevi Sonlandýr",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -208,7 +208,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -266,7 +266,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Hata Ayýklama Kanallarý"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -277,7 +277,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Kapat",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Processor Affinity"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -352,7 +352,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Sütunlarý Seç"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -417,14 +417,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Görev Yöneticisi"
   IDC_TASKMGR       "Görev Yöneticisi"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Create New Task"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Yeni bir program çalýþtýrýr"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Görev Yöneticisi küçültülünceye kadar diðer tüm pencerelerin üstünde kalýr"
@@ -440,7 +440,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Ekraný dört saniyede bir günceller"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Otomatik güncelleme yapýlmaz"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -464,7 +464,7 @@ BEGIN
               "Bir görevi önplana getirir ve o görevi odaklar"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Seçili görevlere kapanmasýný bildirir"
   ID_GOTOPROCESS     "Seçili sürece odaklanýr"
diff --git a/programs/taskmgr/Uk.rc b/programs/taskmgr/Uk.rc
index 0ae4b81..7919897 100644
--- a/programs/taskmgr/Uk.rc
+++ b/programs/taskmgr/Uk.rc
@@ -31,7 +31,7 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "&Файл"
   BEGIN
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "З&ліва направо",     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "З&верÑ
у вниз",      ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -103,7 +103,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "&На передній план",    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -115,7 +115,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -133,7 +133,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -144,7 +144,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -177,7 +177,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -188,7 +188,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -199,7 +199,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "&Зняти завдання",IDC_ENDTASK,58,189,56,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -212,7 +212,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -270,7 +270,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Канали налагодження"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -281,7 +281,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "Закрити",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Відповідність процесорів"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -356,7 +356,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 227, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 227, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Вибір стовпців"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -421,14 +421,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "Диспетчер завдань"
   IDC_TASKMGR       "Диспетчер завдань"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "Створити нове завдання"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "Запускає нову програму"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "Вікно диспетчера завдань залишається поверÑ
 іншиÑ
 вікон, якщо його не згорнуто"
@@ -444,7 +444,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Оновлює зображення раз на чотири секунди"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "Не оновлювати автоматично"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
@@ -468,7 +468,7 @@ BEGIN
               "Переміщення завдання на передній план і передача керування цьому завданню"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "Наказує вибраним завданням закритися"
   ID_GOTOPROCESS     "Передача фокусу до процесу вибраного завдання"
@@ -493,7 +493,7 @@ BEGIN
               "Керує каналами налагодження"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_VIEW_LARGE           "Ве&ликі значки"
   IDS_VIEW_SMALL           "&Малі значки"
@@ -513,7 +513,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_BAR_MEMORY_USAGE    "Використання пам'яті: %dK / %dK"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_IMAGENAME     "Ім'я образу"
   IDS_PID        "PID"
@@ -542,7 +542,7 @@ BEGIN
   IDS_IOOTHERBYTES   "ІншиÑ
 байтів при вводі-виводі"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Попередження Диспетчера завдань"
   IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "УВАГА: Зміна класу пріоритету цього процесу\n\
@@ -563,7 +563,7 @@ BEGIN
   IDS_AFFINITY_UNABLE2ACCESS   "Неможливо отримати доступ чи встановити відповідність процесу"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Бездіяльність системи"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Не відповідає"
diff --git a/programs/taskmgr/Zh.rc b/programs/taskmgr/Zh.rc
index 328a49c..6ae6ace 100644
--- a/programs/taskmgr/Zh.rc
+++ b/programs/taskmgr/Zh.rc
@@ -31,7 +31,7 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "文件(&F)"
   BEGIN
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "横向平铺(&H)", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "纵向平铺(&V)", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -103,7 +103,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "移到最前面(&B)", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -115,7 +115,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -133,7 +133,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -144,7 +144,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -177,7 +177,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -188,7 +188,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -199,7 +199,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "结束任务(&E)",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -212,7 +212,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -270,7 +270,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "调试频道"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -281,7 +281,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "å
³é—­",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "处理器亲和度"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -356,7 +356,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "选择显示å†
容"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -421,14 +421,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "任务管理器"
   IDC_TASKMGR       "任务管理器"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "产生新任务"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "运行新任务"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "任务管理器总是在å
¶ä»–视窗的最上面,除非是最小化"
@@ -443,7 +443,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "每四秒更新显示一次"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "不会自动更新"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY "在桌面上将所有视窗横向平铺"
@@ -463,7 +463,7 @@ BEGIN
   ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO   "将任务设为当前任务,并激活"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "通知当前选中的任务å
³é—­"
   ID_GOTOPROCESS     "将焦点转到当前选中的任务"
@@ -487,7 +487,7 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL
 Menu
 */
 
-IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
+IDR_TASKMANAGER MENU
 BEGIN
   POPUP "檔案(&F)"
   BEGIN
@@ -549,7 +549,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
+IDR_WINDOWSMENU MENU
 BEGIN
   MENUITEM "橫向平鋪(&H)", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
   MENUITEM "縱向平鋪(&V)", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -559,7 +559,7 @@ BEGIN
   MENUITEM "移到最前面(&B)", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -571,7 +571,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
+IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -589,7 +589,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
+IDR_TRAY_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -600,7 +600,7 @@ BEGIN
   END
 END
 
-IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
+IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
   POPUP "DUMMY"
   BEGIN
@@ -633,7 +633,7 @@ END
 Dialog
 */
 
-IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 264, 246
+IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOG 0, 0, 264, 246
 STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
   WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
   WS_THICKFRAME
@@ -644,7 +644,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,3,3,257,228
 END
 
-IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_APPLICATION_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -655,7 +655,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "結束任務(&E)",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
-IDD_PROCESS_PAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PROCESS_PAGE DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -668,7 +668,7 @@ BEGIN
 END
 
 /*IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210*/
-IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -726,7 +726,7 @@ BEGIN
           153,37,0,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
-IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 247, 210
+IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOG 0, 0, 247, 210
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "調試頻道"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -737,7 +737,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON   "關閉",IDOK,171,189,69,14
 END
 
-IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 231, 154
+IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOG 0, 0, 231, 154
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "處理器親和度"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -812,7 +812,7 @@ BEGIN
           WS_DISABLED | WS_TABSTOP,175,119,41,10
 END
 
-IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 195, 199
+IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOG 0, 0, 195, 199
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "選擇顯示å
§å®¹"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
@@ -877,14 +877,14 @@ END
 String Table
 */
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE      "任務管理器"
   IDC_TASKMGR       "任務管理器"
   IDS_RUNDLG_CAPTION   "產生新任務"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_FILE_NEW       "執行新任務"
   ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP "任務管理器總是在å
¶ä»–視窗的最上面,除非是最小化"
@@ -899,7 +899,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "每四秒更新顯示一次"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "不會自動更新"
   ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY "在桌面上將所有視窗橫向平鋪"
@@ -919,7 +919,7 @@ BEGIN
   ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO   "將任務設為當前任務,並激活"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
   ID_ENDTASK       "通知當前選中的任務關閉"
   ID_GOTOPROCESS     "將焦點轉到當前選中的任務"
diff --git a/programs/taskmgr/taskmgr.rc b/programs/taskmgr/taskmgr.rc
index fb5b3e8..1a2a1e9 100644
--- a/programs/taskmgr/taskmgr.rc
+++ b/programs/taskmgr/taskmgr.rc
@@ -32,13 +32,13 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 /* Icon with lowest ID value placed first to ensure application icon
  remains consistent on all systems. */
 /* @makedep: taskmgr.ico */
-IDI_TASKMANAGER     ICON  DISCARDABLE taskmgr.ico
+IDI_TASKMANAGER     ICON taskmgr.ico
 
 /* @makedep: window.ico */
-IDI_WINDOW       ICON  DISCARDABLE window.ico
+IDI_WINDOW       ICON window.ico
 
 /* @makedep: windowsm.ico */
-IDI_WINDOWSM      ICON  DISCARDABLE windowsm.ico
+IDI_WINDOWSM      ICON windowsm.ico
 
 /*
 Version
@@ -82,10 +82,10 @@ END
 */
 
 /* @makedep: traymask.bmp */
-IDB_TRAYMASK      BITMAP DISCARDABLE traymask.bmp
-    
+IDB_TRAYMASK      BITMAP traymask.bmp
+
 /* @makedep: trayicon.bmp */
-IDB_TRAYICON      BITMAP DISCARDABLE trayicon.bmp
+IDB_TRAYICON      BITMAP trayicon.bmp
 
 /* @makedep: font.bmp */
-IDB_FONT        BITMAP DISCARDABLE font.bmp
+IDB_FONT        BITMAP font.bmp
-- 
1.7.1.1More information about the wine-patches mailing list