[PATCH 14/14] Update the Danish translation and convert to UTF-8

Paul Vriens Paul.Vriens.Wine at gmail.com
Tue Jun 1 08:54:14 CDT 2010


Translation by Thomas Larsen <sikker2004 at yahoo.com>
---
 programs/reg/Da.rc |  14 +++++++++++---
 1 files changed, 11 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/programs/reg/Da.rc b/programs/reg/Da.rc
index 353b94d..ccdcf4c 100644
--- a/programs/reg/Da.rc
+++ b/programs/reg/Da.rc
@@ -3,6 +3,7 @@
 * Danish language support
 *
 * Copyright 2008 Jens Albretsen <jens at albretsen.dk>
+ *      2010 Thomas Larsen
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -21,12 +22,19 @@
 
 #include "reg.h"
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
   STRING_USAGE, "Syntaksen for dette kommando er:\n\nREG [ ADD | DELETE | QUERY ]\nREG kommando /?\n"
-  STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nøgle_navn [/v værdi | /ve] [/t type] [/s separator] [/d data] [/f]\n"
-  STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nøgle_navn [/v værdi | /ve | /va] [/f]\n"
-  STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nøgle_navn [/v værdi | /ve] [/s]\n"
+  STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nøgle_navn [/v værdi | /ve] [/t type] [/s separator] [/d data] [/f]\n"
+  STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nøgle_navn [/v værdi | /ve | /va] [/f]\n"
+  STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nøgle_navn [/v værdi | /ve] [/s]\n"
+  STRING_SUCCESS, "Operationen blev afsluttet med succes\n"
+  STRING_INVALID_KEY, "Fejl: Ugyldigt nøgle navn\n"
+  STRING_INVALID_CMDLINE, "Fejl: Ugyldige kommando linje parametre\n"
+  STRING_NO_REMOTE, "Fejl: Kunne ikke tilføje nøgler til fjern maskinen\n"
+  STRING_CANNOT_FIND, "Fejl: Systemet kunne ikke finde, den angivet registrerings nøgle eller værdi\n"
 }
-- 
1.6.2.5


--------------000600030609030103040900--More information about the wine-patches mailing list