[PATCH] comdlg32: Update Finnish translation.

Lauri Kenttä lauri.kentta at gmail.com
Fri Sep 24 13:57:04 CDT 2010


---
 dlls/comdlg32/cdlg_Fi.rc |  35 +++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/dlls/comdlg32/cdlg_Fi.rc b/dlls/comdlg32/cdlg_Fi.rc
index 19f61a9..e5ea674 100644
--- a/dlls/comdlg32/cdlg_Fi.rc
+++ b/dlls/comdlg32/cdlg_Fi.rc
@@ -136,7 +136,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,218,6,40,14,WS_GROUP
   PUSHBUTTON   "Peruuta",    IDCANCEL,218,23,40,14,WS_GROUP
   PUSHBUTTON   "&Ota käyttöön", psh3,218,40,40,14,WS_GROUP
-  PUSHBUTTON   "&Ohje" ,    pshHelp,218,57,40,14,WS_GROUP
+  PUSHBUTTON   "O&hje" ,    pshHelp,218,57,40,14,WS_GROUP
   GROUPBOX    "Efektit",    grp1,6,72,84,34,WS_GROUP
   CHECKBOX	  "Yli&viivattu", chx1, 10,82,50,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
   CHECKBOX 	  "A&lleviivattu", chx2, 10,94,50,10, BS_AUTOCHECKBOX
@@ -145,7 +145,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 		  CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   GROUPBOX    "Näyte",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
   CTEXT      "AaBbYyZz",stc5,103,80,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
-  LTEXT      "Scr&ipt (translate):",stc7 ,98,114,80,9
+  LTEXT      "Merk&istö:",stc7 ,98,114,80,9
   COMBOBOX    cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
 		  CBS_AUTOHSCROLL |  WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 }
@@ -354,14 +354,14 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 STRINGTABLE
 {
-  IDS_ABOUTBOX      "&Tietoja FolderPicker Test:stä"
+  IDS_ABOUTBOX      "&Tietoja FolderPicker-testistä"
   IDS_DOCUMENTFOLDERS   "Dokumenttikansiot"
-  IDS_PERSONAL      "Omat Dokumentit"
+  IDS_PERSONAL      "Omat tiedostot"
   IDS_FAVORITES      "Suosikit"
   IDS_PATH        "Järjestelmäkansio"
   IDS_DESKTOP       "Työpöytä"
   IDS_FONTS        "Fontit"
-  IDS_MYCOMPUTER     "Oma Tietokone"
+  IDS_MYCOMPUTER     "Oma tietokone"
 }
 
 STRINGTABLE
@@ -370,7 +370,7 @@ STRINGTABLE
   IDS_LOCALHARDRIVES   "Paikalliset kiintolevyt"
   IDS_FILENOTFOUND    "Tiedostoa ei löydy"
   IDS_VERIFYFILE     "Varmista, että tiedoston nimi on oikein"
-  IDS_CREATEFILE     "Tiedostoa ei ole olemassa\nHaluatko luoda tiedoston"
+  IDS_CREATEFILE     "Tiedostoa ei ole olemassa.\nHaluatko luoda sen?"
   IDS_OVERWRITEFILE    "Tiedosto on jo olemassa.\nHaluatko ylikirjoitaa sen?"
   IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Kansio sisältää epäkelpoja merkkejä"
   IDS_INVALID_FILENAME  "Tiedoston nimi ei voi sisältää näitä merkkejä:\n             / : < > |"
@@ -380,11 +380,11 @@ STRINGTABLE
 
 STRINGTABLE
 {
-  IDS_UPFOLDER     "Kansio Ylöspäin"
-  IDS_NEWFOLDER    "Luo Uusi Kansio"
+  IDS_UPFOLDER     "Ylempi kansio"
+  IDS_NEWFOLDER    "Luo uusi kansio"
   IDS_LISTVIEW     "Lista"
   IDS_REPORTVIEW    "Tiedot"
-  IDS_TODESKTOP    "Selaa Työpöytää"
+  IDS_TODESKTOP    "Työpöytä"
 }
 
 STRINGTABLE
@@ -403,14 +403,13 @@ STRINGTABLE
   PD32_OUT_OF_MEMORY          "Muisti loppu."
   PD32_GENERIC_ERROR          "Virhe."
   PD32_DRIVER_UNKNOWN          "Tuntematon tulostinajuri."
-  PD32_NO_DEVICES            "Before you can perform printer-related tasks \
-such as page setup or printing a document, you need to install a printer. \
-Please install one and retry."
+  PD32_NO_DEVICES            "Jotta voisit käyttää tulostimia tai muokata niiden asetuksia, \
+sinun täytyy ensin asentaa jokin tulostin."
 
   PD32_DEFAULT_PRINTER         "Oletustulostin; "
   PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE     "Jonossa on %d dokumenttia"
-  PD32_MARGINS_IN_INCHES        "Marginaalit [inches]"
-  PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS      "Marginaalit [mm]"
+  PD32_MARGINS_IN_INCHES        "Marginaalit (tuumina)"
+  PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS      "Marginaalit (mm)"
   PD32_MILLIMETERS           "mm"
 
   PD32_PRINTER_STATUS_READY       "Valmis"
@@ -422,17 +421,17 @@ Please install one and retry."
   PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED    "Syötä paperi käsin; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM   "Ongelma paperin kanssa; "
   PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE      "Ei yhteyttä tulostimeen; "
-  PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE     "I/O Toiminnassa; "
+  PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE     "Tiedonsiirto meneillään; "
   PD32_PRINTER_STATUS_BUSY       "Varattu; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING     "Tulostaa; "
-  PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL  "Output tray is full; "
+  PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL  "Paperin luovutustaso on täynnä; "
   PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE   "Ei saatavilla; "
   PD32_PRINTER_STATUS_WAITING      "Odottaa; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING    "Käsitellään; "
   PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING   "Alustetaan; "
   PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP    "Lämmitetään; "
   PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW     "Väriaine vähissä; "
-  PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER     "Ei väriäainetta; "
+  PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER     "Ei väriainetta; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT     "Page punt; "
   PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Käyttäjän keskeyttämä; "
   PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY   "Muisti loppu; "
@@ -468,5 +467,5 @@ STRINGTABLE
   IDS_SAVE_IN   "&Kansioon:"
   IDS_SAVE    "Tallenna"
   IDS_SAVE_AS   "Tallenna nimellä"
-  IDS_OPEN_FILE  "Avaa Tiedosto"
+  IDS_OPEN_FILE  "Avaa tiedosto"
 }
-- 
1.7.3
More information about the wine-patches mailing list