po: Update Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Tue Apr 12 03:49:59 CDT 2011


---
 po/pl.po |   16 ++++++----------
 1 files changed, 6 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index c83e75b..c8ad4e1 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2015,13 +2015,12 @@ msgid "Default MidiOut Device"
 msgstr "Standardowe urządzenie Device"
 
 #: dxdiagn.rc:25
-#, fuzzy
 msgid "Regional Setting"
-msgstr "Ustawienia standardowe"
+msgstr "Ustawienia regionalne"
 
 #: dxdiagn.rc:26
 msgid "%uMB used, %uMB available"
-msgstr ""
+msgstr "%uMB użytych, %uMB dostępnych"
 
 #: hhctrl.rc:67 hhctrl.rc:47 wordpad.rc:155
 msgid "Options"
@@ -2029,7 +2028,7 @@ msgstr "Opcje"
 
 #: hhctrl.rc:70
 msgid "S&ync"
-msgstr ""
+msgstr "S&ynchronizuj"
 
 #: hhctrl.rc:71 shdoclc.rc:38 winhlp32.rc:87
 msgid "&Back"
@@ -5167,9 +5166,8 @@ msgid "Invalid driver\n"
 msgstr "Niepoprawny sterownik\n"
 
 #: winerror.mc:3646
-#, fuzzy
 msgid "Invalid object resolver set\n"
-msgstr "Niepoprawny obiekt\n"
+msgstr "Ustawiono niepoprawny przelicznik obiektu\n"
 
 #: winerror.mc:3651
 msgid "Incomplete RPC send\n"
@@ -9230,9 +9228,8 @@ msgid "&Multi String Value"
 msgstr "&Dana wielotekstowa (MULTISZ)"
 
 #: regedit.rc:52 regedit.rc:104
-#, fuzzy
 msgid "&Expandable String Value"
-msgstr "&Wartość ciągu"
+msgstr "Wartość ciągu &rozwijalnego"
 
 #: regedit.rc:56 regedit.rc:108
 msgid "&Rename\tF2"
@@ -10976,9 +10973,8 @@ msgid "Large"
 msgstr "Duże"
 
 #: winhlp32.rc:54
-#, fuzzy
 msgid "&Help on help\tF1"
-msgstr "Pomo&c"
+msgstr "Jak korzystać z pomo&cy\tF1"
 
 #: winhlp32.rc:55
 msgid "Always on &top"
-- 
1.7.4.2
More information about the wine-patches mailing list