Polish translation for release 1.3.26

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Aug 7 02:37:13 CDT 2011


---
 news/pl/2011080501.xml |   18 ++++++++++++++++++
 1 files changed, 18 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2011080501.xml

diff --git a/news/pl/2011080501.xml b/news/pl/2011080501.xml
new file mode 100644
index 0000000..38d7c5d
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011080501.xml
@@ -0,0 +1,18 @@
+<news>
+<date>Sierpień  5, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.26</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.26 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.26">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Wiele ulepszeń we wbudowanym Internet Explorer.</li>
+  <li>Wsparcie dla Get/SetDIBits w silniku DIB.</li>
+  <li>Wsparcie dla ulepszonych meta-plików w narzędziu widoku.</li>
+  <li>Wiele ulepszeń w WinHTTP.</li>
+  <li>Kilka poprawek w bezzalążkowym marshallingu COM.</li>
+  <li>Ulepszony mechanizm rejestracji bibliotek DLL.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.26.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.6
More information about the wine-patches mailing list