Polish translation for release 1.3.34

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Thu Dec 8 10:46:59 CST 2011


---
 news/pl/2011120201.xml |   17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2011120201.xml

diff --git a/news/pl/2011120201.xml b/news/pl/2011120201.xml
new file mode 100644
index 0000000..b79e332
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011120201.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Grudzień  2, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.34</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.34 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.34">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Wsparcie dla bytecode w JavaScript.</li>
+  <li>Wsparcie dla gradientów w silniku DIB.</li>
+  <li>Klika ulepszeń Uniscribe.</li>
+  <li>Poprawki do przełączania trybu DirectDraw.</li>
+  <li>Kilka funkcji więcej biblioteki uruchomieniowej MSVC.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.34.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.7.3
More information about the wine-patches mailing list