Polish translation for release 1.3.35

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Dec 18 10:49:10 CST 2011


---
 news/pl/2011121601.xml |   17 +++++++++++++++++
 1 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 news/pl/2011121601.xml

diff --git a/news/pl/2011121601.xml b/news/pl/2011121601.xml
new file mode 100644
index 0000000..f9446db
--- /dev/null
+++ b/news/pl/2011121601.xml
@@ -0,0 +1,17 @@
+<news>
+<date>Grudzień 16, 2011</date>
+<title>Wydano Wine 1.3.35</title>
+<body>
+<p> Wydanie rozwojowe Wine 1.3.35 jest już dostępne.</p>
+<p> <a href="{$root}/announce/1.3.35">Co nowego</a> w tym wydaniu:
+<ul>
+  <li>Obsługa trójkątnych gradientów i kosmetycznych szerokich piór w silniku DIB.</li>
+  <li>Teraz wszystkie okna dialogowe mogą zostać przetłumaczone przez pliki po.</li>
+  <li>Dodano o wiele więcej skryptów do UniScribe.</li>
+  <li>JScript teraz wszędzie używa bytecode.</li>
+  <li>Kilka ulepszeń w MSXML.</li>
+  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
+</ul></p>
+<p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.35.tar.bz2">już dostępne</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+</p></body></news>
-- 
1.7.7.4
More information about the wine-patches mailing list