Correct misspelled word in Polish news translations

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Thu Feb 24 02:14:42 CST 2011


---
 news/pl/2009050801.xml |  2 +-
 news/pl/2009052201.xml |  2 +-
 news/pl/2009060501.xml |  2 +-
 news/pl/2009061901.xml |  2 +-
 news/pl/2009070301.xml |  2 +-
 news/pl/2009071701.xml |  2 +-
 news/pl/2009080701.xml |  2 +-
 news/pl/2009082101.xml |  2 +-
 news/pl/2009090201.xml |  2 +-
 news/pl/2009092501.xml |  2 +-
 news/pl/2009100901.xml |  2 +-
 news/pl/2009102301.xml |  2 +-
 news/pl/2009111301.xml |  2 +-
 news/pl/2009120401.xml |  2 +-
 news/pl/2009121801.xml |  2 +-
 news/pl/2010010801.xml |  2 +-
 news/pl/2010012201.xml |  2 +-
 news/pl/2010020501.xml |  2 +-
 news/pl/2010021901.xml |  2 +-
 news/pl/2010030501.xml |  2 +-
 news/pl/2010031901.xml |  2 +-
 news/pl/2010040201.xml |  2 +-
 news/pl/2010041601.xml |  2 +-
 news/pl/2010050701.xml |  2 +-
 news/pl/2010052101.xml |  2 +-
 news/pl/2010101501.xml |  2 +-
 news/pl/2010102901.xml |  2 +-
 news/pl/2010111201.xml |  2 +-
 news/pl/2010112601.xml |  2 +-
 news/pl/2010120301.xml |  2 +-
 news/pl/2010121001.xml |  2 +-
 news/pl/2010122401.xml |  2 +-
 news/pl/2011010701.xml |  2 +-
 news/pl/2011012101.xml |  2 +-
 34 files changed, 34 insertions(+), 34 deletions(-)

diff --git a/news/pl/2009050801.xml b/news/pl/2009050801.xml
index 935d6c6..e093a5d 100644
--- a/news/pl/2009050801.xml
+++ b/news/pl/2009050801.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.21.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009052201.xml b/news/pl/2009052201.xml
index 28b2afb..f91f0e9 100644
--- a/news/pl/2009052201.xml
+++ b/news/pl/2009052201.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.22.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009060501.xml b/news/pl/2009060501.xml
index 66401d8..926a76f 100644
--- a/news/pl/2009060501.xml
+++ b/news/pl/2009060501.xml
@@ -13,6 +13,6 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.23.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
 
diff --git a/news/pl/2009061901.xml b/news/pl/2009061901.xml
index b209091..b18ff68 100644
--- a/news/pl/2009061901.xml
+++ b/news/pl/2009061901.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.24.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009070301.xml b/news/pl/2009070301.xml
index e71983b..08b08cc 100644
--- a/news/pl/2009070301.xml
+++ b/news/pl/2009070301.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.25.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009071701.xml b/news/pl/2009071701.xml
index db743cf..6c2b823 100644
--- a/news/pl/2009071701.xml
+++ b/news/pl/2009071701.xml
@@ -12,5 +12,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul>
 <p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.26.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009080701.xml b/news/pl/2009080701.xml
index 64c596f..41f1ec3 100644
--- a/news/pl/2009080701.xml
+++ b/news/pl/2009080701.xml
@@ -12,5 +12,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.27.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">download pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">download pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009082101.xml b/news/pl/2009082101.xml
index ba2f4d0..6ac6dd7 100644
--- a/news/pl/2009082101.xml
+++ b/news/pl/2009082101.xml
@@ -12,5 +12,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.28.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009090201.xml b/news/pl/2009090201.xml
index 08bdc9b..4354b8d 100644
--- a/news/pl/2009090201.xml
+++ b/news/pl/2009090201.xml
@@ -12,5 +12,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.29.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009092501.xml b/news/pl/2009092501.xml
index 5c66956..b84aeee 100644
--- a/news/pl/2009092501.xml
+++ b/news/pl/2009092501.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.30.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009100901.xml b/news/pl/2009100901.xml
index e7cf3c3..97528fe 100644
--- a/news/pl/2009100901.xml
+++ b/news/pl/2009100901.xml
@@ -15,5 +15,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.31.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009102301.xml b/news/pl/2009102301.xml
index d5eaad2..703c690 100644
--- a/news/pl/2009102301.xml
+++ b/news/pl/2009102301.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.32.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009111301.xml b/news/pl/2009111301.xml
index 4e45819..149a25a 100644
--- a/news/pl/2009111301.xml
+++ b/news/pl/2009111301.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.33.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009120401.xml b/news/pl/2009120401.xml
index 8bf6a18..2398c71 100644
--- a/news/pl/2009120401.xml
+++ b/news/pl/2009120401.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.34.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2009121801.xml b/news/pl/2009121801.xml
index 269dfe5..743827f 100644
--- a/news/pl/2009121801.xml
+++ b/news/pl/2009121801.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.35.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010010801.xml b/news/pl/2010010801.xml
index 710ce78..456a138 100644
--- a/news/pl/2010010801.xml
+++ b/news/pl/2010010801.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.36.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010012201.xml b/news/pl/2010012201.xml
index 537bcd0..e3c0942 100644
--- a/news/pl/2010012201.xml
+++ b/news/pl/2010012201.xml
@@ -11,5 +11,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.37.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010020501.xml b/news/pl/2010020501.xml
index f0f5ec0..f313efd 100644
--- a/news/pl/2010020501.xml
+++ b/news/pl/2010020501.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.38.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010021901.xml b/news/pl/2010021901.xml
index 614a483..af406ff 100644
--- a/news/pl/2010021901.xml
+++ b/news/pl/2010021901.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.39.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010030501.xml b/news/pl/2010030501.xml
index 5521c1e..cc3e34d 100644
--- a/news/pl/2010030501.xml
+++ b/news/pl/2010030501.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.40.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010031901.xml b/news/pl/2010031901.xml
index a47260a..6abf45d 100644
--- a/news/pl/2010031901.xml
+++ b/news/pl/2010031901.xml
@@ -15,5 +15,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.41.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010040201.xml b/news/pl/2010040201.xml
index 0d2a735..27d4683 100644
--- a/news/pl/2010040201.xml
+++ b/news/pl/2010040201.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.42.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010041601.xml b/news/pl/2010041601.xml
index 55fc7a4..c38ced0 100644
--- a/news/pl/2010041601.xml
+++ b/news/pl/2010041601.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.43.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010050701.xml b/news/pl/2010050701.xml
index 85357b3..36f90cc 100644
--- a/news/pl/2010050701.xml
+++ b/news/pl/2010050701.xml
@@ -16,5 +16,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.1.44.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010052101.xml b/news/pl/2010052101.xml
index 21258cc..572194b 100644
--- a/news/pl/2010052101.xml
+++ b/news/pl/2010052101.xml
@@ -16,5 +16,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.2-rc1.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010101501.xml b/news/pl/2010101501.xml
index 09dbf85..e213616 100644
--- a/news/pl/2010101501.xml
+++ b/news/pl/2010101501.xml
@@ -15,5 +15,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.5.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010102901.xml b/news/pl/2010102901.xml
index 111db71..7a17e3b 100644
--- a/news/pl/2010102901.xml
+++ b/news/pl/2010102901.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.6.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010111201.xml b/news/pl/2010111201.xml
index 944e095..5d6ffc9 100644
--- a/news/pl/2010111201.xml
+++ b/news/pl/2010111201.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.7.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010112601.xml b/news/pl/2010112601.xml
index 04194b7..c7e3960 100644
--- a/news/pl/2010112601.xml
+++ b/news/pl/2010112601.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.8.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010120301.xml b/news/pl/2010120301.xml
index 512fe27..c5a4403 100644
--- a/news/pl/2010120301.xml
+++ b/news/pl/2010120301.xml
@@ -10,5 +10,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.2.2.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010121001.xml b/news/pl/2010121001.xml
index d6b3771..cd81f6d 100644
--- a/news/pl/2010121001.xml
+++ b/news/pl/2010121001.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.9.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2010122401.xml b/news/pl/2010122401.xml
index 3bcb8ae..5326421 100644
--- a/news/pl/2010122401.xml
+++ b/news/pl/2010122401.xml
@@ -14,5 +14,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.10.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2011010701.xml b/news/pl/2011010701.xml
index cd630ec..f034449 100644
--- a/news/pl/2011010701.xml
+++ b/news/pl/2011010701.xml
@@ -12,5 +12,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.11.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
diff --git a/news/pl/2011012101.xml b/news/pl/2011012101.xml
index ea8750c..fed9d24 100644
--- a/news/pl/2011012101.xml
+++ b/news/pl/2011012101.xml
@@ -13,5 +13,5 @@
  <li>Rozmaite poprawki błędów.</li>
 </ul></p>
 <p><p>Źródło jest <a href="http://prdownloads.sourceforge.net/wine/wine-1.3.12.tar.bz2">już dostępne</a>.
-Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkróce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
+Paczki binarne są w trakcie budowy i ukażą się wkrótce w przeznaczonych dla nich <a href="{$root}/download">pobieralniach</a>.
 </p></body></news>
-- 
1.7.4
More information about the wine-patches mailing list